سفرعبادی سیاسی اوباما به ترکیه – رابطه سیاسی آمریکا با ایران۰

ازاین که می توان با هرکس وبا هرباورسیاسی ویا هرباور دینی برسرمیز مذاکره نشست، پذیرفتنی است،  ولی آیا ازاین نشست ها می توان برداشت ونتیجه  مثبت وسازنده بدست آورد، جای درنگ واندیشه است ودراین مورد آقای اوباما با خوشبینی زیاد همراه می باشد. آقای اوباما اگراندکی بیشتر درباره ادیان ومذاهب جهان مطالعه نماید وبا مشاورینی […]

زندگی سیاسی عبادی ولایت فقیه برون مرزی۰

سالیانی پیش درسرزمین ما که دود بیدادگری وخفقان بهوا می رفت، مردم مصیبت کشیده ورنج دیده ما  بپا خاستند تا بتوانند آزاد باشند، آزاد بیاندیشند، وآزاد عمل کنند. ناگهان دراین قیل وداد، دست  درندگان برون مرزی ولایت فقیهی را آرایش وبزک کرده ازآسمان هفتم به میان گورستان تهران پرتاب کرد، و گرگان، وکفتارهای درون مرزی […]

زندگی سیاسی عبادی شازده مشهدی رضا۱

دوستداران زیادی همه روزه بدفترفضول محله تلفن می کنند و خواستارآگاهی از زندگی پرتلاطم شازده رضا هستند. ازاین روی فضول محله  با مراجعه به بایگانی ها وگفتگو با چند سیاستمدار ریز ودرشت، توانست مطالب زیر را برای شما یاران گرامی گردآوری کند: شازده رضا ازبدوکودکی تا پانزده سالگی را درمیان ندیمه ها، رقاصه ها، دعا […]

داستان روباه وخرس۰

یکی بود، یکی نبود، درروزگارپیشین درجزیره ای دوردست ودرکناراقیانوس اطلس، روباه پیری مکار، و در گوشه دیگردرسرزمینی سرد ویخبندان به نام روسیاه، خرسی وحشی زندگی می کردند که هرکدام جداگانه  به خاطر قهرطبیعت، متجاوز وزورگوبارآمده بودند ودامنه گستره وچنگ اندازی خود را به دشت ها وسبزه های دورونزدیک  می افکندند. روباه پیربرای دست اندازی به […]

تقویم روز۰

روزهای مهم تاریخ کشورمان ازدید گروههای گوناگون: الف- جمبول ممبول اسلامی- روزنوروز- زایش علی، ملای متقیان وشفا بخش روزقیامت همه مسلمانان(ازدید شیعیان چند پله جلوتراز پیامبروخود خدا) ١٢ فروردین- روزبه کرسی نشاندن احکام صادره دردستگاه اللهی وفرستاده شده برای پیامبربه وسیله جبرئیل (با پیک مخصوص) . ١٣ فروردین- روزخرافات پرستی وکم عقلی ملت مجوس (ایرانیان). […]

مژدگانی شهرداری مشهد به مردم خراسان۰

شهرداری مشهد به عنوان شادباش نوروزی و عیدی به مردم خراسان مژده داد که در راستای اهداف جمبول وممبول ایران مبنی بر گسترش وتوسعه گورستان ها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، هم اکنون زمینی به بزرگی صد هکتاردرمشهد را به ساختن گورستان ویژه ای اختصاص داده شده که پاسخگوی نیازهای فوری دولت آقای انگوری نژاد باشد. […]

تبریک وتهنیت به آقای خراب آبادی۰

ازسوی جامعه رعبانیت، جوضچه های علم و طهارت، شیخ وشیوخ، و همه عرب وعرق زدگان کناره های خلیج پارس، تبریک و تلگرام هائی برای موفقیت بزرگ پیروزی تیم عربها برتیم مجوس (ایرانیان) از دیروز تا کنون به مقروکاخ آقای خراب آبادی رئیس  فدراسیون فوتبال، هم چنان روانه است. دراین مورد  شترسوارانی ازصحرا وبیابان های عربستان، […]