افزایش بودجه حوزه های علمیه و ساختمان دویست حوزه جدید ۱

کنکاشی از سفر روحانی به آمریکا

گو این که سفر روحانی رئیس جمهور کلید نشان کشورمان به آمریکا و خیمه شب بازی او قند در دل گروهی از هم میهنانمان آب کرده و آنان را شیفته زده به رقص و پایکوبی واداشته است، ولیکن آنچه گذشته و در پس پرده می ماند بسی دردناکتر و دورتر از حقیقت است. اگر خوشبینی را کنار گذاریم و کمی واقع گرا باشیم، با پی بردن به ترفند ها و برنامه های رژیم آخوندی به آینده تیره و تار و استمرار دیکتاتوری فاشیستی مذهبی و سلطه نعلین پوشان بر سرنوشت مردم و کشورمان پی خواهیم برد.

سرانجام ولی فقیه که خلافت خود را به دلیل تحریم های جهانی و نداشتن بودجه برای حاتم بخشی ها در حال خطر و سرنگونی می دید از جامی که آمریکا به ایران بازگرداند، زهر تسلیم و شکست را آشامید و توانست در کوتاه مدت کشتی در حال واژگون آخوندی را از غرق شدن نجات دهد.

سرانجام ولی فقیه که خلافت خود را به دلیل تحریم های جهانی و نداشتن بودجه برای حاتم بخشی ها در حال خطر و سرنگونی می دید از جامی که آمریکا به ایران بازگرداند، زهر تسلیم و شکست را آشامید و توانست در کوتاه مدت کشتی در حال واژگون آخوندی را از غرق شدن نجات دهد.

ترفندهای رژیم:

می توان ترفندهای رژیم را دو دسته دانست:

۱- ترفندهای آنی و کوتاه مدت

در شرایطی که به دلیل تحریم های بین المللی و فشار اقتصادی و سیاسی کشورهای باختری، رژیم در حال متلاشی شدن بود. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، نه نفتی از چاهها بیرون آمد، نه امکان جا به جا کردن و فروش آن بود، نه مشتری در انتظار خرید، و نه پول نفت های فروش رفته می تواند به ایران برگردد، و نه پولی به درون توبره آخوند ریخته خواهد شد. در این شرایط یاد واره: “علی مانده و حوضش”، گویای وضع آشفته و در هم آخوند یکه سوار را نشان می دهد. اینجاست که سردار بزرگ اسلام، آقای علی خامنه ای به روش مولای خود آیت الله خمینی جام زهر دیگری سر می کشد و نرمش قهرمانانه را وارد بازار می کند.

به دنبال این سیاست لحظه ای، برای رهایی از طلسم فروپاشی رژیم، آقای روحانی کلید نشان، آخوند دیگری که همتا و هم ترفند آقای خامنه ای است، وارد گود شده و نمایشنامه کمدی- فانتزی مصالحه با به زانو درآوردن آمریکای جهانخوار را بازی می کند. نمایشی که تماشا کنندگان آن بیش از ۷۰ میلیون هم میهنان در بندند. در این نمایشنامه، همه “حرام ها”، “حلال گشته”، “مرگ بر آمریکا” به باد فراموشی رفت و شاید هم در آینده نه چندان دوری به “زنده باد آمریکا” تبدیل گردد. دیگر این که همه خط قرمزها به خط سبز و بنفش تغییر یافت. حتی قرآن الله مدینه نیز ناگهان به خواست و دستور علمای اعلام قم تغییر جهت می دهد و این عمل انقلابی مرجع تقلید شیعیان جهان را ستایش می کند.

در روزهایی که آقای روحانی در واشنگتن و درون سازمان ملل ادای آزادی و دموکراسی در می آورد و به جای دفاع از مردم ایران، دلش به حال مردم فلسطین و غزه و لبنان کباب شده بود، گزمه ها و مأموران حکومتی او به خانه های مردم در شیراز یورش بردند و  بشقاب های ماهواره ای مردم را دزدیده و این چنین نابود می کنند. اینهم آزادی و دموکراسی آقای روحانی.

در روزهایی که آقای روحانی در واشنگتن و درون سازمان ملل ادای آزادی و دموکراسی در می آورد و به جای دفاع از مردم ایران، دلش به حال مردم فلسطین و غزه و لبنان کباب شده بود، گزمه ها و مأموران حکومتی او به خانه های مردم در شیراز یورش بردند و بشقاب های ماهواره ای مردم را دزدیده و این چنین نابود می کنند. اینهم آزادی و دموکراسی آقای روحانی.

