اسلام، ارتجاع و توحش؛ سه همراه جداناشدنی! ۱۰

چون نیک بنگریم تمامی جوامع اسلامی از مشکل عقب افتادگی فکری شهروندان شان رنج می برند؛ در کشورهای اسلامی مردمان توانایی سبک – سنگین کردن مسائل، اندیشیدن بدون تعصب، منطقی سخن گفتن و گفتگو کردن به دور از خشونت در رابطه با باورهای شان را ندارند. اما مشکل ارتجاع به همین مسائل ختم نمی شود و اگر این جوامع که از هر نظر عقب تر و پست از جوامع سکولار پیشرفته می باشند را به درستی مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که مردم اینگونه کشورها توانایی قبول حقیقت را نداشته و برای دفاع از باورهای غلط شان حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.

در جوامع اسلامی کمترین پویایی و فعالیت سودمندی از جانب شهروندان به چشم نمی خورد، بیشتر کشورهای اسلامی تنها مصرف کننده می باشند و توانایی تولید مواد مورد نیاز جامعه خویش را ندارند. اگر به ایران خودمان بنگریم در خواهیم یافت که حتی صنعت کشاورزی و دام پروری که با توجه به شرایط آب و هوایی و مساعد ایران زمین، باید رشد چشمگیری داشته باشند و در حقیقت ایران باید صادر کننده مواد غذایی باشد، به برکت وجود حکومت اسلامی در حال نابودی اند و ایران به کشورهایی چون چین و ترکیه و برزیل و آرژانتین و… برای واردات میوه جات و گوشت های یخ زده نیازمند است.

در تصویر گوشه ای از رحمانیت اسلام را مشاهده می کنید! داعشی های عراق و ایران، از جمله پیروان راستین اسلام اند!

در تصویر گوشه ای از رحمانیت اسلام را مشاهده می کنید! داعشی های عراق و ایران، از جمله پیروان راستین اسلام اند!

اسلام مردمان را از حرکت و تلاش برای پیشرفت و داشتن زندگی هایی بهتر باز می دارد و مسلمانان فقط به بهشت موهوم الله مدینه راضی اند. ایشان حاضرند در بدترین و پست ترین شرایط ممکن زندگی کرده و روز را به شب و شب را به روز برسانند تا فقط بعد از مرگ شان، به بهشت رفته و آنجا در کاخ هایی که الله به آنان وعده داده زندگی کرده و از شراب های بهشتی بنوشند و سرگرم حوری ها و غلامان زیبا روی شوند. می توان ادعا کرد که اسلام موجبات گدایی و فلاکت مردمان یک جامعه اسلامی و دارا و ثروتمند شدن رهبران آن جوامع را فراهم می آورد.

با تمام این اوصاف؛ چنانچه شخصی در آمریکا کتاب بی محتوای قرآن را آتش بزند، چند ده نفر در افغانستان و پاکستان طی یک یا چند عملیات انتحاری خواهند مرد و جان تعدادی از هم میهنان بینوای خود را نیز خواهند گرفت تا به دنیا نشان دهند که چقدر از به آتش کشیده شدن قرآن ناراحتند. مسلمانان به درستی در دنیا به عنوان تروریست شناخته شده و نامیده می شوند. ترور و وحشت و گرفتن جان بیگناهان فقط به دلیل مخالفت شان با باورهای ارتجاعی مسلمانان، بخشی جدا ناشدنی از اسلام است.

مسلمانان دنباله روی پیامبر و بزرگان تروریست مسلک شان می باشند؛ محمد و علی و عمر و عثمان و دیگر رهبران نخستین این دین پلشت نیز تروریست بودند. علی و زبیر به دستور محمد ابن عبدالله در یک روز، گردن هفتصد نفر یهودی تسلیم شده نا مسلح را زدند. تنها دلیل محمد برای انجام آن عمل هولناک و ضد انسانی، یهودی بودن آن قوم و پرداخت نکردن جزیه (باج) توسط ایشان به امت اسلام بود. تاریخ ثابت می کند که ترور و کشتن انسان های بیگناه از اصول دین اسلام است و باورمندان بدین آیین، توانایی ماله کشی و ماست مالی کردن این حقیقت ترسناک را ندارند.

زنده یاد صادق هدایت در نوشته ای به نام “آنچه اسلام به ایران داد” به بهترین شکل ممکن مردمان یک جامعه اسلامی را به کمک جملاتی حساب شده، به تصویر می کشد. در قسمتی از این نگاشته آمده است: “چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است؟ چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند. در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند.

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است؛ خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپ یش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است؛ خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپ یش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند. _ صادق هدایت

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است؛ خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپ یش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.
_ صادق هدایت

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا، با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند؛ کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند. این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!”

