خامنه ای با دخالت بیجا در منطقه ،امنیت مردم و ایران را به خطر انداخته است ۱۵

بروز نفرت همسایگان از ایران

بروز حکومت شیعی و بدرفتاری با دیگر اقوام و مذاهب در طول حکومت اسلامی ایران همواره به اعتراض و ابراز انزجار مردم کشورهای همسایه ایران انجامیده است. در حالیکه روابط مردم ایران با اکثر همسایگان سنی نشین ، در دوران پهلوی روز بروز بهتر می شد و اعراب همواره به ایران بعنوان یک کشور حامی صلح و ثبات نگاه می کردند ولی با پیروزی خمینی و دار و دسته اش ورق برگشت.

سخنرانیهای تند روحانیون بر ضد شیوخ عرب و تحریک مردم منطقه به انقلاب و بطور خلاصه تلاش و تبلیغ برای صدور انقلاب کذایی اسلامی ، به همه جهانیان این پیام را داد که  از آن پس حبری از ثبات و صلح در خاورمیانه نخواهد بود. تحریک شیعیان عراق به انقلاب و ایجاد درگیری در مراسم حج دو مورد آغازین جنگ طلبی و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی توسط رژیم ایران بود . بارها و بارها  توسط رهبران ایران ، دولتهای همسایه به انقلاب مردم تهدید شده اند.

دخالت بیجای ایران باعث شد تا اعتراضات مردم بحرین به انحراف و دخالت عربستان کشیده شود؛ این دخالتها به نوعی حس نفرت و دشمنی در میان مردم همسایه ایران انجامیده است و حس ایرانی ستیزی بشدت در میان کشورهای سنی منطقه بارز شده است. توهین و تجاوز به زائران و مسافران کشورهای عربی خود نشانه بازز این نفرت درونی مردم منطقه از ایران است.

ادامه سیاستهای نادرست دولت شیعی ایران می تواند فاجعه بار باشد و امنیت مردم ایران ، چه در داخل و چه در خارج از مرزها توسط خشم و نفرت همسایگان سنی ایران به خطر خواهد افتاد. مشابه این باز خورد را با  حمله انقلابیون سنی در سوریه به خانه ها و اموال ایرانیان ساکن سوریه بودیم که منجر به فرار و بازگشت ایرانیان و تخلیه کامل سوریه از مهاجران ایرانی گشت.

منطقه ای از عراق که تحت اشغال گروه داعش در آمده و در آنجا دست به کشتار وسیع زده اند.

یکی از دلایل تشکیل گروه داعش مبارزه با تشیع و حکومتهای شیعی منطقه است. شیوخ عربستان در آغاز سعی داشتند این گروه را به جان رژیم اسد و ایران بیاندازند ولی داعش بطوری رشد کرده است که امنیت کلیه کشورهای خاورمیانه را تهدید می کند. رقابت بیهوده دولتهای ایران و عربستان به مرحله ای خطرناک رسیده که امنیت هر دو کشور توسط داعش بخطر افتاده است. زنگ خطر در شیعه بودن مردم ایران و عراق  است که می تواند به تکرار جنایات صدام در دوران حکومتش و حتی به  بدتر  از  آن بیانجامد.

فرافکنی اولیه مقامات ایرانی در برابر همسایگان

در حالیکه همسایگان ایران از دخالتهای رژیم ایران خسته و دل آزرده هستند ، دولت ایران هرگونه دخالت را در کشورهای منطقه تکذیب می کند. کمکهای سپاه قدس به ارتش بشار اسد برای حفظ قدرت کذایی به شکست انقلابیون و مقومت بشار اسد انجامید ولی همچنان ایران حضور نظامی خود را در عراق و سوریه تکذیب می کرد تا اینکه از میان گروههای مخالف بشار اسد،  ناگهان گروه آدمخوار داعش سر برون آورد

اولین نکته درباره داعش این است که این گروه را ابتدا مخالفان چچنی روسیه و مخالفان بشار اسد و رژیم ایران با حمایت عربستان تشکیل دادند. مخالفت با تشیع و نفوذ دولت ایران در عراق و سوریه یکی از مهم ترین دلایل تشکیل این گروه است و رژیم ایران باید پاسخگو باشد که با دخالتهای بیجایش در سوریه و عراق مردم سنی این دو کشور را به تشکیل این گروه و تقویت آن  تحریک نموده است. پس دولت ایران و سیاست نادرستش در قبال سوریه مهم ترین دلیل ایجاد گروه داعش است.

