بایگانی

برای خامنه ای “اَعراب شیعه” مهم اند و نَه سربازانِ ایرانی!۶

"شرافت" در گرانبها و نایابی در میان سران حکومت اسلامی ایران است! برای ایشان اولویت نه مردم ایران و مام میهن و این کودکان دردمند بلکه صدور انقلاب شیعی و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردمان فلسطین و شیعیان لبنانی، عراقی، یمنی، سوری و افغانستانی است!

سالِ نو، سالِ درماندگی هر چه بیشتر کارگران است۶

هنوز یک ماه از آغاز سال جدید بیشتر نگذشته و تا کنون سی درصد از کارگران ایران زمین، به دستور آقایان اخراج و از کار، بیکار گشته اند و با سن های بالا، درد های جسمی و فشارهای روانی و عصبی فراوان، خانه نشین و شرمنده روی همسر و بچه های شان شده اند.

آیا افزایش بی رویه قیمت ها، نشانه قدرت نظام اسلامی است؟۱۰

گرانی سال هاست در ایران بیداد می کند و ولی فقیه تازه چند روز پیش به تورم موحود اعتراف کردند؛ بنازم به شعور این آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر، این رهبر خردمند، فرستاده خدای آسمان هفتم بر زمین که با وجود میلیاردها دلار و یورو ذخیره فردی خود در بانک های خارجی، به آسانی و یک شبه متوجه گرانی سرسام آور شدند.

آیا سردمداران حکومت امام زمانی، ملت ایران را ابله فرض کرده اند؟۱

تمامی مسئولین رژیم، از سید علی خامنه ای گرفته تا آخوندک های بی سواد و دزد و فرومایه محله ها، همگی سعی در ماله کشی بر روی حقیقت ورشکستگی حکومت امام زمان و دروغگویی در رابطه با بی اثری تحریم ها بر شرایط زندگی مردم ایران دارند ولی این مردم ایرانند که درشرابط دردناک زندگی به سر می برند و قربانی می شوند.

تورم روزافزون، و درآمد ناچیز، در حال خُرد کردن استخوان های ایرانیان است؛ چه باید کرد، تسلیم شد ویا به پاخاست؟۵

افزایش نرخ تورم، تعطیلی کارخانجات و گرانی، امان از کارگران بریده است و هزاران خانواده شب و روز در گرسنگی به سر می برند و سختی و رنج بسیاری را تحمل می کنند. بیشتر کودکان در خانواده کارگران از بس به علت گرانی و بیکاری پدرشان غذای درست و لازم نمی خورند، جملگی بیحال و مریضند و رنگ به رخسارشان نمی ماند.

غارت و چپاول ایران توسط اعراب پس از هزار و چهارصد سال همچنان ادامه دارد۲

اگر ایرانیان امروز ستمگران را بیرون نکنند و دست به اعتراض و اعتصاب و مبارزه نزنند، فردا روز شرمنده نسل های آینده ایران خواهند بود و زمانی نیز برای جبران نخواهند داشت، چرا که مردم ایران، با کشوری فقیر و ویران شده تنها خواهند ماند و صنعت و اقتصاد و ثروتی در آن مرز و بوم وجود خارجی نخواهد داشت.

رژیم اسلامی به هستی و نیستی ایرانیان چوب حراج زده است۴

رژیم برای فرار از این همه بحران های خودساخته ناشی از بی خردی حاکمانی خودفروحته، به فروش ارزان و نسیه ای نفت روی آورده اند تا از خالی شدن جیب هایشان جلوگیری کنند و گرنه مردم برای آنان هیچ وقت ارزش و ارج نداشته اند. اما این اخرین مرحله غارت سرزمینی که با اعتماد به این جلادان، باید چنین تاوان بدهند؟

ایرانیان، غرق در فقر و بدبختی و رژیم جنایتکار در حال ساخت پنجاه هزار خانه برای مردم سوریه۱۲

پدران زحمتکش و مادران شریف ایرانی که به دلیل واردات از چین و اقتصاد مریض و دزدی ها و چپاول های سپاهیان و بسیجیان، از کار بیکار شده اند و به ناچار، کلیه های شان را فروخته اند تا اجاره های عقب افتاده خانه شان را پرداخت کنند، آیا سزاوار است رژیم ضد ایرانی برای دوستان جنایتکارشان در سوریه خانه بسازنند؟.