نگاهی کوتاه به ظهور و سقوط اسلام در اسپانیا ۶

پیش گفتار:

اسلام همان گونه که می دانیم در ۱۴ سده پیش از بیابان های عربستان برخاست و با یورش و و‍‍‍‍‍‍حشیگری به قلمرو پیشرفته ترین کشور های آن زمان مانند ایران بزرگ وروم پهناور راه یافت. این حیوان درنده خوی و بی فرهنگ، فرهنگ این سرزمین های طراز اول جهانی رابه پایین کشید و به کلی ویران نمود و آنگاه خود از روی تاریخ، بناها، و زندگی پیشرفته مردمان آن به آموزش و کپیه برداری پرداخت. سپس در یورش و اشغال کشورهای دیگر مانند اسپانیا و آفریقا از آن چه خود تقلید کرده و کپی برداری شده، بنام فرهنگ و هنر اسلامی (کدام اسلام؟، و کدام فرهنگ؟!) ثبت نمود.

اشغال اسپانیا و فرار از آن

بیابان گردان عربستان پس از چند سده تسلط و حکمفرمایی بر سرزمین ایران و کشورهای روم در سال ۷۱۰ میلادی وارد اسپانیا شدند و تا سال ۷۵۶ میلادی رفته رفته قدرت را به دست آوردند و به تدریج در سده های بعد به قلمرو خود در آن کشور افزایش دادند تا آن که در دوم ژانویه ۱۴۹۲سرانجام ناچار به ترک آن کشور شده، به کشورهای آفریقایی مانند مراکش و تونس مهاجرت کردند و یا آن که تغییر دین داده و به مذهب پیشین خود کاتولیک باز گشتند و یا مسلمانی خود را در جامعه انکار و مخفی نمودند.

این نقشه کلی جزیره تناریف و موقعیت جغفافیایی آن در اقیانوس کبیر را نشان می دهد.

این نقشه کلی جزیره تناریف و موقعیت جغرافیایی آن در اقیانوس کبیر را نشان می دهد.

نظر تاریخ نویسان غربی

شوربختانه، تاریخ نویسان غربی خط پا و مسیر اسلام را از بیابان های عربستان دنبال نمی کنند که اسلام خود چه دست آوردی می توانست داشته باشد. بنابراین، شماری از آنان کارهای تازیان در اسپانیا را از کارهای بکر و ابداعات اسلامی می دانند. در حالی که ما به خوبی می دانیم هنر نقاشی تابلو سازی، مجسمه سازی، منبت کاری و کاشی کاری و بسیاری از آن چه در کشورهای اسلام زده دیده می شود بیشتر از سرزمین ایران و یا کشورهای پیشرفته دیگر گرفته شده. اقتباس از ساختمان های زیبا و وسوسه انگیز آتشکده با دیوارهای سرتا پا هنر معماری، کاشی کاری و نقاشی، ساختمان آب انبارها، برج های مراقبتی، قنات ها و سیستم آب رسانی و فاضل آب و مانند آن مایه اصلی آن ابداعات گوناگون فرهنگی است که ما از اسپانیا و یا کشورهای آفریقایی شاهد آنیم.

کشت و زرع و گله داری در تناریف

کشت و زرع و گله داری در تناریف

گسترش علم پزشکی، نویسندگی و کارهای هنری

جالب توجه این جاست که نویسنده اروپایی از همه جا بی خبر، خط مشی اسلام را تنها در اسپانیا می بیند و به ستایش آن می پردازد. این نویسنده از پیشرفتهای پزشکی، نویسندگی و کارهای هنری اسلام در اسپانیا سخن می گوید ولی غافل از آن که اینها نشأت گرفته و برخاسته از دانش و اطلاعاتی است که از دانشگاه جندیشاپور خوزستان و یا تأسیسات فرهنگی ثمر قند و بخارا و یا ترکیه کنونی بنام روم شرقی به دست تازیان افتاد و آنان با خوشه چینی از خرمن دانش کشورهای دیگر بنام خود و بنام اسلام در اسپانیا به ایجاد مراکز هنری و فرهنگی پرداختند.

این منظره کوهها و دره ها و پستی و بلندی های بخشی از تناریف را نشان می دهد.

این منظره کوهها و دره ها و پستی و بلندی های بخشی از تناریف را نشان می دهد.

