بایگانی

بهرام مشیری؛ آزادی خواهی که باید به او نشان افتخار وطن پرستی داد۲۶

گفتار بهرام مشیری در برنامه پارازیت این است که اگر دین در جایگاه درستش که همانا قلب و روح مردم و در چهارچوب خانه هایشان قرار بگیرد، هیچ مشکلی با دین و اعتقادات کسی نخواهد بود، مشکل زمانی پیدامی شود که دین بر مسند قدرت نشسته باشد. زیرا می تواند خرد را از مردم بگیرد و به خرافات دامن زند.

آقای مکارم شیرازی؛ آیا اعدام های دسته جمعی نیز گوشه ای از مردم نوازی، و عدالت گستری حضرت علی است؟۷

هنگامی که همه ی زندانیان در بند رژیم جنایتکار را، در یک زمان اعدام کنند، تازه دادگاه های ما اسلامی و هم ردیف با قسمت قضایی حکومت علی ابن ابوطالب می شود، وای به حال ما و ایران ما اگر قرار باشد همه چیز این مملکت اسلامی و منطبق بر الگوی مملکت داری امام اوّل شیعیان و یا پیامبر اسلام باشد.

آقای زیبا کلام؛ ناموس و شرف که نداری، بیغیرتی و خودفروشی خرواری چند؟۴۱

صادق زیبا کلام که نام درستش حقه باز زشت کلام است، با حقه بازی در چند آموزشگاه سطح پایین در رشته های نامربوط و سرانجام در دانشگاه در جه سوم انگلیس با فرصت طلبی دکترایی در اسلام شناسی می گیرد، و در دانشگاه تهران جای بزرگانی چون علی اکبر سیاسی و دکتر صدیقی تکیه می زند. نفرین بر این رژیم با این گزینش.

تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری۳۴۱

پیامبر اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره های صحرای عربستان، هرماه به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت. برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت نامید، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.

نگاهی تازه به قرآن: بخش دوّم: بررسی تناقضات موجود در آیات تازی نامه۲۰۸

بارها روشن فکران کشورمان در شعر و داستان، وحتی شاگردان مکتب اسلامی چون عبدالکریم سروش و اکبر گنجی اعلام کرده اند که قرآن از آسمان نیامده و با وجود تناقضات و اشتباهات بسیار زیاد موجود در آن، نمی تواند سخنان خدایی باشد که در ادیان از او به عنوان آفریدگاری عادل، دانا، توانا، و بی همتا یاد شده است.

آیا اسلام سید علی خامنه ای، با اسلام محمد ابن عبدالله تفاوتی دارد؟ و گر نه پس اسلام واقعی کجاست؟۴۵۴

اکنون هزار و چهارصد سال از سلطه شوم اسلام برجهان می گذرد، به گفته شیعیان، اسلام واقعی تنها در دوران ۵ سال کشتار خلافت علی ابن ابی طالب وجود داشته است آیا نباید به اصل چنین دین و مسلکی شک و تردید داشت که در طی چهارده قرن، تنها یک نفر توانسته است اصل آن را در بطن جامعه پیاده کند؟.

تحلیلی بر اقیانوس علم و دانش امام جعفر صادق۱۸

انسان عاقل و خردمند، احتیاج به هیچ پیشوا و رهبر و دینی ندارد که بخواهد باید ها و نباید های زندگی را برایش مشق کنند، بلکه با خرد خود می تواند راه درست زندگی را بر می گزیند. پاکی و درستی و شرافت انسانی، کمترین ارتباطی با دین ندارد، پس بهتر اس دکان داران دین بساط خود را جمع کنند که خریداری نیست.

چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟ – بخش نخست۸

تا یک اتحاد و همبستگی ملی نباشد، نمی توان رژیم ضحاک منش را از خانه و کاشانه امان بیرون راند. به یک طرح آشتی ملی نیاز است تا همه اقشار با علاقه و دلبستگی در آن شرک یابند. باید از آذری، کرد ها، بختیاری، بلوچ، و ترکمن های کشورمان دلجویی کرد تا همه از هر نقطه،همسو و هم راستا ی یکدیگرباشند.