در مقابل، دولت ایران  گروه داعش را ساخته اسرائیل و امریکا می خواند که عین فرافکنی است. آنچه داعش را بوجود آورده است بازخورد دو قدرت سنتی منطقه یعنی عربستان و ایران است که سوریه و عراق را گوشت قربانی خود کردند.  دولت عربستان هرچند ظاهراً امروز از گروه داعش دوری می جوید ولی شیوخ عربستان که منابع مالی مستقل در منطقه دارند، همانند القاعده ، از گروه داعش هم حمایتهای مالی داشته اند . گمان شیوخ عربستانی این بود که داعش می تواند از نفوذ سپاه قدس در عراق و سوریه بکاهد که هرگز چنین نشد.

اعراب از دخالت رژیم اسلامی به ستوه آمده اند و دخالت نظامی ایران در منطقه می تواند به نفرت بیش از پیش اعراب از ایران و بروز جنگهای قومیتی و حمله به اتباع ایرانی در کشورهای همسایه بیانجامد. این است حاصل زیاده خواهی آخوند در صادر کردن انقلاب!

اعراب از دخالت رژیم اسلامی به ستوه آمده اند و دخالت نظامی ایران در منطقه می تواند به نفرت بیش از پیش اعراب از ایران و بروز جنگهای قومیتی و حمله به اتباع ایرانی در کشورهای همسایه بیانجامد. این است حاصل زیاده خواهی آخوند در صادر کردن انقلاب!

وقتی دم خروس ظاهر شد! سردار سلیمانی..

بالاخره ایران مجبور شد در ضعف نظامی دولت مرکزی عراق ، خود علناً وارد جنگ شود و نیروهای نامنظم شیعه به  سرپرستی سپاه قدس سلیمانی ،عملیات مختلفی را ضد داعش انجام دادند. در این جنگهای چریکی دو نکته را می توان یافت:

۱) نیروهای  سپاه قدس پارتیزانی و غیر منظمند. بدین معنا که از روشهای ارتشی و نظامی تبعیت نمی کنند  و ممکن است خودشان رأساً اقدام به ترور و جنایاتی خارج از کنترل فرماندهان عراقی کرده باشند. بدین معنا که خود نیروهای سپاه قدس ممکن است دچار جنایاتی شده باشند که بر ما آشکار نیست ولی نوع اداره نامنظم این گروه پارتیزانی احتمال وقوع جنایات جنگی توسط سپاه شیعیان به فرماندهی قاسم سلیمانی را خواهد داشت و شاید اجتناب ناپذیر بنماید!

۲) دولت امریکا آرام تر از همیشه نشسته است و سلاخی مردم منطقه را نظاره گر است. گروهی از کشتگان جنگ امروز عراق را ایرانیان عضو سپاه قدس  تشکیل  می دهند، در واقع سپاه قدس ایران همانند یک پیمانکار عمل کرده است که کار نیروهای زمینی امریکا را انجام داده است. حضور ایران در عراق به امریکا این فرصت را داده است که از عواقب دخالت نظامی در عراق چه در میان اعراب و چه در میان مردم امریکا پرهیز نماید. برعکس ، این عواقب و اعتراضات مردم عرب منطقه امروز متوجه ایران شده است.

دخالت نظامی ایران در منطقه به نفرت مردم از ایران و ایرانی خواهد انجامید. این بهترین سیاست برای امریکاست که از ایران بجای نیروی زمینی خود استفاده نموده است و نوک اتهام دخالت و انتقام را دیگر متوجه خود نمی داند. مردم عرب منطقه هرگز دل خوشی از دخالت ایران در کشورهایشان نخواهند داشت و این خطری بزرگ برای امنیت ایران و ایرانیان در منطقه است.