پیامد این ترفند

همان گونه که گفته شد، این ترفند آنی و لحظه ای است و همین که “خرآخوند از پل گذشت”، همه چیز به حال پیشین باز می گردد. ناگفته نماند که این روش انقلابی آنی رژیم اسلامی چیزی را در ایران تغییر نداد. قیمت ها همچنان در حال بالا رفتن است، ارزهای خارجی گرانتر شده اند، در دارو و درمان مردم گشایشی پیدانشده و تقصیرها همچنان به سوی قدرت های بزرگ است، کودکان پابرهنه در آغاز گشایش دبستان ها پای پوشی نیافتند تا از ترکیدن پایشان جلوگیری شود، چوبه های دار پا برجا وهمه روزه ماشین کشتار مقام معظم رهبری در چرخش است، زندان ها پس از آزاد کردن نمایشی ۷۰- ۸۰ نفر، گروههای دیگر را به خود جذب کرده و به پذیرایی آنان می پرداز، و دهها مورد دیگر مانند آن..

سرانجام با ترفند های آخوندی رژیم به کمک عموسام از غرق شدن نجات یافت و کشتی پراز سرنشین هم میهنان در بند به دلیل نداشتن ناخدای خردمندی، همچنان در حال غرق شدن است.

سرانجام با ترفند های آخوندی رژیم به کمک عموسام از غرق شدن نجات یافت و کشتی پراز سرنشین هم میهنان در بند به دلیل نداشتن ناخدای خردمندی، همچنان در حال غرق شدن است.

۲- ترفند دراز مدت

رژیم اسلامی برای سال ها، دهه ها، و حتی سده های دیگر برنامه دراز مدتی در پیش گرفته که همانند اجداد بزرگ تازی اشان محمدابن عبدالله و یارانش، به کمک اصحاب و سربازان خود، به گفته دیگر، شرکای غارتگری و جنایت و مزدوران، همانگونه که کشورمان را در این ۱۴۰۰ سال قبضه کرده و در ۳۵ سال گذشته مانند ارث پدری میان خود، فرزندان، بستگان، یاران، و کاسه لیسان و چاپلوسان گرداگرد خود بخش و تقسیم نمودند، بتوانند با برنامه وسیعتر و پیش بینی شده تر آنچنان بر مردم و کشور مسلط باشند که کمترین آهنگ و صدایی از جایی شنیده نشود.
برنامه دراز مدت اینگونه است:

الف نیروهای دفاعی

نخستین راه روبروشدن با هر خطر و خفه کردن صدای هر نفس کش نیروهای مقابه ای (روبرو شدن با خطر)، ضربه ای (از پیش جلو خطر گرفتن)، و ضربه های بعدی است. خوانندگان ما از جزئیات اینگونه نیروها آگاهی دارند و نیازی به شرح آن نیست. تنها به عنوان یادآوری به ترتیب ایجاد سپاه پاسدارن و تضعیف و ناتوان کردن ارتش، ایجاد بسیجی ها، سربازان امام زمان، موتور سواران، گشت ارشاد، و لباس شخصی پوشها در میان مردم، و تیر اندازی از راه دور، از پشت درخت و یا درون و بالای ساختمان ها، و نیروهای ضربتی و کاوشگری درون سفاتخانه ها، و به کار گماردن مزدوران و فرصت طلبان در سطوح مختلف در ایران و در هرنقطه جهان. رژیم اسلامی شاید ۲۰٪ ثروت ملی و خزانه کشور را صرف اینگونه پوشش ها برای حفاظت و نگهداری خود کرده است.

به شمار اعدام شدگان در دوره ریاست روحانی در همین مدت کوتاه در این جا کفش می بینید. می توانید از دیدن این کفشها پی ببرید که گفتگوی روحانی با آمریکا برای رژیم اثربخش است ولی شمار چوبه های دار کشورمان و یا تعداد زندان ها را تغییر نمی دهد.

به شمار اعدام شدگان در دوره ریاست روحانی در همین مدت کوتاه در این جا کفش می بینید. می توانید از دیدن این کفشها پی ببرید که گفتگوی روحانی با آمریکا برای رژیم اثربخش است ولی شمار چوبه های دار کشورمان و یا تعداد زندان ها را تغییر نمی دهد.

ب- شستشوی مغزی

مبارزه با مخالفین و نفس کش ها را دیدیم. برنامه دیگر رژیم آنست که با شستشوی مغزی تا می توان در میان عوام و افراد بی مطالعه آنان را از هرخردگرایی و اندیشیدن باز داشته و به دنیای خرافات و اوهام ودست به دعا گرفتن، و همه چیز را نصیب و قسمت دانستن می راند. برای اینکار در هرگوشه و کنار مسجد و اما زاده ای ساخته شد، تعداد آخوندهای یاوه گو و قربان صدقه گوی خلافت خانه علی خامنه ای صدها مرتبه افزایش یافت، بازار نذر و نیاز و دخلی بستن به هر مرده تازی و یا آخوند مرده و حتی درخت و سنگ و ساختمان رواج گرفت و یا افزایش یافت، رمال ها، جن گیرها، سرکتاب باز کن ها و طالع گیرها در هر گوشه و کنار کشور به خواست رهبر عالم اسلام علی خامنه ای مانند قارچ روئیدند و امام زمان فلک زده را از چاه دورافتاده و غریب سامره به حوالی قم انتقال دادند و برای رفاه و آسایش او چاهی در زمین کندند و به احترامش خیمه و بارگاهی نیز بر سر چاه بنا نهادند و….

برای آن که نوزادان، نوباوگان، و نونهالان در آینده به عظمت و حقانیت رژیم اسلامی پی ببرند و برای سعادت آخرت خود حلقه به گوش باشند، برنامه های ارشاد و آموزش از کودکستان، دبستان و در هر سطحی از آموزش پیاده شد. دعاها و سرودها خوانده می شود، دست به دعا بلند می گردد، و معلمین ارشاد نونهالان را از گمراهی باز می دارند و به راه امام امت و جانشین برحقش آیت الله خامنه ای راهنمایی می کنند.

در دهی که مدرسه درست حسابی و مطابق نیاز مردم ندارد، برای نجات جان مردم تنها دو پزشک و تعداد آخوند بیشمار است. آخوندهایی که مانند قارچ بیشتر می شوند و هرکدام تعداد زیادی توله ایجاد می کنند.

مدرسه کپری روستای میانشهر را با دانش آموزان آن می بینید در برابر این دانش آموزان فعال که تلاش می کنند پزشک و افراد مفیدی به جامعه تحویل دهند، رویش خودروی  آخوندهای مفتخور مانند قارچ را در هرنقطه می بینید. آخر آخوند شدن و مفتخور و سربار جامعه بودن، نه زحمتی دارد و نه نیازی به تلاشی. یک دست لباس تازی گری با آن ریخت مسخره و دور از فرهنگ ایرانی  با دهانی گشاد و پررویی و بی شرمی  بیش از حد تنها معلومات و دانش این گروه است.

توانایی مالی رژیم

همه کنش و عملکرد رژیم که در بالا بیان شد، انقلاب فرهنگی رژیم نامیده می شود. بر اساس اینهمه تلاشهای بیکران، رژیم ناچار است که در آمد و منبع پولی سرشاری در اختیار داشته باشد تا مزد و پاداش هزاران، بلکه یک یا چند میلیون از این گماشتگان و خدمتگذاران، و چند صد هزار آخوند نعلین پوش که در راه منویات خامنه ای پیشوای شیعیان جهان دهن دریدگی می کنند و برخود فشار می آورند، داده شود. برای برآمدن این نیازها، خدمات زیر در حال انجام و یا گسترش است:

پ ساختن حوزه های علمیه

بنا به خواست رژیم، آنچنان که گزارش شده، ۲۰۰ حوزه علمیه دیگر در حال ساختمان است. جدا از بودجه بی کران و بسیار زیادی که برای ساختمان این شمار حوزه علمیه (آخوند کده) می شود که می شد با آن ۲۰۰ دانشگاه مدرن و کامل در ۲۰۰ شهر کشور ساخت. چنانچه هر حوزه ۲۰۰ طلبه را در خود جای دهد، در سال ۴۰،۰۰۰ نفر حقوق بگیر از جیب ملت درمانده و فقیر افزوده می گردد. اگر هرطلبه در سال یک میلیون تومان دریافت کند حقوق کل آنها به ۴۰ میلیارد تومان در سال می رسد. آیا با این پول و سرمایه هنگفت نمی توان به فرهنگ آش و لاش و ناتوان و به هم ریخته کشور بهبود بخشید؟!.

باید به فرآورده و برداشت این ۲۰۰ آخوندکده نگاه کرد. به فرض آن که هرساله از هرکدام از آنها دست کم ۱۰۰ آخوند وارد اجتماع شود، در سال تنها ۲۰،۰۰۰ آخوند به سربار مردم و بر مفتخور اجتماع افزوده می گردد. و با احتساب آن که هرآخوند در سال بتواند که یقینن می تواند صد نفر را شستشوی مغزی دهد، و از خردبازداشته و در خرافات فرو برد، این ۲۰۰ آخوندکده در سال می تواند ۴ میلیون نفر را از مغز راحت کند و در زمره کله ناآگاهان و فریب خوردگان مکتب آخوندی قرار دهد. علاوه بر ساخت آخوندکده های بیشمار، بودجه همه اینگونه مفتخوری را به ۲/۵ برابر افزایش دادند. یعنی بازهم روش دیگری است در خاکستر نشین کردن مردم دربند کشورمان.

از برکات حوزه علمیه غافل نشوید. زیرا آخوند فارغ اتحصیل این جایگاههای خردباختگی، همه را به لب آب می برد و تشنه باز می گرداند.

از برکات حوزه علمیه غافل نشوید. زیرا آخوند فارغ اتحصیل این جایگاههای خردباختگی، همه را به لب آب می برد و تشنه باز می گرداند.

ت- شمار مسجد در ایران

مسجد بزرگترین جایگاه خردزدایی و تحمیر مردم است. کسی که ایمان داشته باشد می تواند در هرگوشه و خلوتگاهی به خدای خود پناه برد. این پرستش الله مدینه است که همیشه با بوغ و کرنا همراه است گلدسته های مسجد که کمترین خاصیتی ندارند و از دور به امت خردباخته فحش و بد و بیراه نثار می کنند، هیچگونه کارآمده ندارند. اینها همگی تظاهر و در حقیقت بت پرستی است که در اسلام رواج گرفته است. اذان گفتن و یا نعره کشیدن که موجب سلب آرامش و آسایش همسایگان و گذر کنندگان است، در جهانی که ساعات شبانه روز حتی برای کودکان هم شناخته شده ، نشانه ای از نادانی و ناآگاهی ما و تحمیر شدن به وسیله سوداگران دین است.

بنا به گزارشی با آن که هم اکنون ۷۲ هزار مسجد در کشور وجود دارد و تا سال ۸۴ دو هزار و دویست کانون فرهنگی و هنری ۰خردزدایی مذهبی) و تا اکنون ۸۵۴۰ کانون در مساجد دایر شده است. همچنین، آخوند برنامه ریزی کرده که تا سال ۱۴۰۴، یعنی ۱۲ سال دیگر شمار این سجدها به ۹۲ هزار خواهد رسید.
تصور می کنید هزینه سرسام این آخوندبازی ها که در راه استثمار و خردزدایی مردم به کار می رود، از کجا تأمین می شود؟. چرا بیش از ۴۰٪ مردم ما که بر روی نفت و گاز به سر می برند، تنها زنده اند، ولی زندگی نمی کنند؟. آیا دلیل همه این بدبختی ها تاراج ثروت ملی و حاتم بخشی آخوند نیست؟.

کودکان دبستان شین آباد در آتش خشم آخوند سوختند. پولهایی که می بایست صرف بهبود مدارس و ساختمان آموزشگاههای نوین و مجهز علمی شود صرف خیره سری و خودکامگی آخوند در ساختن ۲۰۰ حوزه علمیه و شمار بیشتر مسجد و امامزاده شده و می شود.

کودکان دبستان شین آباد در آتش خشم آخوند سوختند. پولهایی که می بایست صرف بهبود مدارس و ساختمان آموزشگاههای نوین و مجهز علمی شود صرف خیره سری و خودکامگی آخوند در ساختن ۲۰۰ حوزه علمیه و شمار بیشتر مسجد و امامزاده شده و می شود.

ج- گسترش امامزاده ها

رژیم علاوه بر آن که هرگور و قبر کهنه آخوندی را به امامزاده تبدیل کرده و با ساختن گنبد و بارگاه بر روی آن نان دانی و صندوق پولی برای منافع خود ساخته است، به گسترش امامزاده های موجود با تصرف به زور خانه ها و زمین های مردم در اطراف آن پرداخته است. به عنوان نمونه نقشه پلید رژیم در خراب کردن خانه های بسیار قدیمی و تاریخی یزد در اطراف امامزاده جعفر است. خانه هایی که تاریخ چند صد ساله دارند و در ایران نمونه اند. در برابر این جنایت و ویرانگری رژیم گروه بیشماری از مردم یزد به ویژه جوانان فرهیخته و دوستدار تاریخ و فرهنگ کشورمان به اعتراض بلند شدند و مانع این کار گردیدند. حال، آخوندک تازی منش فرو مایه ای بنام حجت الاسلام سیدحسین آقامیری علم مخالفت برداشته و قیام مردم میهن دوست یزد را مشتی بهایی و بی سواد عنوان کرده است. آیا در برابر اینگونه انسان های وطن فروش و دشمن این آب و خاک چه واکنشی باید نشان داد؟!.