مقایسه چند کشور پیش از اسلام و پس از اسلام

برای ارزیابی خدمات فرهنگی و هنری اسلام بهترین راه مقایسه کشورهایی چند پیش و پس از تسلط اسلام است:

۱- ایران

ایران کشوری است که بنا به گفتار تاریخ و نوشتار هرودوت، گزنفون، تاریخ نویسان یونان و بنا بر سنگ نوشته ها و آثاری که به دست آمده مانند منشور کوروش بزرگ و صدها ساختمان و بناهای تاریخی، پل و سدها بر روی رودخانه ها کشوری نمونه و پیشرفته جهانی بود که پس از یورش تازیان نه تنها سنگی بر روی سنگی گذاشته نشده بلکه آثار تاریخی و فرهنگی آن به مرور زمان با کینه و نفرت اسلامی نابود شده، و یا در فرسایش آن هاتوجهی نگردید. نمونه زنده آن یورش اسلام گرانه و و حشیانه جلاد خلخالی با بولدوزر و بیل و کلنگ برای ویران کردن تخت جمشید ویا زدودن و ویران کردن آرامگاه سردار بزرگ ایران رضا شاه بود.

این منظره  داخلی یکی از شهرک های ساحلی تناریف را نشان می دهد

این منظره  داخلی یکی از شهرک های ساحلی تناریف را نشان می دهد.

۲-مصر

مصر کشوری است بسیار تاریخی که عظمت و پیشرفت علمی، فرهنگی، و تکنولوژی آن موجب انگشت به دهان گرفتن باستان شناسان و تاریخ نگاران شرق و غرب شده است. شما با یک نگاه کوتاه و زود گذر می توانید به عمق فاجعه ای که اسلام بر سر این کشور آورده راپی ببرید. در حقیقت اسلام با تمام قدرت بر کشور کهنسال مصر لجن زده و آن را از مدنیت و پیشرفت باز داشته است. اگر می بینیم که تا کنون اهرام سه گانه بر جای خود استوارند، به دلیل آنست که تا چندی پیش اطلاعات زیادی از آنهمه شگفتی ها و کارهای بدیع و خیره کننده در دست نبود و بیشتر آنان درون تونل ها و در زیر خاک بودند. وانگهی مسلمانان وسیله برای تخریب آنان را نداشتند. ولی اکنون که داعش سوریه و عراق به توپ، تانک و نارنجک مجهز است قول داده تا این مشکل اسلام را با بمباران کردن اهرام سه گانه را نیز حل کند.

گرچه ملت مصر به کلی فرهنگ، زبان، حیثیت تاریخی و هنری خود را باخت و کاملن تسلیم بیابان گردان مدینه شد ولیکن خوشبختانه به تازگی کمی عرق ملی و غیرت فرهنگی آن سرزمین به جوش آمده تا آنجا که با یک حرکت انقلابی سپاه ویران گر اخوان المسلمین را از کرسی قدرت به پایین آورده و در گوشه زندان ها جای دادند.

۳- عربستان

هرکس اسلام را نمی شناسد و یا در باره اسلام به گزافه گویی و یاوه گویی می پردازد بهتر است نگاهی به گذشته و حال عربستان بیاندازد. کشوری که خود مرکز ظهور اسلام بوده، و به سرتاسر جهان یورش بوده ولی خود بدون تغییر سوای تأسیسات مدرن آمریکایی در آن کشور، از دیدگاه فرهنگی، نظم، قوانین انسانی، و حقوق مدنی همان برنامه هایی را خود دنبال می کند که محمدابن عبدالله ۱۴ سده پیش بر مردم آن زمان تحمیل نمود.

یکی از شهرک هات ساحلی تنارید.

یکی از شهرک هات ساحلی تنارید.

۴- اسپانیا

اسپانیا پیش از به اشغال در آمدن به وسیله تازیان از مهمترین و پیشرفته ترین کشورهای اروپایی بود. کشتی های بزرگ قاره پیما و کشتی های جنگی آن کشور آب های سرتاسر گیتی را در اشغال خود در آورده بود. کریستف کلمب برای نخستین بار با کشتی غول پیکر خود از ساحل اسپانیا حرکت نموده و به کشور گشایی پرداخت. او در تاریخ…… وارد آمریکا شده و موفق به کشف آن قاره شد.

اسپانیای قدرت مند آن روز که همچون جواهری بر تارک اروپا می درخشید به دلیل حدود ۸ سده زیر یوغ اسلام بی فرهنگ قرار گرفتن، بسیاری از هویت های ملی خود را از دست داده و با وجود آن که حدود ۵۰۰ سال است از زیر سلطه اسلام خارج گشته ولیکن هم اکنون یکی از کشورهای درجه سه اروپا به شمار می رود.

اسپانیا پس از اسلام

با رفتن اسلام از اسپانیا، مردم رفته رفته نفس تازه ای کشیدند و به شکل و طرح زندگی اشان رنگ و روغنی زدند. امروزه گرچه اسپانیا از کشورهای دیگر اروپایی عقب مانده است، ولیکن رفته رفته کمبودها و ناکامی های گذشته خود را جبران می کند. در بیشتر مناطق اسپانیا برنامه های سرور و شادمانی، و کارناوال های رقص و آواز به چشم می خورد. بناها و ساختمان ها کم کم رنگ ملی و تاریخی گذشته خود را باز می یابد و هرچه زمان پیش تر می رود، فاصله و جهش آن کشور از عقب ماندگی و سقوط فرهنگی بیشت می شود.

