بایگانی

تجاوز به کودکان در میان مسلمانان؛ بخشی از دین و امری عادی و نهادینه شده است۱۹

کودک آزاری و زن ستیزی؛ دو سنت شرم آور و جدا نشدنی از قوانین شریعه اسلام است. همانگونه که زنان در اسلام پست و بی ارزش شم رده می شوند و دیه کامل یک زن مسلمان، برابر با بیضه چپ یک مرد مسلمان است؛ کودکان نیز در اسلام در وضعیت اسفباری قرار دارند و قانونی برای دفاع از حقوق انسانی آنان وجود ندارد.

خرافه پرستی، عرب پرستی، و مرده پرستی، ما را همچنان در لجن فرو برده است۱۹

ملت ما در غل و زنجیر خرافات، و افکار پوچ مربوط به خلقت، زندگی پس از مرگ و عذاب آخرت، لحظه ای آرام و قرار ندارد. ترس بی مورد از افسانه جهنم، زندگی دنیایی او را نیز به جهنم بدل ساخته است. خرافات مانند پوششی است که سراسر مغز و شعور انسانی را می پوشاند، و آن را ازهرفراگیری و اندیشیدن باز می دارد.

چگونه موجودی چون امام زمان که وجود خارجی ندارد، می تواند کشوری را اداره کند؟۶۰

مهدی موعود، نمی تواند فرزند امام حسن عسکری باشد و چنانچه فرزند حسن عسکری نیست، پس در کل مهدی موعود امام نبوده و نمی تواند از نواده های محمد ابن عبدالله باشد و با تکیه به روایات اسلامی، اگر شخصی امام و یا پیامبر نیست، همچون یک انسان عادی است و یک انسان عادی نمی تواند بیش از هزار سال زندگی کند.

دریافت ساعتی هشت هزار تومان حقوق، می تواند حزب اللهی ها را بر ضد ولایت فقیه بشوراند۱

می توان بسیجیان، پاسداران، حزب اللهی ها و آخوند های جنایتکار را در زمره بزرگترین و پست ترین افراد "حزب بادی" گنجاند، کسانی که با دریافت پول های هنگفت و دزدیده شده از گلوی ملت در بند و اسیر ایران زمین، به نوکرانی "بله قربان گو" تبدیل گشته اند و هر جنایتی که آغایشان از ایشان طلب کند را انجام می دهند.

آقای قرائتی، همگان می دانند که آخوند ها همواره دشمن دانشگاه و دانشجو بوده اند۳

قرائتی آخوندی مفتخور، پست، و ضد مردمی، اندکی شعور و انسانیت در وجودش پیدا نمی شود، باید اعتراف می کرد که حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج و نیروگاه های مزدوران سپاهی هستند که مرکز واقعی فساد و بی اخلاقی و کثافت کاری در سطح جامعه اند. دشمنی آخوند و بسیجی با دانشگاه و دانشجو هیچگاه پایانی ندارد.

چرا باید اسلام را نقد کرد و مورد پرسش و کنکاش قرار داد؟۴

هم وطن ایرانی که پس افکند هزار و چهارصد سال حضور آیین و مسلک پلشت و انسان ستیزی به نام اسلام در جامعه میهن است، امروز منتظر خردورزی من و شماست تا با پا نهادن در راه بزرگان این مرز و و بوم، به منظور گشودن پنجره های حققیت بر روی مردمان ایران زمین از افتادن آنان به دام این مکتب آلوده جلوگیری کنیم.

ایرانیان، غرق در فقر و بدبختی و رژیم جنایتکار در حال ساخت پنجاه هزار خانه برای مردم سوریه۱۲

پدران زحمتکش و مادران شریف ایرانی که به دلیل واردات از چین و اقتصاد مریض و دزدی ها و چپاول های سپاهیان و بسیجیان، از کار بیکار شده اند و به ناچار، کلیه های شان را فروخته اند تا اجاره های عقب افتاده خانه شان را پرداخت کنند، آیا سزاوار است رژیم ضد ایرانی برای دوستان جنایتکارشان در سوریه خانه بسازنند؟.

رافق تقی؛ نویسنده ای توانا که بنا بر فتوای یک آخوند ضد بشر، قربانی قوانین وحشیانه اسلام شد۱۱

فضول محله فتوای کشتن یک انسان را که عملکرد ویژه مسلمانان است، به شدت محکوم می کند و از همینجا به تمامی آخوندها و کسانی که چنین ترورهای ناجوانمردانه ای را تشویق و تحسین می کنند قول شرف می دهد که تا زمانی که فضول محله سر پاست و قلمش می چرخد، حتی برای لحظه ای هم یقه اسلام و مسلمین را رها نخواهد کرد.