بایگانی دسته: تاریخی

قصاب خانه هائی بنام بیمارستان و سوداگرانی بنام دکتر۳

بیمارستان ها در ایران شاید بتوان گفت که کثیف ترین و غیر بهداشتی ترین مکان های عمومی در ایران پس از دستشویی، بیمارستان ها باشد. در حالی که انتظار می رود بیمارستان مرکز بهداشت، عاری از میکرب و جایگاه آرامش و آسایش بیماران بوده، و پاسخگوی بیماران از دیدگاه جسمی و روانی باشد.

تجزیه طلبی از تفاوت قومی نیست، از ظلم و نا برابریست۲

تجزیه طلبی یا چند پارگی، تضعیف و آسیب پذیری بخش های جدا شده و بخش های بازمانده از کشور است. راهی که به دخالت و سلطه کشورهای قدرتمند کمک می کند. آیا این همه ثروت بیکران توانسته مردم منطقه را به شادی و سعادت برساند؟ پس این که تصور کنیم با تجزیه می توانیم کشورهایی آباد و سعادتمند داشته باشیم ، و تنها مشگل همین باشد سرابی بیش نیست!

شاپور بختیار: سمبل ملی گرایی، آزادی خواهی و از جان گذشتگی۲

طرفداران استبداد سابق و سینه چاکان استبداد خمینی از دشمنان شاپور بختیارند؛ آنان از اینکه بختیار همانند ایشان سرسپرده نبود و خواسته اش فقط آزادی ملتش بود و در کارنامه اش جز مبارزه برای آزادی چیزی نیست، دلخورند چرا که در کارنامه خودشان هم سر سپردگی هست، هم دستبوسی استبداد و هم خیانت به ایران!

مسلمانان افراطی سرازیرعراق برآنند تا با نابودی ولی فقیه بار دیگرخلافت بنی امیه را در جهان برپا کنند۵

دعوت از مسلمانان برای رفتن به عراق از یک هفته پیش تبلیغات گسترده ای از راه ویدیوهایی در سراسر جهان برای رفتن مسلمانان و جنگ با شیعیان آغاز گردیده و به دنبال آن دسته دسته جوانان مذهبی در راهند تا با شیعیان جهاد نموده، حکومتی همانند دوران بربریت ۱۴۰۰ سال پیش زیر پرچم خلیفه اسلامی برقرار سازند.

طرح پرچم روی شلوار چسبان و مشروبات الکلی، با شرافت تر از پرچم روی شانه لباس شخصی هاست۲

پرچم هر کشور نشانه اقتدار، آرمان ها، قهرمانی ها و آمیخته ای از روحیه فرهنگی و باورهای مردم آن کشور می باشد. اینکه شوربختانه پرچم زیبای کشور ما با آرم سیک های هندی و کلمات عربی آمیخته. به دلیل حضور حکومتی غاصب و ضد ایرانی است که حتی مظهر اقتدار و نشان ایران زمین را محترم ندانسته است.

آغاز جنگ شیعه و سنی، و گسترش اسلام کشتارگر در کشورهای جهان۲

غارتگری و کشتار گروه اسلامی داعش در عراق همچنان ادامه دارد.شیعه ستیزی صدام حسین، و عربده کشی خمینی علیه حاکمان عربستان و طمع در گرفتن مکان های مذهبی در عربستان و عراق، نفرت به شیعه و نفرت به سنی در دیار اسلام بارور گردید و تروریست پروری عربستان و قطر با کمک های آمریکا موجب برانگیختن این گروههاشد.

چگونه رژیم اسلامی روی کار آمد و چرا پایدار ماند؟!۷

از کوزه همان تراود که در اوست چرا عده‌ای از پیدایش و بقای حاکمیت اسلامی تعجب میکنند؟ آخوند‌ها خودشان نیامدند، آمریکا و انگلیس هم آنان را نیاورده. بلکه ذهن ناآگاه و اسلام گرای مردم آنها را به ایران کشاند! اگر همچنان سر کار هستند، برای آنست که (مسلمان ها) حضورشان را عادی می‌دانند و پذیرای آنانند!.

انقلاب سیاسی یا واژگشت پنداری؛ راه نجات کدام است؟۲

یک نگاهِ گذرا به آنچه که پَس از انقلاب نکبت بار اسلامی بَر سر ایران زمین و مردمانش آمد، به روشنی ثابت می کند که انقلاب سیاسی بدونِ پشتوانه فکری و فرهنگی، راه به قهقرایِ تاریخ برده و محکوم به نابودی و استبداد پَروری است.