بایگانی

روس ها از یک حمله نظامی به ایران، در آینده نزدیک خبر می دهند۱

خبر نزدیک بودن یک حمله نظامی به ایران، از سوی یک مقام بلند پایه روسیه مانند سرژی لاوارف وزیر برون مرزی آن کشور، قابل تأمل و اندیشیدن است. ی تردید، روسها چنین خبری را تا به صحت آن اطمینان نداشته باشند از سوی یک مقام برجسته سیاسی پخش نمی کنند و بنا به مثالی: «تا نباشد چیزیکی، مردم نگویند چیزها».

سیزده آبان، روز عربده کشی امت خردباخته برای ماست مالی کردن پرونده ترور سفیر عربستان۴

۱۳ آبان؛ ایران یک صدا علیه آمریکا. «بسیجیان ، و پاسداران، استادان حوزه ها، و روحانیان در لیست ولایت وقیح، برادران حزب الله لبنان و فرستادگان حسن رذل الله»، حضور فعال خواهند داشت. این خیمه شب بازی ها برای چیست؟. این ها تنها برای لوث کردن و پوشیدن ظاهری پرونده جنایی رژیم برای کشتن سفیر عربستان است.

امروز بمب گذاری در پایگاههای سپاه غارت گران، فردا در بیت خلیفه علی بابا۴

انفجار عظیم در سه نقطه مختلف آن هم دریک زمان از انفجار ناشی از حمل و نقل مواد منفجره به دور است. گفتار رمضان شریف مسئول سپاه که نان بی شرافتی خود را می خورد ساده اندیشی است. باید گفت ناز شست ما به پاسداران میهن پرستی که چنین حماسه ای را به وجود آورده اند نیاز داریم که این کار را ادامه دهند.

آیا پاسداران و بسیجی دوست، و یا دشمن مردمند، و با آنها چه گونه رفتاری باید داشت؟!۷

جای بسی تأسف است که پاسداران و بسیجی که در آغاز انقلاب موجب افتخار مردم بودند، در مبارزه با صدام متجاوز و جنایت کار از جان و هستی خود مایه گذاشتند و از خود رشادت ها نشان دادند، بعدها روبروی مردم ایستاده، و به غارت گری می پردازند. آنها اکنون به غارت گری و تجاوز کشور پرداخته اند.

آن کس که بر ما نریده بود، مصری «…» دریده بود۲۳

رژیم جهل و جنایت اسلامی، ۳۲ سال است علاوه بر ویرانی کشور، ۷۰ میلیون هم میهنان ما را اسیر و ددر بند کشیده است. بالاترین ستم و جنایت این رژیم، علیه بانوان کشور بوده است. از تصاحب بیوه کشته شدگان در عراق گرفته، تا صدور دختران به کشورهای عربی، ایجاد صیغه خانه حضرت رضا،تا تجاوز یک مصری به زنی در تهران.

آیا اختلاف میان اعضاء ررژیم می تواند ایران را به سوی یک حکومت دیکتاتوری نظامی، یا نظامی – مذهبی سوق دهد؟۲۶

جنگ بر سر قدرت میان پاسداران به نمایندگی احمدی نژاد، و آخوندها، به سرکردگی ولی وقیح می تواند ایران را به سمت دیکتاتوری نظامی مانند چین، ویا دیکتاتوری دینی- نظامی مانند مجموعه ای از استبداد دینی عربستان و نظامی چین سوق دهد. ما چه روشی باید در پیش گیریم تا از این دسیسه و طلسم پیش روی رهایی یابیم؟.

فردا اول اسفند، روز گذشتن و عبور بر اجساد پوسیده آخوندها و مزدوران رژیم است۱

فردا اول اسفند روز خروش و قیام ملی است. فراموش نشود تا پوتین و کفش های محکم پوشیده که بتوانید به آسانی بر روی اجساد پوسیده و متعفن رژیم جنایتکار عبور نمایید. برنامه رژیم، به جای تیر اندازی، دستگیری و نابودی در زندان ها، و شناسایی از روی عکس و فیلم های تظاهرات است. برما است که بایورش همگانی از دستگیری هم میهنان خود جلوگیری نماییم.