دخالت نظامی ایران در منطقه به نفرت مردم همسایه  از ایران و ایرانی خواهد انجامید. این بهترین سیاست برای امریکاست که از  سپاه قدس ایران بجای نیروی زمینی خود استفاده نموده است و نوک اتهام دخالت و انتقام را دیگر متوجه خود نمی داند. مردم عرب منطقه هرگز دل خوشی از دخالت ایران در کشورهایشان نخواهند داشت و این خطری بزرگ برای امنیت ایران و ایرانیان در آینده  منطقه است.

نتیجه دخالت نظامی  ایران

دخالت نظامی هر کشوری در کشور دیگر با هر قصد و غرضی باشد به احساسات ملی مردم منطقه آسیب می زند و حس نفرت از نیروی دخالتگر پیش می آورد. این حس امروزه بیش از پیش برابر مردم ایران قرار دارد و طبیعی است که مردم بومی عراق ، سوریه و یمن از دخالت نظامی ایران در کشورهای خود راضی نیستند.  این عدم رضایت بیش از پیش به بروز درگیری قومیتی میان ایرانیان و دیگر همسایگان خواهد انجامید.

افکار عمومی کشورهای همسایه هرگز از دخالتهای نظامی ایران راضی نخواهد بود و این می تواند امنیت مرزهای ایران را به خطر بیاندازد. احتمال انجام عملیات تروریستی علیه شهروندان ایرانی رو به افزایش است و این خطری جدی در آینده نزدیک خواهد بود. چه در داخل مرزها و چه بیرون آن کسی نمی تواند از عملیات انتقام جویانه ضد اتباع ایرانی جلوگیری نماید. در عین حال گروههای شبه نظامی را وسوسه می نماید که به مرزهای ایران تجاوز نمایند و سنارویوی جنگ خاورمیانه به داخل مرزهای ایران کشیده شود.

 کشیده شدن جنگ به مرزهای ایران ، و بهره برداری رژیم اسلامی

تجربه جنگ ایران و عراق و رویارویی صدام و خمینی نادان به تقویت پایه های استبدادی جمهوری اسلامی انجامید. به بهانه جنگ ،وضعیت کشور را امنیتی نمودند که به حذف آزادیهای اندک باقیمانده انجامید و اعدامهای متعدد دوباره از سر گرفته شد. جنگ بقول خمینی نعمت بود ، چرا که باعث تداوم استبداد با توجیه امنیت کشور شد. سپاه پاسداران بخوبی قدرت را در دست گرفت و اجازه فعالیت مدنی از مردم گرفته شد.

اگر جنگی به مرزهای ایران کشیده شود، همانند جنگ خمینی ، استبداد به سرکوب بیش ار پیش خود ادامه خواهد داد و از بهانه ی جنگ در مرزها برای سرکوب دگر اندیشان بهره خواهد جست.

اگر جنگی به مرزهای ایران کشیده شود، همانند جنگ خمینی ، رژیم به سرکوب بیش ار پیش خود ادامه خواهد داد و از بهانه ی جنگ در مرزها برای سرکوب دگر اندیشان بهره خواهد جست. کشتار و اعدام در جنگ آسان تر است! چرا که نه؟

امروز هم با کشیده شدن جنگ به مرزهای ایران فضای امنیتی تکرار خواهد شد و  نیروهای نظامی سپاه بیش از گذشته عرصه را بر مردم تنگ خواهند نمود. شکی نیست که رژیم از این اوضاع برای سرکوب و اعدام  دگر اندیشان سوء استفاده خواهد کرد و اولین گروه مورد حمله رژیم اقلیّت سنی خواهند بود .

مردم ایران گوشت قربانی زیاده خواهی آخوند

تک تک مردم ایران چه آنها که داخل هستند و چه آنها که بیرون از ایرانند در معرض حمله قرار خواهند داشت. گروههای وحشی اسلامی به ایرانیان بچشم کفار نگاه می کنند و هر لحظه ممکن است مردم بی گناه ایران را از دم تیغ بگذرانند. همچنین است امنیت مرزها که بوسیله این گروههای مخالف تشیع به خطر خواهد افتاد. رژیم اسلامی باکی از جنگ ندارد و می داند که جنگ با گروههای سنی می تواند به سرکوب اقلیت تسنن در داخل کمک نماید. اتباع ایران و منافع ملی کمترین ارزشی برای رژیم اسلامی ندارد و ممکن است همانند سناریوی جنگ ۸ ساله ، هزاران ایرانی فدای  حماقت و زیاده خواهی آخوند شوند. جان مردم ایران برای سران رژیم کوچکترین ارزشی ندارد و آنها به ادامه چپاول و تداوم قدرت استبدادی خود می اندیشند و بس.

