بایگانی

دوازدهم اسفند ماه؛ روز حبس خانگی تمامی ایرانیان با شرف و میهن دوست۸

هر آنکس که دوازدهم اسفند ماه، پای صندوف های رأی حاضر شده و در خیابان ها حضور پیدا کند و موجب رونق بخشیدن به بازار کساد انتخابات خودفروختگان گردد؛ بی شک در نزد ایرانیان راستین، مقام و جایگاهی چون سلمان فارسی خیانت کار خواهد داشت و از پست ترین و بزدل ترین و بی شرافت ترین مردمان ایران زمین می باشد.

آیا در حوزه های علمیه به غیر از دزدی، تجاوز، فریبکاری و دروغگویی چیز دیگری هم یاد می دهند؟۹

آخوند خوب و آخوند بد نداریم، همه آخوند ها بدترین و پست ترین و بی ارزش ترین مردمان هستند و، آخوند خوب آخوند مرده است که دهانش بسته شده و پندار ها و کردارهای ضد انسانی و ضد ایرانی اش دیگر به کسی آزار نمی رساند. آخوند همواره به ایران و ایرانی خیانت کرده و دستش تا آرنج به خون ایرانیان آغشته است.

آقای سلحشور؛ مزدور ولی فقیه، خَر چه داند قیمت نُقل و نَبات؟۹

در مملکت قحطی زده ایران، آدم های پست و جنایتکاری مانند سلحشور و دهنمکی که تا دیروز چماق دستشان می گرفتند، روی کارند و یک شبه کارگردان سینمامی شوند. این جانوران بی فرهنگ و دشمن گوشت و پوست مردم ایران، با صرف بودجه های هنگفتی، فیلمهای خرافاتی در بقای آخوند درست کرده، و به حلق مردم ایران فرو می کنند.

تورم روزافزون، و درآمد ناچیز، در حال خُرد کردن استخوان های ایرانیان است؛ چه باید کرد، تسلیم شد ویا به پاخاست؟۵

افزایش نرخ تورم، تعطیلی کارخانجات و گرانی، امان از کارگران بریده است و هزاران خانواده شب و روز در گرسنگی به سر می برند و سختی و رنج بسیاری را تحمل می کنند. بیشتر کودکان در خانواده کارگران از بس به علت گرانی و بیکاری پدرشان غذای درست و لازم نمی خورند، جملگی بیحال و مریضند و رنگ به رخسارشان نمی ماند.

آقای خامنه ای؛ شتر در خواب بیند پنبه دانه، ایرانیان پاک سرشت دیگر گول شیادی شما را برای رأی دادن نخواهند خورد۴

سید علی آغا، همچون همیشه در توهمات خود به سر می برد و عشق به قدرت، او را کر و کور ساخته و ایشان توانایی شنیدن، هیچ چیزی به غیر از توهم اینکه حکومت ستمکارش در بهترین شرایط وجود دارد و هیچ خطری تهدیدش نمی کند، را ولی نمی داند که این بار جز مزدوران و کاسه لیسان کسی از مردم در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

حزب اللهی معروف حاجی بخشی هم مُرد، کی نوبت به دیگر بسیجیان و مزدوران می رسد؟۸

نگارنده ضمن شادباش این رخداد مسرت بخش به پیشگاه ملت آزرده خاطر و دردمند ایران زمین که بیش از سه دهه است که همواره زیر ظلم و ستم و فشارهای کمرشکن اقتصادی بوده اند و جز درد و فقر و آه و فغان طعم دیگری از زندگی را نچشیده اند، آرزومند است که مردم ایران اینچنین خبرهای خوشحال کننده را بیشتر بشنوند.

دریافت ساعتی هشت هزار تومان حقوق، می تواند حزب اللهی ها را بر ضد ولایت فقیه بشوراند۱

می توان بسیجیان، پاسداران، حزب اللهی ها و آخوند های جنایتکار را در زمره بزرگترین و پست ترین افراد "حزب بادی" گنجاند، کسانی که با دریافت پول های هنگفت و دزدیده شده از گلوی ملت در بند و اسیر ایران زمین، به نوکرانی "بله قربان گو" تبدیل گشته اند و هر جنایتی که آغایشان از ایشان طلب کند را انجام می دهند.

غارت و چپاول ایران توسط اعراب پس از هزار و چهارصد سال همچنان ادامه دارد۲

اگر ایرانیان امروز ستمگران را بیرون نکنند و دست به اعتراض و اعتصاب و مبارزه نزنند، فردا روز شرمنده نسل های آینده ایران خواهند بود و زمانی نیز برای جبران نخواهند داشت، چرا که مردم ایران، با کشوری فقیر و ویران شده تنها خواهند ماند و صنعت و اقتصاد و ثروتی در آن مرز و بوم وجود خارجی نخواهد داشت.