بایگانی

چرا کاندیداهای وزارت علوم روحانی مورد تأیید نمایندگان قرار نمی گیرند؟۳

در یک کشور دموکراسی نمایندگان مجلس همچنین نخست وزیر و یارئیس جمهور انتخاب شده مردمند و هرکدام تلاش بر این دارند که دست از پا خطا نکنند و رضایت و خشنودی انتخاب کنندگان خود را فراهم سازند و خود را پاسخگوی آنان می دانند. سه نیروی قانون گذاری، اجرایی و قضایی به طور مستقل از یکدیگر بر کارها نظارت دارند.

چرا کشورهای غربی و پُر ادعا، نقض آشکار حقوق بشر در سوریه را نادیده می گیرند؟۳

کشورهای غربی که همواره منافع شخصی شان از جان انسان ها برای شان مهم تر است، جز حرف زدن کار دیگری برای کمک به مردم سوریه انجام نمی دهند و دست روی دست گذاشته اند تا بلکه بشار اسد از کشتار مردم بیگناه و بی دفاع خسته شده و ناگهان دست از جنایت کردن بردارد و توبه کند.!

مردم آزاده و خردمند کشورمان، هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم, به پیشوایان انقلاب آسیبی رسانده و آتش آن را خاموش کنند۱۶

روز اول اسفند از هم میهنان ترک، کرد، بلوچ، فارس، و لر، با هر قومیت و هرباور سیاسی دعوت می شود تا درهمایش ملی برای چالش با رژیم، و بزرگداشت ۲ جوان به خاک خون افتاده صانح ژاله، و محمد مختاری شرکت فرمایند.

نخست فروش دختران، سپس ایجاد فحشاء، اکنون قانون صیغه، وبعد چی؟۱۱

آخرین سمت زن، یا کالای دست دوم در رژیم ولایت وقیح، صیغه شدن است که قانون آن نیزبه تصویب رسید. از این روی، به آخوندهای زن ستیز، مزدوران، شارلاتان ها، و هوسرانان تبریک و شادباش می گوییم. رژیم اسلامی، برای ساختن یک اجتماع بی طبقه، طبقه متوسط را از میان برد و همه را به طبقه خاکستر نشین تبدیل نمود.