 • faghat kherad

  اگر سیاست دشمنی با کشورهای سنی منطقه نباشد،رژیم فاشیست مذهبی جمهوری اسلامی چگونه بر مردم ساده ایران حکومت بکند؟
  جدا که ۸ سال جنگ فرسایشی با صدام برای خمینی دنیایی برکات داشت.شاید اگر بهانه ان ۸ سال نبود همان اوایل دهه ۶۰ جمهوری اسلامی بوسیله مردم ساقط میشد.
  با یک جستجوی ساده در سایتهایی مانند فیسبوک براحتی از روی نظرات کاربران در ارتباط با مطالب مذهبی میتوان سطح توحش دینی و پتانسیل هرگونه رفتار غیر طبیعی را در بین عامه مردم ایران مشاهده کرد.بسیار جای تاسف دارد که اینگونه مردم ایران و بخصوص جوانان ،خام لجن پراکنی اخوندهای حاکم بر ایران شده و هر روز از جهان متمدن دور و دورتر میگردند.

 • Farzad

  عربستان سعودی، سال گذشته بزرگترین وارد کننده تسلیحات در جهان بوده است.

  آمریکا سال گذشته ۸.۴ میلیارد محموله تسلیحات به منطقه خاورمیانه ارسال کرده است

 • Farshid

  yekey nist be in melateh nadon va gosfande IRAN begeh ke khodeton jamo jor bokonid, bezodi saro kaleh Dayesh az marzhaye IRAN peyda meshe

  • آرش آریانی

   نادان و گوسفند امثال شما بااصطلاح روشنفکرها هستید که با همراهی جنبش ۵۷ توده مردم را نیز به گمراهی کشانده و موجبات سرنگونی نظام پهلوی شدید. اما در این میان سرعت عمل آخوند بر روشنفکر چربید و قدرت را قبضه کرد ملت ایران تاوان سادگی خود و خیانت شما را پس میدهند.
   من با تحلیل خانم بهاری موافقم اما ایشان هیچگاه به سهم روشنفکران آنزمان در مصایب فعلی اشاره نمیکنند
   امثال علی شریعتی آل احمد سوسیالیستهای خداپرست بازرگان سروش و چپی ها و… نقش غیر قابل انکاری در به ثمر نشستن اتوریته دینی بازی کردند بی انصافی است که دائما ملت ایران آماج توهین و سرزنش قرار گیرند.
   لیکن در شرایط فعلی ما نیاز به هوشیاری مضاعفی داریم تا جلوی درافتادن کشور را در غرقاب جنگ داخلی و منطقه ای بگیریم
   به همان خدایی که این سایت به بی اعتقادی بدان مباهات میکند شایسته ترین تریبونی را که در رسانه های فعلی ایرانی یافتم همین سایت بوده و علی رغم همه توهینها و بی مهری ها تعهدم را به آن از دست نداده ام
   و درود بر پوینده راه راستی

   • limonad

    دیدگاه شما درست ولی مردم ما در زمان کنونی با دسترسی آسان به
    رسانه ای چون اینترنت ،زود فریب می خورند چه برسد به آن زمان ها
    که رسانه ی دوسویه و نسبتا آزادی چون اینترنت در دسترسشان نبود

    و هتا مردم بنیادگراتر از امروز بودند.

    انبوهی از این مردم هنوز هم که هنوز است معنی آزادی ،دموکراسی و

    سکولاریسم را نمی دانند و به آسانی می توان آن ها را با مقداری پول فریفت
    این مردمی که من می شناسم همه چیزشان را به پول می فروشند
    ریش می گذارند و جذب بسیج می شوند،در کهریزک به دیگران تجاوز می کنند
    مردم را از بالای پل به پایین پرت می کنند،به روی زنان و دختران اسید
    می پاشند و دست به هر کار ناشایستی می زنند.
    چرا؟چون می خواهند به آسان ترین
    روش به مال و منال و دارایی برسند و برایشان هم فرقی نمی کند که در
    یک کشور آزاد باشند یا زیر پرچم یک توتالیتاریسم دینی؟
    یا در برابر خودکامگان کرنش بکنند و یا نکنند.

