هشتم مارس روز جهانی زن را به بانوان بزرگوار کشورمان شادباش می گوییم ۹

نامگذاری روزی به افتخار زنان

هشتم مارس  روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. مردم کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش به غیرت آمدند و با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری نمودند. ما این روز فرخنده و بزرگ را به همه زنان، به ویژه هم میهنانمان شادباش می گوییم.

زنان باید همچنان که در این ۳۵ سال با رژیم جنایت کار زن ستیز به چالش و نبرد پرداختند، بازهم به کمک و همراهی یکدیگر، زنجیر اسارت و بردگی را از دست و پای خود بگسلند، و خود را از شر آخوند آزاد کنند.

زنان باید همچنان که در این ۳۵ سال با رژیم جنایت کار زن ستیز به چالش و نبرد پرداختند، بازهم به کمک و همراهی یکدیگر، زنجیر اسارت و بردگی را از دست و پای خود بگسلند، و خود را از شر آخوند آزاد کنند.

نقش زن در جامعه

از دیدگاه آمار، زنان، نیمی از شهروندان هرجامعه را تشکیل می دهند و از بابت خدمات ارزنده، گرانبها و کم نظیر این طبقه هر جامعه انسانی، بسیار منطقی و عادلانه است که از نظر قانونی هرکدام از زنان دارای حقوقی برابر با مردان باشند. به ویژه آن که بانوان در درازای تاریخ نشان داده اند که از هوش وکیاست سرشاری برخوردارند، و حتی در سرپرستی، کارگردانی، و مدیریت پاره ای از کارها، توانسته اند باکاردانی و دوراندیشی، بهترین برنامه ها را پیاده کنند و از مردان پیشی بگیرند.

با نگاه کردن به این ویدیو اگر موقعیت و عملکرد زنان را تا کنون نشناخته اید، حال با آن بهتر آشنا شوید.

ویژگی کارهای زنان

زن ستون و پایه اصلی یک خانواده است. زن، مادر است. او زجر می کشد، دوران بارداری را با همه ناراحتی ها تحمل می کند و فرزندانی به وجود می آورد که می توانند آینده ساز جامعه باشند. نقش دیگر زن، مدیربودن است که افراد خانواده خود را اداره نموده، و نخستین آموزگاری است که زبان بازکردن، حرف زدن، و حرکات موزون و گوناگون را به نوزاد می آموزد، و آنگاه او را به کودکستان و دبستان می فرستند.

نقش زن به عنوان مادر، پایان نایافتنی، و بی انتها بوده، و در آن شرط و قراردادی وجود ندارد. ویژگی و امتیاز دیگربانوان، همراهی، همکاری، و دلسوزی باشوهران خود می باشد که بی تردید بدون کمک آنان چرخ خانواده به جلو نمی رود، و با مشکلات و دشواری های بیشتری برخورد خواهد بود.

آنچه را زن در جامعه انجام می دهد، مرد بهره می گیرد ولی خود از انجام آن عاجز و ناتوان است.

آنچه را زن در جامعه انجام می دهد، مرد بهره می گیرد ولی خود از انجام آن عاجز و ناتوان است.

کارهای اجتماعی زن بیرون از خانه نیز در خورستایش است. زیرا زنان، مدیرانی دلسوز، مصمم، و با مسئولیتند. امروزه در شماری از کشورهای پیشرفته، حتی مدیریت و سرپرستی کارهای خشن فیزیکی و کار با ماشین های سنگین را به زنان که دارای حوصله و شکیبایی بیشتر از مردان می باشند، واگذار می کنند.

ادامه نادیده گرفتن حقوق زنان در جهان

با آن که کشورهای پیشرفته باختری سالیانی است که به ارزش والای زنان آگاهی و اعتراف دارند، ولی هنوز هم در بسیاری از آنها، حقوق کامل آنان در نظر گرفته نمی شود. به عنوان نمونه، هنوز هم بانوان درازای کاربرابر، دستمزد نابرابر دریافت می کنند. و یا آن که آنان به پست ها و سمت های بالا که به خوبی شایستگی آن دارند، نمی رسند. در جامعه غرب نیز با وجود تنگ نظری ها،  بسیاری از زنان، توانستند به مقام و پست های بسیار حساس اقتصادی، تکنولوژی و علمی برسند.

شیر زنان کرد، مظهر شجاعت، دلاوری، پاکی و میهن دوستی اند. ما همه زنان، به ویژه زنان کرد، ترک زبان، لر، و بلوچ، عرب زبان، و گیلکی که فرهنگ راستین کشورمان را پاسداری می کنند، ستایش می کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می آوریم.

