بایگانی

آیا آشتی میان دزدان حکومتی ممکن است؟۸

برای حمایت از توافق هسته ای دولت روحانی و باراک اوباما تلاش همه جانبه ای را آغاز کرده اند. حمایت رسانه صدای امریکا از توافق و حتی شبکه ای رادیو فردا (که البته جانشین رادیو صدای امریکا شده است)، رسانه های اینترنتی امریکا کمابیش سعی کرده اند که جو ضد رژیم اسلامی از بین برود و مس روحانی را طلا معرفی می کنند. وقتی رادیو فردا به تریبون روحانی بدل شود و از مردم ایران بخواهد که همه جوره برای انتخابات از خود مایه بگذارند ، جای گمانه برای تئوری تاریخی کارتر و خمینی باقی نمی ماند.

روضه خوان ۵ تومانی با بیشرمی، معاشرت با پیروان بهائی و انتقاد از جنایتکاران رژیم را ممنوع اعلام کرد۲

تجربه نشان می دهد هرزمانی که ملت به پاخاست و رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را در تنگنا قرار داد، آخوند عقب نشینی نمود، ولی هرگاه مردم کوتاه آمدند، و یا ناآگاهانه به ساز رژیم رقصیدند، سردمداران رژیم، مانند سگ هار، پرخاش کنان، روز روشن را بر همگان چون شب تار سیاه و تیره و تار ساختند.

آقای روحانی بداند دیگر ولی فقیه مشروعیتی ندارد، بنابراین ایشان اعتماد مردم به خود را به بازی نگیرد۳

گفتار خمینی ازآغاز تا بر کرسی قدرت نشستن، مالامال از دوستی، انسان دوستی، عدالت، دفاع از حقوق ستمدیدگان، دادگری و حتی میهن دوستی بود. این گفتار دروغین و پر از ریا و ترفند، میلیون ها مردم را به دنبال خود کشید. ولی به زودی با ۱۸۰ درجه چرخش، خوی درندگی، دروغ گویی، ریا کاری در همه زمینه ها نشان داد.

حصرخانگی موسوی و کروبی، با حصر خانگی مصدق در رژیم گذشته یکی است۲

وجود زندان های سیاسی و حصر خانگی، نشانه دیکتاتوری و خودکامگی رژیم یک کشور است.حکومتی که ظاهرن از سوی ملتی روی کار آمده تا خدمتگذار آنان باشد، آنچنان پای از گلیم خود دراز تر می کند که دهان ها را می دوزد،قلمها را می شکند، و آزادیخواهان را اسیر و دربند می سازد. در چنین کشوری مردم تنها آدمک های متحرکند.

رفسنجانی، بیشرمانه انتخابات فرمایشی را دموکراتی ترین در جهان می داند۲

این گفتار چندش آور و ادعای پوچ از رفسنجانی پس از انتخابات است. گویا این بابا مردم ایران را احمق به شمار آورده است. در کشور آخوند زده که همه چیز و در همه جا باید با موافقت آخوند انجام گردد، بحث آزادی و دموکراسی عوام فریبانه است. آخوند که خود با افکار ضد انسانی بزرگ شده چگونه دم از دموکراسی می زند.؟

اپوزوسیونِ بی عَمل، مردم را به آغوش خامنه ای هُل داد!۴

دیکتاتور خونخوار ولی باهوش ایران که با برگزاری یک نمایش دیگر مردم را به پای صندوق‌ های رای کشاند و اجازه داد تا رای مردم خوانده شود، برنده واقعی و قطعی انتصابات امسال است، چرا که توانست دست کم تا هشت سال آینده، نظام توتالیترش را از فروپاشی نجات دهد.

مردم ایران با شرکت در رأی دادن، نشان دادند که از خرد بی بهره اند و لیاقت همین رژیم رادارند۲۱

رژیم ها یا از سوی کشورهای قلدر و زورمند بر کشوری تحمیل می شوند، مانند رژیم عراق، افغانستان، و مصر، و یا از سوی مردم گزینش می یابند. کشورهای دارای رژیم دمکرات را باید به شعور و خردبالای مردم آن باور داشت. ولی کشوری مانند ایران با وجود زورگویان ، باید علت آن را در بی خردی، و فرصت طلبی مردم آن دانست.

گفتگوی هومن شریفی گزارشگر، با کاسپین ماکان نامزد زنده یاد ندا آقا سلطان پیرامون انتخابات۰

کاسپین ماکان نامزد زنده یاد ندا آقا سلطان را بیشتر ماها می شناسیم. او یک نویسنده، فیلمساز، و کنشگر سیاسی است. به تازگی هومن شریفی، گزارشگر با ماکان مصاحبه و گفتگویی در باره انتخابات ایران می کند که بخشی از آن به طور کوتاه در این جا به آگاهی خوانندگان گرامی می رساند: