شکوه بختیاری


نویسنده

شکوه بختیاری نام هنری نویسنده و شاعریست که به پاس بزرگداشت زحمات و آرمان های شاپور بختیار در راه برقراری سکولاریسم و دموکراسی در ایران، بعد از مهاجرت اجباری به خارج از کشور این نام را برای خود برگزید، شکوه بختیاری در خارج از کشور در برنامه سازی تلویزیونی، شعر، قصه و مقاله نویسی فعالیت دارد.

بایگانی نویسنده: شکوه بختیاری

پوشاک شیما، پیامد سکوت مردان در برابر تجاوز به حقوق زنان۵

مارتین نیمولر» کشیش پروتستان ضد نازیسم بود او درشعر کوتاهی چنین گفته است؛ "در آغاز، نازی‌ها سراغ کمونیستها را گرفتند. من سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد، در نخ اتحادیه‌های کارگری رفتند. چون در شمار آنان نیز، نبودم بازهم سکوت کردم. تا اینکه سر وقت خودم آمدند. دیگر کسی نبود تا صدایی به اعتراض برآرد.

به دلیل سکوت من و شما؛ ستار را زیر شکنجه کشتند و مادر پیرش را مجروح کردند۸

برگزاری مراسم چهلم ستار بهشتی با ضرب و شتم و بازداشت اعضای خانواده وی حاضران همراه بوده. سخنان مادر بهشتی در این مراسم بسیار تکان دهند و متاثر کننده بود.او در حالی که پلاکارد بزرگی از عکس پسرش در دست داشت، با صدایی رسا در حالی پیشاپیش جمعیت راه می رفت،فریاد می زد: افتخارمه، من مادر ستار بهشتی هستم.

اگر احمدی مقدم ۲۴ ساعت زیر شکنجه کهریزک طاقت آورد و دم نزد، به منتقدان خرده بگیرد!۲

اسماعیل احمدی مقدم با اعتراض به برکناری رئیس پلیس فتای تهران گفت: "متاسفانه باب شده هر اتفاقی می‌افتد می‌گویند باید استعفا بدهند و کنار بروند. اما این که فردی که گناهی نکرده را برای کاهش فشار افکار عمومی برکنار کنیم. درست نیست چرا که باید بررسی کنیم مقصر و قاصر کیست و با وی برخورد قاطعی صورت گیرد."

فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواهی که دهانش را دوختند!۹

فرخی حدود شانزده ساله بود، که اشعاری انتقادی در مورد مسئولین مدرسه سرود که موجب اخراج او از مدرسه شد. او در دوره ابتدایی بسیار مذهبی بود و در اشعارش تبلیغات ادیان مختلف در مدارس، و روش آموزشی معلمان را به انتقاد میگرفت. فرخی را باید شاعر و روزنامه‌ نگاری آزادی‌خواه و دموکرات دوران مشروطیت دانست.

مقایسه شرافت یزید و رذالت خامنه ای در رفتار با اسیران!۱۸

خواندن سخنرانی بی پروای زینب در مجلس یزید، پس از واقعه عاشورا بسیار تکان دهنده است. نه به دلیل خشم و بی باکی زینب، زیرا که سخنرانی هر خواهر دردمند و دلشکسته ای این چنین خواهد بود. اما شگفت آور، حق آزادی بیان در دوره حکومت آزاد منشی یزید، و مقایسه شرافت او با سردمداران حکومت اسلامی ایران است!.

اراذل و اوباش، پرورش یافته پای منبرهای عزاداری اند۲۴

داستان عاشورا و یا دعوای دو قبیله عرب بر سر بدست آوردن قدرت، سالهاست که دست آویز آخوندهای مفتخور شده است. ملاها و مداحان حکومتی هرکدام سهم به سزایی در ترویج خرافات و کمرنگ کردن چهره حقایق تاریخی داشته اند. مداحانی که فاقد هرگونه خصوصیات انسانی بوده، اراذل و اوباش دستگاه حکومتی به شمار می آیند.

سردار مریم بختیاری، بانوی مبارز عصر مشروطیت۹

بی بی مریم بختیاری معروف به سردار مریم، بانویی تحصیل کرده و از روشنفکران عصر مشروطیت بود که همواره به حمایت از آزادیخواهان برخاست. او مبارزی دلیر و جنگاوری بی باک و آزادی خواه بود و هرگز در برابر ظلم و استبداد بیگانگان و حکومت های دیکتاتوری ایران سر تعظیم فرود نیاورد!.

پروین اعتصامی از بزرگترین چکامه سرای مردمی را بهتر بشناسید۶

پروین اعتصامی را باید یکی از بزرگترین چکامه پردازان مردم کوچه -بازار نامید. او دردهای مردم عامی را به زیباترین ترین شکل ممکن در آینه شعر به تصویر می کشید. دیوان او پند و اندرزهایی جاودانی برای همه زمان هاست. پروین اعتصامی راباید آوای ناله های مردم درمانده و ناتوان و بلند گوی جور و ستم ظالمان دانست