بایگانی

پیامبر اسلام: الله زنی را که به خواسته های شهوانی همسرش تن ندهد، لعنت می کند!۱۲

دینداران مدعی هستند که احکامِ دینی‌شان بستر‌ساز جامعه‌ اخلاق‌ مدار است و بی‌خدایان و شک گرایان را متهمِ به بی‌اخلاقی‌ کرده و اگر انتقادی از سوی آنان بشنوند به جای پاسخ و ایجاد گفتگو ، آنان را در جبهه‌ی شیطان شمارده و با دادنِ القابی چون: "محارب" و مفسد فی‌ الارض تلاش بر سر به نیست کردن ایشان دارند.

توحّشی که حتّی در جانوران نیز کمتر دیده می شود ولی در فضای مسموم ایران اسلامی موج می زند۹

همه روزه ما شاهد بازتولید خشونت در سطح جامعه کشورمان هستیم، به راستی برای جلوگیری از به خشونت کشیده شدن فضای جامعه چه باید کرد؟.زمانی که این اشغالگران را از آب و خاکمان بیرون کنیم و قانون مجازات کشور را نه بر طبق اسلام بلکه بر طبق حقوق انسانی بنویسیم و اجرا کنیم، جامعه به سمت آرامش سوق خواهد یافت.

هزاران درود بر شما مادر و خواهر هم وطن، سالروز شما گرامیان فرخنده و خجسته باد۲

ای خواهرم، ای مادرم، لب هایت را به گناه زن بودن دوختند و دم نزدی، زبانت را به جرم نالیدن از ستم بریدند و صدایت در نیامد. آزادیت را خلاصه کردند در نفس کشیدن، آنهم در حصار خانه و آشپزخانه. با وقاحت و بی شرمی تو را ضعیفه نامیدند. جسارت را بدانجا رساندند که با مبلغی به نام مهرتو را به نا انسانی فروختند.