    درد اینان درد نبود آزادی نیست درد اینان درد نان است.

    از آزادی تنها سکس و نوشیدنی های الکلی را می فهمند و درک و فهمی
    از آزادی ندارند بیشینه ی مردم ،آزادی را در این جور چیزها خلاصه کرده اند.
    چرا که اندیشیدن برای این ها زهری مرگبار است و برای همین است که
    کشور ما روی یک چرخه ی دیکتاتوری و سرکوب افتاده است و راه گریز از
    آن هزینه ی زیادی می خواهد.

    در چنین جامعه ای از بام تا شام کار مردم ستایش نادانی و نادانسته هاست
    درست مانند همین آخوندها که به نادانسته ها و نادانی شان می نازند.
    شما به خدایتان سوگند می خورید که این تارنما را درخور و مناسب یافته اید
    ولی باید بگویم خود واژه ی سوگند زمانی به کار می آید که در جامعه ای
    دروغ ،دو رویی بیداد بکند و مردم برای این که سخن خودشان را به دیگری
    قالب بکنند ،سوگند می خورند در هالی که در چنین جامعه ای سوگند خوردن
    خودش سرپوشی است بر دروغ هایی که رد و بدل می شود.
    کلا برای آدمی راستگو سوگند خوردن چیز بیهوده و بی ارزشی است.

    می گویید ملت ساده ی ایران!!!!من گمان نکنم اینان ساده باشند
    اینان سکه را در هوا می زنند(مانند هفت تیرکشان تگزاسی)،هرگاه پای پول
    به میان بیاید اینان ساده نیستند ،چرا هنگامی که سخن از شکم و پول

    و پایین تنه می شود این ملت ساده نیستند؟
    به راستی که مردم این کشور آدم های شگفت انگیزی اند،آزادی را دوست
    دارند ولی از آن هیچ نمی دانند،برده داری را دوست ندارند ولی در کتاب
    مقدسشان فرمان به برده داری داده شده است،زمانی که مزاحم زنان
    و دختران می شوند رگ غیرتشان بیرون نمی زند ولی اگر کسی چپ به
    خانواده شان نگاه بکند رگ گردنشان اندازه ی شلنگ می شود.
    در زندگی روزمره نمی توانی دو تن را بیابی که در گفتارشان موارد پایین

    تنه ای یافت نشود کلا آدم های دهن پاکی هستند این ملت.
    هنگامی که کارگرند از نابرابری می گویند و اگر کارفرما باشند به بهره کشی
    از کارگر سرگرم اند.
    در هالی(حالی) که بنیادگرایند در همان هال هم آدم های سکولاری هستند
    وضعیت کشور ما و مردمانش به مانند کمدی تلخی است که هیچ چیزی
    در آن درست در سرجایش قرار نگرفته است.

 • Farshid

  Dosteh Aziz Arash, nadoni va gosfand bodan ke shakho dom nadareh, agar in melat haleyshon bod ke gole 4ta akhond va amsaleh banisadr va bazargane jakesho nemeykhordand, chera bet bar meykhoreh,har mogheh ma melath Iran jad gereftim masoliet gabol konim va montazereh yekey nabashiem ke biyad karhamono bokone onvaght az in badbakhti dar meyam,halla chi , har gohiey ke on ahmaghah dar sale 57 khordand tamom shod?

 • فرزند کوروش

  والا به نظر من حیف گوسفنده / ملت ایران در حد گوسفندم نیستن / حیف اون اقلیتی که واقعا می فهمن اما چه فایده که بین یه مشت عامی و نفهم هستن
  دوباره ۱ ماه دیگه آق رمضون می یاد و این ملت نفهم و ابله تو سفره آخوند می شینن و روزه می گیرن !!!!!!!!!!!!!!!

