بایگانی دسته: انتقادی

آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟۲

این مقاله ۴ سال پیش پس از کودتای خامنه ای، دستگیری و بزن و ببند جوانان کشورمان نوشته و پخش شد. داستان آن تاریخ مصرف ندارد و گویا ظلم و ستم جانیان است. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنم- سهراب ارژنگ اعتراض مردم به انتخابات قلابی خامنه ای جرم است ولی سه دهه جنایات رژیم قانونی است.

مژده به شیرازی ها؛ بزرگراه الحسینی الهاشمی گشایش یافت۴

نامیدن بزرگ راهی به یاد سید نورالدین که دست نشانده و نماینده دولت انگلیس در ایران بوده است، و نامیدن میدان حر، میدان رسالت، توحید، امام خمینی، نامیدن خیابانی به نام مطهری که دشمن فرهنگ و آداب و رسوم ایران بود، موجب شرم و خجالت برای هر ایرانی است.