چنانچه به کشورهای اسلامی نگاهی منطقی بیاندازیم و وضعیت معیشتی مردمان را مورد بررسی قرار دهیم درخواهیم یافت که به راستی مردمان هیچ سرزمین اسلامی خوشحال و راضی نیستند و جملگی در فقر و بیچارگی و بد بختی دست و پا می زنند. این در حالی است که رهبران آن جوامع در کاخ هایی که از غارت سرمایه مردمان بنا شده اند زندگی کرده و همواره در حال چپاول سرمایه های ملت شان هستند.

اما مردمان جامعه اسلامی قیام نمی کنند و بر علیه دیکتاتوری مذهبی بر نمی خیزند چرا که وضعیت اسفبار موجود را یک امتحان الهی می دانند و بر این باورند که الله در حال آزمایش میزان صبر، ایمان و اعتقاد ایشان است. چنانچه مردم یک جامعه اسلامی دست به تظاهرات و شورش نیز بزنند و موفق شوند دیکتاتور مملکت شان را به زیر کشیده و از قدرت ساقط کنند، هرگز موفق نخواهند شد تا به یک جامعه سکولار دموکرات پیشرفته تبدیل شوند چرا که ایشان همواره از چاله در آمده و درون چاه می افتند.

در این ویدیو جنایت دیگری از دنباله روان راستین اسلام ناب محمدی را شاهد هستید.

برای روشن شدن این حقیقت، به مردمان مصر و آن بلایی که بر سرشان آمد بیاندیشید. ایشان دیکتاتوری را با تظاهرات و اعتراضات گسترده خیابانی از قدرت برکنار کردند و همینکه به آزادی موقت رسیدند، در طی یک انتخابات سرنوشت خویش را در دستان مردمانی نهادند که خرافات و باورهای اسلامی تمام افکارشان را در بر گرفته است و آن مردم گروه افراطی اخوان مسلمین را با رأی های خویش، به قدرت رساندند.

سرنوشت شوم مردم مصر، در هر کشور مسلمان دیگری که مردمانش موفق به از میان بردن دیکتاتوری شوند، تکرار خواهد شد. تمامی این مردم یک نقطه اشتراک بسیار پر رنگ با یکدیگر دارند و آن هم دفاع از قرآن و دلبستگی به قوانین شریعه اسلامی است. هر تصمیمی که این جوامع بگیرند و به اجرا بگذارند بر پایه قوانین اسلامی خواهد بود.

قوانینی که از عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین دستورات موجود در دنیای امروزی هستند؛ بنابراین نه تنها تغییری در وضع زندگانی مردمان یک جامعه اسلامی صورت نمی گیرد بلکه با گذر زمان و پیشرفته تر شدن دنیا و کشورهای متمدن، مردمان یک جامعه اسلامی در حال سقوط به قهقرای عقب ماندگی فکری و زندگی همانند انسان های غارنشین اولیه خواهند بود.

از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که چنانچه مردمان یک جامعه اسلامی خواهان پیشرفت و رهایی از بند عقب ماندگی می باشند، باید دست دین و آخوند را از جامعه و قوانین اجماعی و سیاسی اش قطع کرده و دین و باورهای مذهبی شان را در چهارچوب خانه های شان محدود کنند و در راستای رسیدن به سکولاریسم قدم بردارند.

در غیر این صورت مردمان یک جامعه اسلامی هر چقدر هم که تلاش کرده و جانفشانی کنند، هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید و همواره از چاله به چاه خواهند افتاد و پس از برکنار شدن یک دیکتاتور، دیکتاتورِ بد تر و ستمکارتری بر ایشان حکومت خواهد کرد.

 • ahm ad

  پیرو اسلام واقعی و کتاب آسمانیشون به وظایفشون عمل میکنند.متاسفانه خیلی از مردم در نظر خودشون دینی دارند گلچینی از علایق آنها نه اسلام واقعی

  • داریوش

   اسلام واقعی‌ دیگر چه گونه اسلامی است؟ مگر چند تا اسلام وجود دارد؟ در ۱۴۰۰ سال گذشته این همه اسلام‌های رنگ و رنگ آمدند و رفتند همه آن‌ها “غیر واقعی‌” بودند؟ آیا غیر از این است که همه این اسلام های ۱۴۰۰ گذشته به دستور‌های قرآن عمل کردند و خود را هم اسلام واقعی می‌دانستند؟

  • همسایه بغلی

   من هم در تعجب مانده ام از این همه پر روئی و بی‌ شرمی مسلمان‌های “واقعی‌” که پس از ۱۴۰۰ سال کثافت، خونریزی، عقب ماندگی و نادانی از اسلام “واقعی” صحبت میکنند.

