بایگانی ماهیانه: دسامبر 2013

آقای خامنه ای، هرگونه چشم پوشی از مالکیت جزایر ایران خیانتی بزرگ، و گناهی نابخشودنی است۴

شایعه کوتاه آمدن رژیم اسلامی رژیم اسلامی با فرستادن ظریف به کشورهای خلیج فارس و گفتار او در باره سه جزیره می تواند نشان ضعف و ناتوانی و عقب نشینی رژیم ایران باشد. آنها ممکن به طور پنهانی بدون موافقت مردم و تصویب مجلس برای بقای رژیم و کسب حمایت عربها دست به این خیانت بزرگ بزنند و جزایر را بباد دهند.

توافق با غَرب یا عَهدنامه ترکمانچای؟۲

بیشترین جنبش های مدنی، در حد فاصل آرامش اقتصادی نسبی در دولت های هفتم و هشتم شکل گرفتند. وقت آن است که اپوزسیون ایران به جای خودخواهی و هدف نابودی به هر قیمت نظام، به همدلی روی آورده و منافع مردم را هم در نظر بگیرد.

نلسون مندلا اسطوره شجاعت، مقاومت و مردمی سر به زیر خاک فروبرد۷

درگذشت رادمرد بزرگ جهان نلسون مندلا شب گذشته پس از بیماری طولانی در سن ۹۵سالگی رخت از جهان بر بست و به سرای جاویدان پیوست. مرگ آرام نلسون مندلا و در میان خانواده اش از سوی جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در برنامه تلویزیونی به آگاهی جهانیان رسید و گفت: "ملت ما بزرگترین فرزند خود را از دست داد".

شراب سرخ را دریابید تا دچار کم بینایی و سکته قلبی نشوید۰

میلیند پانده متخصص چشم می گوید به دلیل موادی که در پوست انگور وجود دارد با خوردن شراب قرمز از پیری ماهیچه های چشم جلوگیری می کند. همچنین رشد بی رویه رگهای خونی چشم را که موجب کاستن میزان دید می شود باز می دارد. بنابراین، نیازی به خوردن آب هویج برای حفظ دید چشم نیست. زیرا شراب سرخ پاسخ گوی آن است.

آقای خامنه ای جزایر ما بخشیدنی نیست و ما دشمن خارجی نداریم دشمن ما شما جنایتکارانید۱۴

رژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته به هر کار ناشایست، هر عمل تروریستی، دزدی و غارتگری، آنهم بنام ملت ایران دست زده، کشور را به سمت نیستی و نابودی کشانده است. این رژیم، گروهی از مردم را به صورت دلقک، مزدور، به دور خود، گردآوری نموده، و یا قاتل و آدم کشانی در برابر مردم قرار داده است.

آیا انسان نتیجه و پیوند خوک نر با شامپانزه ماده است؟!۲۸

روزنامه دیلی میل به چگونگی پیدایش انسان اولیه پرداخته و نظریه دکتر اوگن مکارتی کارشناس ژنتیک را چنین بیان می کند: "بشر اولیه زاییده جفت گیری یک خوک نر با شامپانزه ماده است". دکتر مکارتی می گوید که ویژگی های بسیار زیادی میان خوک، شامپانزه و انسان وجود دارد.

بیداد بیکاری و تحقیر روز افزون زنان۰

ژمانی که پای درد دل زنان بیکار می نشینی ، از بیکاری و تبعیض همیشگی در پرداخت حقوق ،خسته و خرد و غمگین با تو سخن می گویند. چپاول و یغمای ایران آخوند زده ، آرام آرام روی دیگر خود را نشان داد و جمعیت باور نکردنی بیش از هفت میلیون نفر بیکارند و بزودی دومیلیون به این گروه افزوده می شود .

سُنت گرایی: مانعی بَر سر راه پیشرفت و مُدرنیته۳

یک جامعه سنتی، مردمانی ترسو، تنبل، خرد گریز و بی منطق بار می آورد که کمترین اختیاری از خود نداشته و افسار زندگی شان را به دستِ افکار پوسیده پیشینیان می دهند و در برابر هرگونه تغییر و پیشرفتی، گارد گرفته و از خود و داشته های شان که همانا داشته های گذشتگان شان است، دفاع می کنند!