  این ملت اسلام پرست هستن نه میهن پرست

  روزای نکبت و جنگ در آینده ای نزدیک به سراغ این ملت اسلام پرست می یاد و همشون و تار و مار می کنه و به درجه

  والای شهادت نائل می شن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  امیدوارم میهن پرستان واقعی / اونایی که دردشون وطنه بتونن کاری کنن

  مرگ بر هرچی حزب اللهی و فاشیست اسلام پرسته

  • azadi

   هنگامی که شما برای دهن کجی به آدم های واپس گرا و تمامیت خواه

   از سایر جانداران مایه می گذارید،پس نمی توانید خودتان بهتر از آن واپس گرایان باشید

   نمی شود که سایر جانوران را در کشتارگاه ها سر برید و شکم را پر کرد
   و آن گاه از آزادی و خردگرایی سخن گفت.
   نمی شود جانداران دیگر را بی ارزش دانست و در همان هال از ستیز با ستم
   و بیداد سخن گفت.
   ستم نکردن به جانداران دیگر نشان از انسانیت شما دارد نه خود برتربینی شما
   نسبت به سایر جانوران.
   هنگامی که ما گوسفند را بی ارزش و پست می دانیم و چون به دلیل توان بالای
   ذهنی مان روا می دانیم که ضعیف کشی بکنیم دیگر نمی توانیم خودمان را

   آزادی خواه بدانیم بلکه باید بگوییم که تنها آزادی را برای خودم می خواهم.
   آزادی باید برای همگان باشد از آن مورچه ی کوچک گرفته تا ما انسان ها.
   من یک سالی می شود که گیاه خوار هستم و از هیچ فراورده ی جانوری بهره

   نمی گیرم ،چرا که خودم را مجاز به گرفتن جان سایر جانوران نمی دانم.
   به کتاب های مقدس بنگرید که این خدای خشمگین و دگر آزار که دست ساخت

   خودمان است چگونه فرمان کشتار جانوران(جشن قربان) و یا کشتار دگراندیشان
   و ناباوران را می دهد.

   • فرزند کوروش

    دوست عزیز شما برداشت غلطی از نوشته من نمودید
    لطفا بار دیگر نوشته من را به دقت بخوانید

    در هر صورت گوسفند حیوانی است فاقد اراده و اختیار و قوه تفکر و تعقل !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    هدف من از این تشبیه بیان این نکته بود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • nooshin

  باید به تمامیت خواهی پایان داده شود به ویژه اگر آن تمامیت خواهی از گونه ی دینی اش
  باشد،باورهای دینی تان را یا آشکار نکنید و اگر آشکار کردید ما آزاد اندیشان نیز باید بتوانیم
  اندیشه ها و دیدگاه هایمان را آشکار بکنیم.
  هیچ چیزی مقدس نیست ،می توان به نقد هرچیزی نشست،انگاره ی خدا را نقد کرد و
  ایراد به دین و ایدولوژی ها گرفت ،کسی که از از نقد باورها و چیزهایی که مقدس می خواند
  می ترسد بدانید آن چیز ارزش اش را ندارد.
  هنوز چیزی به نام خدا اثبات نشده است،البته منظورم خدایی که به پیدایش این کیهان
  کمکی کرده باشد نه خدایی که دخالتگر در امور روزمره ی جهان باشد(که رد شده است
  -رد برهان نظم)
  چه برسد به این که بخواهیم با چیزهایی به نام دین و مذهب و امام و پیامبر و تقدس
  به خودمان سرگیجه بدهیم.
  دین شما و خدا ی شما آن چیزی نیست که خودتان دوست دارید و دلخواهتان است
  که این ها تنها برداشت های فردی خودتان است و راستینگی دین و باورهای دینی
  چیز دیگری است شاید شما الله را مهربان بدانید ولی آیه های نوشته شده به دست
  محمد گواه بر چیز دیگری دارد.
  به راستی چه نیکو گفته اند که به شمار آدم های دین مدار روی زمین دین و خدا
  وجود دارد ،شاید خواسته و دلخواه شما این باشد که زندگی جاودانه ای داشته
  باشید.و یا بخواهید که پیامبر و امام خودتان را مقدس بدانید ولی من آزادی خواه
  هیچ گاه زورگویی و تمامیت خواهی و خودکامگی را برنمی تابم و چون یک پیامبر
  و امام یک خودکامه و تمامیت خواه است و آزادی های فردی و شهروندی را
  می تواند نادیده بگیرد پس باید با چنین چیزهایی به مبارزه برخاست.