 • mahsa

  دین برای مردم یک تابو است و چون نیروی پرسشگری در آن ها کشته شده است
  و شک کردن به چیزهایی که مقدس شمرده می شوند را بد می پندارند.
  ولی بد این است که به چیزی باور داشته باشی بی آن که بدانی آن چیز چیست و چه می گوید؟
  آیا دین باوران یک بار هم که شده کتابی را که مقدش می پندارند را خوانده اند؟
  کدام آدم خردمند می تواند پیرو کشت و کشتار و شکنجه ی دگراندیشان باشد؟

  • نه بسیجی و نه هیچی فقط یک جوان

   شما به هرچیزی از اسلام شبهه داری از من بپرس. به چی شک داری ؟ کجای اسلام به شکنجه و کشت و کشتار توصیه شده ؟! من از نویسنده مطلب سوال میکنم : اگر ما گاو و گوسفند هارو ضبح نکنیم و از گوشت و بقیه فراورده هاش استفاده نکنیم، پس به چه درد ما میخورند ؟ مگر نه اینکه دنیا برای انسان خلق شده ؟ من میتونم تک تک حرفاتو جواب بدم. با منطق !

 • daryyosh

  از دینی که ۱۴۰۰ سال پیش از بیابان‌های سوزن عربستان برخاست و برای جان انسان هیچ ارزشی قایل نیست نمی‌‌توان انتظار داشت که برای جان حیوان ارزشی قایل باشد. دینی که مقام انسان را تا حد “بنده” خدای خون ریز چون الله پایین میاورد مسلما به حیوان نیز رحم نمی‌‌کند.

 • علیرضا

  عزیز دلم تو چقدر ساده ای ؟ کلیپی که دادی یه کروماکی سادس !
  https://www.facebook.com/asal.asal.359/photos/a.679458452137424.1073741828.679048675511735/706758376074098/?type=1

 • اندیشه 2015

  این جمله خمینی را هرگز از یاد نبرید کل یومن عاشورا کل ارض کربلا
  جایی دیگر گفت : اسلام برای گسترش خون می خواهد. یوم الله روزی بود که امیر المومنین ۷۰۰ نفر را گردن زد (اشاره به سر بریدن ۷۰۰ اسیر یهودی بی گناه در ماجرای بنی قریظه می گم بیگناه چون اکثرا اسیر جنگی معمولی بودن نه نظامی)
  و دهها نمونه دیگر که در توجیه کشتارسال ۶۷ دست قضات را باز گذاشت تا مردم را سلاخی کنند
  نمی دانم واقعاً نمی دانم لااقل در ایران بعد از این ۳ دهه هنوز چطور عده ای می گویند نه اصل اسلام این نیست این با اسلام فرق می کند.چطور هنوز نمی خواهند باور کنند یا می ترسند باور کنند که بابا اصل اسلام همینه . شما نگاه این مراسم محرم بکنید تو سرخود زدن و خودکشی کردن ناله و عزا و آخه این شد عشق؟ این شد ایمان؟ اشک عشق با شادمانی جاری میشه و با محبت بیان میشه این که همش قمه زدن تو سر و صورت خود و درد و الم و عذابه کدام عشق رو دیدید اینطور باشه؟ اونم برای معشوقی که هیچ اطلاعات درست تاریخی ازش نداریم اگر حسین رشادت کرده پس آریو بزن چی؟ پس بابک خرمدین چی؟ پس به قول فضول محله لطفعلی خان زند چی؟ پس صدها هموطن عزیزی که در طول ۲۵۰۰ سال رشادت تو این مملکت کردن چی؟ مگه حسین چه فرقی با اونها داره . والا من یکی که از این همه ب یمنطقی در عصر تکنولوژی دیوانه شدم.

 • درمانده

  در شگفتم چرا مردم ایران این دین اسلامو اینقدر دوس دارن ؟ من که از اول زیاد خوشم نمیومد و اخرشم گذاشتمش کنار همین نماز و روزش پدر آدمو درمیاره شما نگاه کن گاهی اوقات تو هوای سرد ساعت چهار و پنج صبح باید بلند شی با اب یخ وضو بگیری (خیلیها هنوز تو روستاها و مناطق محرو م ایران آب گرم ندارند) یا تو تابستون شانزده ساعت حتی آب نخوری چون اسلام دستور داده بعد که کلیه هات بگا رفت بری زیر دستگاه دیالیز بگی خواست خدا بوده؟!

 • amir falahi

  میدانی چرا اسلام هنوز وجود دارد علتش این است که مسلمانان حتی قران را هم نمی خوانند هرکس قران رابخواند و باز ایمان داشته باشد بیمار روانی یا تروریست یا احمق است اسلام یک بیماری قلبی است که بشریت را تهدید میکند