بایگانی

داستان غارت گری ها، داستان علی بابا و هزار دزد همکار او۸

گروه بیشماری از انسان نماهای ضد ایرانی و ضد بشر از وابستگان و اطرافیان رژیم، در نهایت پستی میلیون ها دلار ازپول مملکت را دزدیده، و به بیرون ازکشور فرستادند. و گروهی دیگر، هرکدام میلیون ها دلار از ثروت های ملی را در خرید و فروش و تهیه کالا بالا کشیدند و ملتی را خاکستر نشین نمودند.

فدائیان اسلام؛ فرزند نامشروع اخوان المسلمین، و خامنه ای حرام زاده ای از هردو۳۲

اخوان المسلمین یک سازمان سیاسی و مذهبی است که در سال های پس از ۱۹۲۷م به وسیله شخصی به نام شیخ حسن بناء دبیر دبیرستان های شهر اسماعیلیه در مصر پای گرفت. از سال ۱۹۵۳ این سازمان در قاهره محبوب القلوب عام و خاص شده و صحنه گردان جنبش های خرد و کلان منطقه بود.

چپاول وغارتگری تازیان پس از پیروزی قادسیه و از انقلاب ۵۷ تاکنون۴۲

بی تردید تا‍زیان تاکنون سه بار به کشور ما یورش آوردند: ۱- در زمان عمر درسال ۶۳۳ ترسایی، ۲- شیعه کردن مردم در زمان شاه اسماعیل در سال ۱۵۲۷، ۳- دزدیدن انقلاب به وسیله آخوند ها در سال ۱۹۷۹ ترسایی . تازیان با یورش سال ۶۳۳ ترسایی، سه میلیون درهم به پول آن زمان اموال کاخ بزرگ ساسانی را به غارت بردند.

عدالت اسلامی؛ بریدن دست جوان دزد است، ویا خروج میلیون ها دلار از کشور؟۷

دست جوان خراسانی و ۵ نفر همدانی را به جرم آفتابه دزدی قطع می کنند، در جایی که شاه دزدان و ابر جنایتکارانی چون علی بابا و چهل همکارغارتگر و جنایتکارش، همچنان در آرامشند. آیا این است دادگری و عدل اسلامی؟.