بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

اسناد انکار ناپذیر نسل کشی یهودیان بدست محمد پیامبر – بخش ۱۸۱

اقوام عرب و یهودی ریشه مشترک دارند و زبان هر دو گروه هم از گروه زبانهای سامی-آرامی است. این دو قوم اگر چه سده ها با هم زندگی کردند ، اما پس از ظهور اسلام مسلمانان به پیروی از قرآن سعی در مؤمن کردن ایشان داشتند و طبق تواریخ اسلام بسیاری از اقوام یهودی قلع و قمع شدند و اموالشان مصادره شد. این پیامبر است یا راهزن؟. براستی اسلام آخوندی مهر و محبت درست است یا اسلامی که در تاریخ طبری آمده؟. خون چند انسان بدست محمد ریخته شده است؟. چند زن پاک و محترم غیر مسلمان بدست محمد اسیر شدند و به کنیزی و فاحشگی مجبور شدند؟

وای به حال آخوندها اگر خامنه ای جزایرمان را بخشیده باشد۱۸

رژیم های اشغالگر رژیم هایی که در یک کشور شکل می گیرند و یا کشوری را تحت اشغال خود در می آورند، بیشتر آن کشور را از آن خود دانسته و گرچه ممکن است در اداره آن روش دیکتاتوری داشته باشند و تبعیض هایی نیز نسبت به مردم به کار برند، ولی در نهایت در نگهداری و حفظ یک پارچگی آن می کوشند.

زندگی سخت و دشوار جوانان، در پس پرده و دور از چشمان آخوند۷

زندگی جوانان- جوانان دوست دارند آواز بخوانند، در محیطی ازاد و دور از سر خر آخوند با فعالیت های هنری و بروز استعدادهای ذاتی خود، راه و روش زندگی و آینده خود را پیدا کنند. بنابراین، هرچند قفس و زندان بیشتر ساخته شود، پرواز جوانان، این عقاب های تیز بال نیز بیشتر خواهد شد.

باز حمله به دراویش؛ چرا رژیم به همه اقلیتها حمله می کند؟۲

رژیم ضد انسانی ولایت فقیه از کشتار و زجر و شکنجه دیگر باوران و کسانی که عقاید ارتجاعی آنها را قبول ندارند خسته نمی شود. جنایت رژیم نسبت بدانان در ردیف و همتراز جنایت هیتلر است که علیه یهودیان انجام شد.تنها راه نجات این مذاهب مورد آزار در رژیم اسلامی ، ایجاد سکولاریسم و برقراری حقوق مساوی شهروندی است

ملتی که به تاریخ و فرهنگ خود پشت پا زند وآنرا فراموش کند، مرده است۰

تاریخ و فرهنگ از دیدگاه مردم جهان هر ملت آزاد و با شعور در جهان همواره به گذشته و تاریخ کشور خود افتخار می کند و همواره با برگزاری مراسم گوناگون و ساختن آهنگ و سرود، و نگارش در کتاب های درسی و آموزش آنان به کودکان، یک وحدت و همآهنگی میان همگان در پاسداری آنان به وجود می آورد.

چرا دینداران “کنجکاو” نیستند؟۳

نگارنده به عنوان یک خداناباور، بزرگ ترین لذت نهفته در این مکتب علمی - فلسفی را آزاد بودن اندیشیدن و تردید کردن می داند! هیچ مرز و خط قرمزی نیست که شما را از ادامه راه تان باز دارد و مانع اندیشیدن تان شود! می توانید به ذات هر چیزی، حتی به ناباوریِ خود شک کنید و آن را از نو مورد واکاوی قرار دهید.

پیشاروی ایران و سنای امریکا چیست: جنگ یا مصالحه؟۵

نرمش قهرمانانه در واقع دسیسه ای بود برای آن که "حقوق بشر در ایران تا حد امکان نقض شود"، اعدامهای متوالی و دسته جمعی در دولت روحانی چیزی نیست جز اعتماد رهبر به این که "امنیت بر قرار است پس تا می توانیم بتازیم!

پناهندگی یک خدا ناباور افغانی به انگستان۰

پناهندگی جوان افغان به انگلستان- روزنامه گاردین ۱۴ ژانویه گزارشی دارد از پناهندگی یک جوان افغانی ناخداباور (atheist) به انگلستان. این برای نخستین بار است که کشور انگلیس یک خداناباور را به عنوان پناهندگی سیاسی می پذیرد و ویزای اقامت می دهد. شاید این خبر خوشی باشد برای دیگر پناهندگان به این کشور.