چ- ارشاد زنان و دختران

رژیم اسلامی برای شستشوی مغزی و استثمار و به حلقه خود درآوردن زنان و دختران نیز بیکار ننشسته، در کودکستان و دبستان معلم ها ی دست چین شده و وابسته به رژیم کودکان و نوباوگان را به دنیای خرافات و معجزات آسمانی آشنا کرده و خواسته های آخوند را در آنان پیاده می کنند. در دبرستان ها، آنان را ظاهراً به اردوهای دانشجویی و سفرهای دیدنی و عقیدتی مانند “راهیان نور” می برند و اگر جان سالم به در بردند، مالامال از تخیلات و برداشت های رؤیایی به شهر و کاشانه خود باز می گردند ولی دل در گرو افکار مالیخولیایی آخوند و سر به درون منجلابی که او ساخته است، فرو می برند.

از آنچه گذشت:

صلح رژیم خامنه ای با شیطان بزرگ که به نام صلح امام حسن نام گرفت، بسیار کوتاه و تنها برای گریز و رهایی رژیم از بدبختی های گریبانگیر آنان ناشی از تحریم های اقتصادی است که آنان را به زانو درآورده و درآمدهایشان را ناچیز ساخته است. زیرا همانگونه که صلح امام حسن با معاویه موجب گردید که در آمد شهر بزرگی در استان فارس همه ساله به حسن تعلق گیرد تا او بتواند به هوسرانی های خود ادامه دهد، برنده این صلح موقت با آمریکا نیز رژیم اسلامی بود که از تنگنایی رهایی یافت.

وگرنه بهای خوراک مردم و ارزش ارزهای خارجی همچنان بالا می رود، و زندان ها سوای در باغ سبز نشان دادن و ۷۰-۸۰ نفر را آزاد نمودن، همچنان اسیر میگیرد و به شکنجه و آزار روانی آنان می پردازد. چوبه های دار نیز برپا و همه روزه قربانی می گیرد. از این روی، از این امام زاده ها معجزه ای به دست نمی آید و بدانها دخیل بست. گرچه در این نمایشنامه کمدی- فانتزی با شرکت مشترک خامنه ای- روحانی، همه “حرام ها”، “حلال گشته”، “مرگ بر آمریکا” به باد فراموشی رفت و شاید هم در آینده نه چندان دوری به “زنده باد آمریکا” تبدیل گردد و همه خط قرمزها به خط سبز و بنفش تغییر یافت، ولی باید یادآور شد که اینها همگی ظاهری و موقتی است و تا زمانی که قوانین اسلامی و شریعه در کشور اجراء می شود، زن ستیزی ادامه دارد، و آخوند بر سرکار است، تغییر اساسی نخواهد کرد وچیزی نصیب مردم ایران نخواهد شد.

این ویدیو نشان می دهد تا زمانی که اخوند و یا پیرو آخوند برسرکار است و قوانین الهی و شریعت پیامبر عرب را اجراخ می کند، برای زنان کمترین امنیتی وجود نداشته، شلاق، زندانی شدن، شکنجه، سنگسار، و اعدام همیشه در انتظار آنها است.

رژیم برای استواری و پایدار ماندن خود علاوه بر سپاه، بسیجی، سربازان امام، لباس شخصی ها، گشت ارشاد و دهها وسایل سرکوب و تفتیش تن و روان مردم، بسیجی زنان، ۲۰۰ حوزه علمیه (آخوندکده) دیگر، و شمار بی شماری مسجد، و افزودن بودجه آنان با بریدن از شکم مردم دربند می پردازد. با این همه پیش بینی و ترفندهای گوناگون، چنین دیده می شود که تا چند دهه دیگر راه رهایی برای مردم بی خیال و دنباله رو ایران وجود نخواهد داشت.

  • faghat kherad

    همه مردم ایران حتی یک فرد مسن بیسواد در دور افتاده ترین نقاط ایران هم میداند چگونه اخوند بر دوش این ملت سوار و دارد از خون این ملت بدبخت تغذیه میکند.اما بی تفاوتی ومنفعت طلبی شخصی و صد البته ترس باعث گشته کسی اقدامی نکند.