بایگانی دسته: تاریخی

هشتم مارس روز جهانی زن را به بانوان بزرگوار کشورمان شادباش می گوییم۹

نامگذاری روزی به افتخار زنان هشتم مارس روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش به غیرت آمدند و با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری نمودند. این روز خجسته بر زنان کشورمان خجسته باد.

ایران در حال ویرانی و ایرانیان غَرق در تَعصبِ مُضحکِ آریایی!۲۶

اینکه شخصی بابت نژاد، رنگ پوست، زبان، قوم، لهجه، شکل ظاهری و یا کشورش از حقوقی خاص بهره مند یا محروم شود، عین بی عدالتی است و جامعه ای که در برابر این رفتارها، از سوی هر کس و گروه و تباری که باشد، نایستد، یک اجتماع واپسگرا، بی دانش و بی کفایت است.

گذری کوتاه بر فرهنگ و سیاست دوران قاجاریه تا به امروز۵

پس از دو جنگ خانمانسوز ترکمانچای و گلستان که به دلیل نفهمی و بیسوادی فتحعلیشاه و دخالت و نفوذ آخوندها انجام گرفت، نیروی دفاعی ایران به کلی نابود شد و یک سوم از پیکر مام میهن جدا گردید. پیامد این شکست، مردم به خود آمدند و دریافتند که رژیم دیکتاتوری نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

پاداش ۳۵ سال غفلت، بی تفاوتی و نشستن در تاریکی، سبد حقارت و بردگی است!۴

ملت های آزاد ملت هایی به دموکراسی میرسند و آزادند که آزادانه بیاندیشند و آزادانه عمل کنند. آنان در برابر ظلم و ستم و یا کجروی سیاستمداران هیچگاه تسلیم نشده، و هرگز با رژیم و زورگویان کنار نخواهند آمد. آنان دست در دست یکدیگر، در برابر دیکتاتورها می ایستند و به مبارزه و چالش می پردازند.

اسناد انکار ناپذیر نسل کشی یهودیان بدست محمد پیامبر – بخش ۲۴۷

بازگویی یک واقعه جنایی که منابع آن از خود قرآن و سنت آمده و کشتار گروه بزرگی انسان در آن ذکر شده، بسیار شایسته و ضروری است. سکوت در برابر جنایت، شراکت در آن است.آن قدر باید از هولوکاست و جنایات نازیها بگوییم تا که مردم به خویش تن اجازه ندهند عقاید یک فاشیست و نازی در جامعه تبلیغ شود.دست کم ۶۰۰ اسیر در یک روز گردن زده شدند .پس از آن پیامبر زنان و کودکان را میان مسلمانان تقسیم کرد و گروهی از اسیران را بسوی نجد فرستاد و بجای آن اسب و اسلحه خرید! این گردن زدن ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر، طبق روایات بدست علی و زبیر بوده است.

شاهزاده با رو کردن برگ دیگری ازدیکتاتوری خود، آخرین پل ارتباط با مردم را شکست۲۳

شاهزاده در گفتگویی با شهرام همایون که مردم را به حضور در تظاهرات دهه زجر دعوت می نمود باردیگر دچار هذیان گویی شد و گفت: "من به پدرم و به پدر بزرگم رضا شاه کبیر افتخار می کنم..!" خوانندگان خردمند ما به خوبی به عمق این فاجعه پی می برند که چه دیکتاتورهایی می خواهند مملکت ما را از شر آخوند نجات دهند!.

اسناد انکار ناپذیر نسل کشی یهودیان بدست محمد پیامبر – بخش ۱۸۱

اقوام عرب و یهودی ریشه مشترک دارند و زبان هر دو گروه هم از گروه زبانهای سامی-آرامی است. این دو قوم اگر چه سده ها با هم زندگی کردند ، اما پس از ظهور اسلام مسلمانان به پیروی از قرآن سعی در مؤمن کردن ایشان داشتند و طبق تواریخ اسلام بسیاری از اقوام یهودی قلع و قمع شدند و اموالشان مصادره شد. این پیامبر است یا راهزن؟. براستی اسلام آخوندی مهر و محبت درست است یا اسلامی که در تاریخ طبری آمده؟. خون چند انسان بدست محمد ریخته شده است؟. چند زن پاک و محترم غیر مسلمان بدست محمد اسیر شدند و به کنیزی و فاحشگی مجبور شدند؟

عشق بازی و ازدواج با دختر شیر خواره در اسلام۱۸

سده هاست که می دانیم و می بینیم. کودک شیرخواره ای که به عقد مردی بزرگسال در آمده است. مرد می تواند با او عشق بازی کند و لاس بزند! حتی در گهواره! اما تا نه سالگی حق "دخول" ندارد. واقغا شرم بر ما با این دینمان! این دین اسلام از کدام خراب شده ای بر مردم ایران نازل شد؟ خجالت هم چیز خوبی است!