بایگانی

امید است که سالِ نو، سالِ رهایی میهن از چنگال ستمگران باشد۲

سالی که گذشت سال سختی برای ایرانیان بود؛ سال تلخی برای جوانانی که به دلیل مخالفت شان با حکومت، زندانی و شکنجه شده و بالای دار کشیده شدند؛ سال غم باری برای خانواده هایی که عزیز از دست دادند و مزدوران ولایت، جگر گوشگان شان را به دلایل واهی و غیر منطقی از ایشان جدا کرده و روانه سینه قبرستان ها نمودند.

آقای خامنه ای؛ شتر در خواب بیند پنبه دانه، ایرانیان پاک سرشت دیگر گول شیادی شما را برای رأی دادن نخواهند خورد۴

سید علی آغا، همچون همیشه در توهمات خود به سر می برد و عشق به قدرت، او را کر و کور ساخته و ایشان توانایی شنیدن، هیچ چیزی به غیر از توهم اینکه حکومت ستمکارش در بهترین شرایط وجود دارد و هیچ خطری تهدیدش نمی کند، را ولی نمی داند که این بار جز مزدوران و کاسه لیسان کسی از مردم در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

دریافت ساعتی هشت هزار تومان حقوق، می تواند حزب اللهی ها را بر ضد ولایت فقیه بشوراند۱

می توان بسیجیان، پاسداران، حزب اللهی ها و آخوند های جنایتکار را در زمره بزرگترین و پست ترین افراد "حزب بادی" گنجاند، کسانی که با دریافت پول های هنگفت و دزدیده شده از گلوی ملت در بند و اسیر ایران زمین، به نوکرانی "بله قربان گو" تبدیل گشته اند و هر جنایتی که آغایشان از ایشان طلب کند را انجام می دهند.

رژیم اسلامی به هستی و نیستی ایرانیان چوب حراج زده است۴

رژیم برای فرار از این همه بحران های خودساخته ناشی از بی خردی حاکمانی خودفروحته، به فروش ارزان و نسیه ای نفت روی آورده اند تا از خالی شدن جیب هایشان جلوگیری کنند و گرنه مردم برای آنان هیچ وقت ارزش و ارج نداشته اند. اما این اخرین مرحله غارت سرزمینی که با اعتماد به این جلادان، باید چنین تاوان بدهند؟

بسیجی و حزب اللهی؛ مایه ننگ ایران و سبب شرمساری هر ایرانی باشرف و میهن دوست۹

وظیفه هر ایرانی شرافتمند است که بسیجیان اطرافش را شناسایی کرده و عکس و اطلاعات خصوصی آن شخص را در اختیار رسانه های ملی و سایت های سیاسی گذاشته و در میان مردم کوچه و محل پخش کنند تا چهره زشت این ضد ایران و ایرانی ها بر همه شناخته شده باشد، و مردم از هرگونه ارتباط و داد و ستد با‌ آنان خود داری کنند.

حسین شریعتمداری؛ بازجویی که ادای روزنامه نگاران را در می آورد۳

حسین شریعتمداری با استفاده از رسانه ای که دربست در اختیارش قرار دارد، تمامی کسانی که در هر گونه راهپیمایی و نظاهرات علیه نظام در خیابان ها حضور داشتند را مجرم و مزدور غرب خواند و شروع به نشر دروغ هایی چون، کشته شدن یک مادر و دختر به دست معترضین کرد و حزب اللهی ها و بسیجیان را علیه مردم شوراند.

کلاف سر در گم غرب در برابر ایران، وتلاش در نگهداری رژیم ارتجاعی۳

امروزه غرب در کلاف سردرگم ایران عاجز مانده است وگرنه حکومت پوسیده ارتجاع مذهبی حداقل یک دهه است که تاریخ مصرفش به پایان رسیده و اگر همچنان بر مسند قدرت باقی مانده، مدیون استیصال غرب از نگاه نو میدانه به جامعه ای است که دیگر تامین کننده منافع آنان به صورت غارت گرانه و چپاول گونه پیشین نخواهد بود.

آیا پاسداران و بسیجی دوست، و یا دشمن مردمند، و با آنها چه گونه رفتاری باید داشت؟!۷

جای بسی تأسف است که پاسداران و بسیجی که در آغاز انقلاب موجب افتخار مردم بودند، در مبارزه با صدام متجاوز و جنایت کار از جان و هستی خود مایه گذاشتند و از خود رشادت ها نشان دادند، بعدها روبروی مردم ایستاده، و به غارت گری می پردازند. آنها اکنون به غارت گری و تجاوز کشور پرداخته اند.