 • Farshid

  Azadi, to ham yekey az on Gosfandah hasi,in koso shera chieh inja neveshti akhe Goz chikar dare beshaghieghe.

  • azadi

   تا زمانی که ما نتوانیم به حقوق جانوران احترام بگذاریم نخواهیم توانست
   به حقوق بشر احترام بگذاریم.
   ما همگی جانوران روی زمین همریشه و از یک بنیاد هستیم و تا زمانی که
   دیدگاهی فروتنانه نداشته باشیم جهان روی خوش نخواهد دید.
   البته اگر از یک ریشه هم نبودیم دلیلی بر این نمی شود که دیدگاهی فروتنانه
   نداشته باشیم و خودمان را تاقته ای جدا بافته بدانیم.
   هنگامی که ما مجاز بدانیم به سایر جانورانی که دارای توان ذهنی بسیار اندکی
   هستند توهین بکنیم شاید فردایی که دانش ژنتیک پیشرفت کرد همین انسان های
   بی اخلاق بردگانی جنسی از گوشت و پوست ساختند و گفتند چون پولش را داده ایم
   می توانیم هر غلطی که خواستیم بکنیم.
   دیدگاه کسانی چون شما همان دیدگاه های دینی است با روکشی دیگر و با نامی دیگر.
   اشکال کار ما این نیست که کشورمان به دست شاه و یا شیخ می افتد
   اشکالمان این است که نمی توانیم اندیشه هایی نو بیافرینیم و از جور دیگر
   اندیشیدن در هراس هستیم.
   با دگرگونی های بنیادی در چگونه اندیشیدن است که خواهیم توانست گام هایی
   به پیش برداریم.
   ما همیشه و در بیش تر رفتارها و کردارهایمان از پیرامونمان اثر پذیرفته ایم
   که بیش تر این اثر پذیری ها دارای اشکال های زیادی بوده اند و هستند.
   ما هرگز نخواسته ایم جوری دیگر باشیم ،به رنگی دیگر
   ما همیشه یا سیاه می بینیم و یا سپید در هالی که رنگ های دیگری نیز هستند
   که ما از درک و لمس آن ها خودمان را بی نیاز دانسته ایم.

 • Jay Zee

  The New World Order. this
  is why Middle East and Africa are burning, OIL
  and OIL….. Since the Al-Qaeda was getting old and loosing his status as
  TERORRIST ( made by the US of A), it was time to Upgrade so Ben Laden supposedly
  was killed and dropped his body in the ocean ( very funny) and recently the SIX
  marine which were in that operation were conveniently killed in a helicopter
  crash in Afghanistan ( so there will be no one to talk) in regard to Ben Laden assassination
  now Daesh ( Isis) are taking place with all American equipments and vehicles
  and this way US is sitting on the side and controlling and supporting them for
  the few Greedy Billionaires and get US to Bankruptcy + 18 trillion dollar,
  since they can’t get to the Mars to live they take their money and move out of
  the US, and you DUMB Muslim kill one another and let the GREAT Israel expand
  from the Nile river to Forate River

 • معید

  همتون عین سنی و شیعه افتادین به جون هم من نه با خامنه ای نه خمینی نه شاه نه غربی…. فقط اریاییم …… به جای بحث مشکل ایرانو حل کنیم

 • sarbazan.putin@assad.rousi.net

  “گروه جهانی بحران” اعلام کرده است شمار افرادی که از آسیای مرکزی در عراق و
  سوریه در صف جریان “دولت اسلامی” مبارزه می‌کنند همواره افزایش می‌یابد.
  به طور تقریب ۴ هزار پیکارجوی “داعش” شهروندان آسیای میانه هستند.
  http://www.dw.com/fa-ir

  These countries were under USSR and Communists. They are under Putin controls right now. KGB controls ISIS through them
  why? because otherwise they were supposed to be anti-Russia not anti-America