شیر زنان کرد، مظهر شجاعت، دلاوری، پاکی و میهن دوستی اند. ما همه زنان، به ویژه زنان کرد، ترک زبان، لر، و بلوچ، عرب زبان، و گیلکی که فرهنگ راستین کشورمان را پاسداری می کنند، ستایش می کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می آوریم.

ظلم و ستم به زنان در کشورهای جهان سوم

از تبعیض و ستم به بانوان در اروپا که بگذریم، در کشورهای جهان سوم مانند کشورهای مسلمان، به ویژه ایران، با قوانین ضد انسانی و حیوانی که اسلام برای بانوان به ارمغان آورده، و ولایت وقیح برگزار و اجرا کننده آن است، برخورد می کنیم. زنان در کشورهای جهان سوم، کمترین ارزشی را ندارند، و جامعه آنان را به عنوان برده و کنیز، و وسیله لذت بردن مردان، و کار در آشپزخانه می شناسد.

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

برای نمونه می توان چند ظلم و ستم به زنان را این چنین برشمرد:
۱- حق داشتن چند زن که به راستی مرد را به فحشا و روسپی گری می رساند،
۲- قانون نامتناسب و غیرعادلانه توزیع ارث،
۳- لزوم رضایت شوهر برای مسافرت زن،
۴- به زناشویی در آوردن دختران خردسال،
۵- برگزیدن شوهر برای دختر خود بادادن مهریه بیشتر، که بدرستی نوعی تجارت و فروش دختران می باشد.

این ها و صدها قوانین ضد انسانی دیگر، جسارت و توهینی است که به مقام وارسته دختران، و بانوان کشورهای اسلامی وارد می شود. برپایی این قوانین غیر عادلانه، موجب گردیده که بسیاری از شوهران بی خرد و فرومایه و یا فرصت طلب بیشتر به مقام والای همسران زجردیده و باگذشت خود، توهین و جسارت کنند، و با آنان آن چنان که اسلام خواسته است، مانند کنیز رفتار نمایند.

یک نمونه از دهها زن ایرانی اسیر چنگال جنایت بار آخوند که وحشیانه در زندان ها بدن او را لخت می کنند، و حیوانی بنام حاج آقا، با شلاق سیمی به جان نازک و شکننده او می افتد و برای خود بهشت می خرد!.

یک نمونه از دهها زن ایرانی اسیر چنگال جنایت بار آخوند که وحشیانه در زندان ها بدن او را لخت می کنند، و حیوانی بنام حاج آقا، با شلاق سیمی به جان نازک و شکننده او می افتد و برای خود بهشت می خرد!.

تبعیض های خاص در باره زنان کشورمان

بانوان بزرگوار و شرافتمند کشورمان در این سه دهه چه زجرها را که نکشیدند؟، و چه تاوان ها را که پس ندادند؟. گمان نمی رود حتی در میان قبیله های جنگلی و بیابانی که هم چنان به حالت بدوی و به شکل پیشینیان زندگی می کنند، چنان قوانین یک طرفه، ضد بشری و پس مانده ای را بر زنان خود تحمیل کنند. این قوانین ارتجاعی و ضد انسانی اسلام علیه بانوان، موجب شرم و سرافکندگی هر انسان باشرف و باغیرت است، و در هرجامعه پیشرفته و متمدن، مردود و مطرود شناخته می شود.

از سه دهه پیش تاکنون، بانوان فرهیخته و میهن دوست ما، در برابر زن ستیزی و جورو ستم این رژیم مرگ و خون، و پشتیبانی از فردفرد هم میهننانمان، بی باکانه و راستانه ایستادند و برای هر عملکرد غیر انسانی، یورش وهرزگی رژیم، از خود مایه گذاشتند، و تسلیم خواسته های حیوانی و بی دادگری آنان نشدند.

این فرتور به خوبی و درستی اسلام راستین و مقام و منزلت زن در اسلام را نشان می دهد. اگر شکی دارید سری به افغانستان، عربستان، یمن، و پاکستان بزنید.

این فرتور به خوبی و درستی اسلام راستین و مقام و منزلت زن در اسلام را نشان می دهد. اگر شکی دارید سری به افغانستان، عربستان، یمن، و پاکستان بزنید.

ویژگی های زنان کشور خودمان

زنان کشورمان در این سه دهه ظلم و جور حکومت اسلامی، از خود فداکاری ها و جانفشانی هایی انجام دادند کم نظیر، استثانی، و در خور ستایش است:

۱- پیشتازی زنان در همه زمینه ها

زنان در همه خیزش و اعتراضات علیه بی عدالتی و در راه دموکراسی در درون و بیرون ایران، همواره برنامه ساز، پیشتاز، و پیشاهنگ همه بوده اند. فیلم های موجود همگی بیان کننده این حقیقت است. کمپین یک میلیون امضاء در زیر نعلین آخوند خون آشام، گفتنی است، ولی باور کردنی نیست.