راههای جلب توریست و سرمایه گذاران اروپایی

گرچه حرکت انقلابی بس وسیع و دامنه دار در جلب توریست و سرمایه گذاران اروپایی از چند دهه پیش در اسپانیا به وجود آمده و سرتاسر اسپانیا در حال برگرداندن و ساخت و پرداخت است، ولیکن در این مدت نیم قرن بانک ها و دولت اسپانیا دست به اجحاف و دریافت پول های کلان در سرویس خود کردند و نرخ ثبت اسناد و دستمزدهای بسیار بالا در دفاتر اسناد رسمی از مردم درخواست نمودند. بانک ها نیز برای هرگونه عمل بانکی تقاضای دستمزد زیاد نمودند.

مجموعه این گونه رفتار غیر متعادل یک ناخشنودی و نارضایتی عمومی در سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمود و بسیاری از آنان از آمدن خود به اسپانیا پشیمان شده و حاضرند ملک و املاک خود را تا حتی ۳۰٪ زیر قیمت متعارف بفروشند.
یکی دیگر از معضلات که موجب ناراحتی سرمایه گذاران می شد دخالت کارچاق کن ها و گمراه کردن تازه واردین به اسپانیا بوده است. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که در اینمیان چند کلاهبردار ایرانی از جمله چند کاسب یهودی دور و کنار ایرانیان را گرفته و با کشاندن آنان به گمراهی و خریدهای نامناسب و نادرست از آنان کلاشی و کلاهبرداری می کنند.

دیدار از جزیره تناریف Tenarife

هفته گذشته فرصتی دست داد که من نگارنده با چند تن از همراهان خود از جزیره تناریف Tenarife که وابسته به اسپانیا است دیدن کنیم.
به راستی می توان گفت که یک پارچه بهشت از شهرک های کوچک ساحلی، همگی سرسبز و زیبا در این باغچه گل دیده می شود. جزیره ای که کمترین کم و کسر بهداشتی و زیبایی تحسین آمیز در آن دیده نمی شود. هرچه هست و هرچه می بینید ‍زیبا و شگفت انگیز است.
جاده ها بسیار تمیز، با پل ها و گذر از دره ها در نهایت استادی، مهندسی و پاکی بنا شده و کمترین برخورد غیر انسانی میان گذر کنندگان و رانندگان در آن دیده نمی شود. این جزیره کوچک بهشت رؤی‍ایی و نهایت آمال و ارزوی هر بیننده است که یک بار از آن دیدن نماید…
http://www.islamicspain.tv/Islamic-Spain/the_other_1492.htm

 • azadi

  در حین گشت و گذار در اینترنت به وبلاگ یک بی خدا برخورد کردم(parstorch)
  وبلاگ خوبی است و به ویژه مطلبی دارد با عنوان گفت و گویی میان سم هریس
  و فیل زاکرمن درباره ی سکولاریسم که توصیه می کنم بخوانید.

  • aslan

   رفتم وبلاگ رو دیدم ،خوبه بدک نیست.
   داره خوب پیش میره.
   بهتر بود لینکش رو هم میگذاشتین
   parstorch.wordpress.com

 • پرچم شیر و خورشید

  وقتی عکس جزیره تناریف رو میبینم حس میکنم وارد بهشت شدم.به به واقعن دارم از این همه زیبایی های اروپا و آمریکا لذت میبرم.

 • وطنی بهتر از بهشت دوروغین

  بله دوست گرامی تمام این زیبایی در ایران هست ولی رفتن و دیدنش حرام و اتش جهنم را خواهد داشت باید مرد و بعد از فنا شدن شاید اگر در ان دنیای خیالی بافته شده و بهشت مملی دید… ملای پاره پوره

 • آرش

  دوست گرامی در مورد اسپانیا که نوشته اید “اسپانیا پیش از به اشغال در آمدن به وسیله تازیان از مهمترین و پیشرفته ترین کشورهای اروپایی بود. کشتی های بزرگ قاره پیما و کشتی های جنگی آن کشور آب های سرتاسر گیتی را در اشغال خود در آورده بود.” فکر می کنم اشتباه شده چون این وقایع پس از رهایی اسپانیا از هیولای اسلام و بیرون راندن مسلمانان بوده نه پیش از اشغال اسپانیا.

 • michel

  چرا طاعون اسلام از اسپانیا رفت ولی از ایران نرفت که هنوز مردم از این بیماری محلک جان میدهند؟