بایگانی

گسترش سریع و غیرقابل کنترل بیماری های روانی در جامعه در نتیجه اشاعه روز افزون خرافات اسلام۲۷

پدری که خود را امام زمان می داند گلوی دختر ۶ ساله خود را بریده، و او را در زیر خاک دفن می کند. برای از بین بردن این گونه خرافات، نیازی به شمشیر و تفنگ نیست، بلکه نیازمند به یک انقلاب فرهنگی است. تا ایرانیان قرآن هایشان را بدور نریزند و بر دانش علمی خود نیفزایند، ما در طلسم خرافات آخوند گرفتاریم.

آیا سکوت و بی تفاوتی مردم ایران تا کنون، دلیل اصلی طول عمر رژیم جنایتکار اسلامی نبوده است؟۱۲

تخم مرغ شانه ای نه هزار تومان و نان و گوشت و سایر مواد خوراکی همواره سیر صعودی را طی می کند. با دریافت نکردن حقوق های ماهانه، کمرسرپرستان خانواده ها را می شکند. با همه این سختی ها، اگر صدایی از دیوار در آید از مردم صدایی شنیده نمی شود. گویا ما از ۱۴۰۰ سال پیش از زمره مردگانیم و خود از آن بی خبریم.

آیا پاسداران و بسیجی دوست، و یا دشمن مردمند، و با آنها چه گونه رفتاری باید داشت؟!۷

جای بسی تأسف است که پاسداران و بسیجی که در آغاز انقلاب موجب افتخار مردم بودند، در مبارزه با صدام متجاوز و جنایت کار از جان و هستی خود مایه گذاشتند و از خود رشادت ها نشان دادند، بعدها روبروی مردم ایستاده، و به غارت گری می پردازند. آنها اکنون به غارت گری و تجاوز کشور پرداخته اند.

چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟- بخش دوّم: مبارزات منفی۲۱

به دلیل خیانت عده ای خوش ظاهر که وانمود به طرفداری از جنبش مردمی می کنند، و یا مزدوران رژیم که در هرگوشه و کناری پراکنده اند، خیزش مردمی به شکست انجامیده است، تنها را ه باقیمانده مبارزه با رژیم خونخوار اسلامی، اعتصاب منفی در ابعاد گوناگون است. و آن نادیده گرفتن آخوند و شرکت نکردن در محفل های آنهاست.

مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید”۲۳

اسلام یک حزب سیاسی کشتارگربه خود اجازه می دهد در مورد هر چیز و هرکس دخالت نموده، و حکم صادر کند. باورمندان به ادیان دیگر همه کافرند و چنانچه کمترین انتقاد و یا گلایه ای از اسلام شود، فریاد باورمندان آن به هوا می رود که؛ «به عقاید ما احترام گذارید».

تخت جمشید با شکوه ترین بنای تاریخی جهان از گذشته تا کنون، در حال نابودیست۹

ایرانیان باید یا به اصالت و هویت راستین خویش بازگردند و رسالت تاریخی شان را که همانا نام آور و بهترین بودن در تمام عرصه ها بوده است را به پایان رسانند و پرچم شیر و خورشید نشان ایران را بار دیگر در بلندترین قلّه های افتخار جهان بر افرازند، و یا تا ابد طوق بردگی و دیکتاتوری مذهبی را برگردن خود نهند.

سید خراسانی (خامنه ای) پرچم اسلام را به دست امام زمان می دهد۵۰

سید نورانی خراسانی، از سوی الله مدینه مأموریت دارد وقتی امام زمان از ته چاه بیرون آید،پرچم اسلام را به دست او دهد که ۵/۵ میلیارد مردم نامسلمان، غیر شیعه و غیر مکتبی و ۷۰ میلیون خس و خاشاک را گردن زند تا زیر شکم اسبش خون جاری شود. آفت الله نوری همدانی یکی از مراجع تقلید قم هم این موضوع را تأیید کرد.

مردم آزاده و خردمند کشورمان، هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم, به پیشوایان انقلاب آسیبی رسانده و آتش آن را خاموش کنند۱۶

روز اول اسفند از هم میهنان ترک، کرد، بلوچ، فارس، و لر، با هر قومیت و هرباور سیاسی دعوت می شود تا درهمایش ملی برای چالش با رژیم، و بزرگداشت ۲ جوان به خاک خون افتاده صانح ژاله، و محمد مختاری شرکت فرمایند.