به راستی می توان گفت که همایش و خیزش سال ۸۸ مردم ایران ، بیشتر زاییده و نتیجه دلاوری، از خودگذشتگی، و سخت کوشی این شیر زنان است. شمار دستگیر شدگان، شکنجه و بدرفتاری شدن و مورد تجاوزقرارگرفتن به وسیله جلادان رژیم مرگبار، و آن هایی که که در این راه جان باختند، بسیار زیاد، باورنکردنی، و بی تردید پوشش دهنده و پوشاننده برگ های درخشان زرین تاریخ کشورمان در آینده خواهد بود.

این ویدیوی زیبا و شگفت انگیز خیزش زنان را در ۸ مارس ۲۰۰۹ و سرود خواندن به مناسبت این روز بزرگ نشان می دهد. دیدن و گوش کردن آن بر هر فرد فرهیخته ایرانی ضروری است.
این فرتور نسرین شیر زن ابر قدرت ایرانی را نشان می دهد که در برابر ظلم بیکران و جنایت های روزانه آخوند و هرگونه شکنجه و دشنام و نابه سامانی های دیگر مقاومت کرد و سرفراز و پیروز از زندان آزاد شد.

این فرتور نسرین شیر زن ابر قدرت ایرانی را نشان می دهد که در برابر ظلم بیکران و جنایت های روزانه آخوند و هرگونه شکنجه و دشنام و نابه سامانی های دیگر مقاومت کرد و سرفراز و پیروز از زندان آزاد شد. 

آیا نباید خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و خانم نسرین ستوده را دوزن قهرمان  سال ایران نامید؟؟.

۲- جانفشانی زنان در رستاخیز ۸۸

جنایت عظیم و وحشتناک رژیم در کشتار چندین هزار از جوانان برومند میهن پرست در دهه شصت درون زندان ها را بیشتر مردم ایران فراموش کردند. سکوت مردم، بزرگترین موفقیت و دستاور رژیم بود که توانست برای ۲۵ سال گذشته روی آن جنایت سهمگین سرپوش گذارد. ولی فداکاری، فریاد، و تلاش مادران و خواهران داغدیده اجازه نداد که این جنایت فراموش گردد. بر اثر تلاش پیگیر این بانوان، سرانجام دادگاه حقیقت یاب در لندن و لاهه برگزار شد، و جنایت کاران شناخته و در سطح بین المللی معرفی می شوند.

این فرتور خانم گوهر عشقی مادر داغدیده زنده یاد ستار بهشتی است. آیا شما از این بانوی گرانمایه شجاع تر، دلیرتر و بیباکتر دیده اید؟ زنی که در شرایط پیری و با فقر و ناتوانی راستانه در برابر جلاد بزرگ خامنه ای ایستاده، و کسی را جلو دار او نیست. ما در برابر این بانوی از جان گذشته و فداکار سر تعظیم فرود می آوریم و او را برتارک و سر خود می گذاریم که موجب افتخار هر ایرانی است. شما چه گونه فکر می کنید؟.

این فرتور خانم گوهر عشقی مادر داغدیده زنده یاد ستار بهشتی است. آیا شما از این بانوی گرانمایه شجاع تر، دلیرتر و بیباکتر دیده اید؟ زنی که در شرایط پیری و با فقر و ناتوانی راستانه در برابر جلاد بزرگ خامنه ای ایستاده، و کسی را جلو دار او نیست. ما در برابر این بانوی از جان گذشته و فداکار سر تعظیم فرود می آوریم و او را برتارک و سر خود می گذاریم که موجب افتخار هر ایرانی است. شما چه گونه فکر می کنید؟. آیا نباید خانم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و خانم نسرین ستوده را دوزن قهرمان  سال ایران نامید؟؟.

اینهم فاطمه آلیا خاله زنکی که خامنه ای جنایتکار را پیشوای زنان ایران می دهد. امثال این زن بی صفت و فرومایه برای نفع شخصی و ساختن خانه خود، خانه همه زنان ایران را ویران کرادند. نفرین بر این خیانت کاران باد.

اینهم فاطمه آلیا خاله زنکی که خامنه ای جنایتکار را پیشوای زنان ایران می دهد. امثال این زن بی صفت و فرومایه برای نفع شخصی و ساختن خانه خود، خانه همه زنان ایران را ویران کرادند. نفرین بر این خیانت کاران باد.

 


۳- موفقیت درخشان دختران

دانشجویان دختردرکشورمان، باگذراندن کنکور، رد شدن از هفت خان استثمار گرانه ولایت وقیح، و تحصیل در رشته های محدود دانشگاهها برای آنان، با بدست آوردن امتیازات و برتری نسبت به پسران، نشانه ای است از هوش و پشتکار والای کم نظیر دختران کشورمان.

