بایگانی

دوازده فروردین، یاد روز امضای سند بربریت و بردگی مان را به همگی تسلیت می گوییم۷

دوازده فروردین یقیناً روز جهل و نادانی و خردباختگی ما ملتی است که سند بدبختی و حکم اعدام خود را امضاء کرده است. اگر که می بینیم تسلسل وار اعدام هایی همه روزه در شهرهای گوناگون ایران صورت می گیرد، بی تردید سند و دستور اعدام آنان به وسیله خود ما ملت در ۱۲ فروردین بیش از سه دهه پیش به امضاء رسیده است.

باسپاس از شرکت نکردن شما در انتصابات آخوندی، ۱۳ اسفند زادروز فضول محله را فراموش نفرمایید۱

با شادباش به هم میهنانی که امروز با «نه» گفتن به خیمه شب بازی ولی وقیح یا انتخابات درخانه نشسته اند. به شما یاد آور می شویم فردا سومین سالروز فضول محله است. سایتی که با کوشش ما فرهنگیان، و پشتیبانی معنوی شما عزیزان، برای مبارزه با جهل و خرافات، و بازیافت فرهنگ راستین عزیزمان، به وجود آمده است.

اصلاح طلبان، یا برندگان واقعی انتخابات مجلس نهم!۴

برنده واقعی انتخابات مجلس نهم خاتمی , مجمع روحانیون مبارز و سایر خط امامی ها هستند که اعلام کردند بدلیل فضای موجود از کاندیدای خاصی در انتخابات حمایت نمی کنند. اصلاح طلبان بدرستی دریافتند که در صورت شرکت در انتخابات شکستی سنگین تر از انتخابات مجلس چهارم در انتظارشان است.

دوازدهم اسفند ماه؛ روز حبس خانگی تمامی ایرانیان با شرف و میهن دوست۸

هر آنکس که دوازدهم اسفند ماه، پای صندوف های رأی حاضر شده و در خیابان ها حضور پیدا کند و موجب رونق بخشیدن به بازار کساد انتخابات خودفروختگان گردد؛ بی شک در نزد ایرانیان راستین، مقام و جایگاهی چون سلمان فارسی خیانت کار خواهد داشت و از پست ترین و بزدل ترین و بی شرافت ترین مردمان ایران زمین می باشد.

آیا شما خیانتی بالاتر از شرکت در انتصابات فرمایشی رژیم آخوندی سراغ دارید؟۷

بیش از یک هفته به انتصابات فرمایشی ملاها نمانده است. رژیم طبق برنامه های همیشگی، به کمک مزدوران، ساندنیست خورها و امت خردباخته، تلاش دارد تا صحنه های تبلیغاتی برای گمراه کردن افکار جهانی و مردم درون ایران به وجود آورد و هفته ها با بوق و کرنا به تبلیغ در مورد آن و گمراه کردن هرچه بیشتر مردم پردازد.

کشتار روز افزون در سوریه، با همکاری رژیم ایران و دولت های غرب همچنان ادامه دارد۶

بهار عربی در سراسر خاورمیانه زبانه کشید، همه جا را به آتش و خون کشید ولی سرانجام در برابر اسلام انسان ستیز، به خاموشی گرایید.مبارزه ملت های دربند در حقیقت با حاکمان ظالم نیست، بلکه با دولت های سودجوی و کمپانی های جنایت کاری است که همه گونه وسائل شکنجه، سرکوب، و کشتار جمعی در اختیار آنها گذاشته اند.

محمّد خاتمی، روباه مکّاری که آبرو را خورده و حیا را قی کرده است۶۲

آیت الله خامنه ای می گوید : «به نظر من مسئله ی اول در انتخابات، مسئله انتخاب این شخص یا آن شخص نیست؛ مسئله ی اول،حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، آبروی ملت ایران را زیاد، و استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد میکند و آنان را از طمع ورزیدن، صدمه و ضربه زدن به کشور، و فساد و فتنه منصرف میکند."

آیا انتخاب سید حسن خمینی جنگ زرگری است، یا بقای رژیم، و کلاه گشادی برسر ملت؟۷

آیا انتخاب حسن خمینی. به عنوان ریاست جمهوری، ننگ آور و موجب شرمساری نیست که ملت ایران این چنین اسیر یک مشت دزد مفتخور، و بی غیرت زنباره به نام آخوند شده است؟ آیا ما ملت ذلیل شده و بدبختی نیستیم که نوه دردانه خمینین جنایتکار بخواهد رئیس جمهور ما بشود؟ به راستی ننگ و نفرین بر ما که چنین خرد باخته ایم.