برپایی این قوانین غیر عادلانه، موجب گردیده که بسیاری از شوهران بی خرد وفرومایه و یا فرصت طلب بیشتر به مقام والای همسران زجردیده و باگذشت خود، توهین و جسارت کنند، وبا آنان آن چنان که اسلام خواسته است، مانند کنیز رفتار نمایند.

واکنش دیگر کشورها در باره زنان ایران

بی تردید، از دیدگاه دولت های دیگر و مردم جهان نیز، بانوان ایران در سرلوحه و پیشاهنگ جنبش آرام سال ۸۸ ، قرار دارند، و موجب زبانزد، افتخار، و یادآوری بیشتر جوامع جهانی بوده، و بی تردید در آینده به عنوان نمونه، از آن رونوشت و بهره برداری خواهد شد.

این ویدیو جریان مبارزات زنان در هم برابری مردها از ۲ سده پیش نشان می دهد و می بینیم که چگونه با تظاهرات مداوام و مقاومت های زیاد توانستند روز ۸ مارس را هرساله به عنوان روز زن در تاریخ جهانی به ثبت رسانند. دورد بر این زنان دلاور.

نکته پایانی:

امید واریم که دختران جوان و بانوان فرهیخته با بوجود آوردن واحدهای فرهنگی و سندیکاهای حمایت و پشتیبانی از حقوق زنان، و بادنبال کردن برنامه های انقلابی و انسانی خود، بتوانند پس از سرنگونی این رژیم زن ستیز، قوانینی پیشرفته، سازنده، و انسانی، دور از کینه و عقده ها، ویا دخالت هرمذهب ویا قومیتی، و یا هر پس ماندگی اجتماعی دیگر، به تصویب و به مرحله اجرا در آورند، تا موجب افتخار، سربلندی، و سرافرازی فرزندان این آب و خاک، و نسل های آینده ایران باشد.

همچنین، ما امیدوار و براین باوریم که در فردای آزادی کشورمان،۵۰٪ نمایندگان مجلس ملی، و ۵۰٪ کابینه دولت به بانوان اختصاص داده شود. گزینش شغل قضاوت، سرپرستی بنیاد های فرهنگی نیز زیبنده بانوان گرانمایه کشورمان است. به امید آن روز.

 • همسایه بغلی

  اسلام یعنی‌ کثافت، یعنی‌ بد بختی، یعنی‌ عقب ماندگی، یعنی‌ وحشی گری،

  باور نمی‌‌کنید؟ پس زحمت بکشید سری به یکی از کشور اسلامی بزنید

  • علیرضا

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   کاملا درست و دقیق به هدف زدی، دمت گرم.

 • Cyrus

  هشتم مارس را به تمام شیر زنان ایرانی‌ شاد باش می‌گویم. شک ندارم که در پنأه تلاش‌های خستگی نا پذیر شما ملت ایران بر جهل اسلامی آخوندی پیروز خواهد شد.

 • مرگ بر ایران وایرانی

  خاک عالم توسر ماده سگان پارس باشه من که همسرم یه انسان آمریکایی نازه ومن از بودن کنارش احساس عشق وغرور میکنم اما زن ایرانی واقعاً یه حیوون خطرناکه نه انسانه نه عشق میفهمه تو هر نگاهش و تعاملش راه رفتنش داره توطئه وخدعه ای میکنه لعنت ازلی وابدی به همتون

  • مردی از ایران

   شما اگر زن آمریکایی‌ دارید از کجا می‌دانید که زن ایرانی‌ خطرناک و……. است؟ احتمالا مشکل شما جای دیگری است و زن ایرانی‌ بهانه شما است. شاد باشید و کمی‌ هم با انصاف.

  • داریوش

   یادت باشد مادرت ایرانیست و اگر از ماده سگان پارس بوده است پس تو هم توله سگی بیش نیستی پس درباره زنان سرزنمینم گه زیادی نخور توله سگ.

   درود بر همه ی زنان و مادران رنج کشیده ام که قدرشان را نمی دانیم.

 • farid

  وقتی به تمام زنان ایرانی توهین میکنید یعنی به همه مادران و خوهران و همسران ایرانی توهین کرده اید و اگر همه بخواهند به زبان خودتان پاسخ بدهند چه خواهد شد ، اما ما به مادر و خواهر شما که حتمأ ایرانی هستند احترام می گذاریم و از شما میخواهیم مشکلأت شخصی خود را وسط نکشید البته زن بد هم وجود دارد مثل مرد بد اما همه بد نیستنند

 • abos

  man ridam to kose fatomeh ali khale

 • FACEBOOK : bookiranian

  دانلود کتاب لعنت حجاب که سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  بهتر که لینک را کپی و در مرورگر باز بفرمایید، فقط نیم مگابایت!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf