بایگانی

کلاهبرداری، فرصت طلبی، و یاوه گویی در برنامه «بفرمایید شام» تلویزیون من و تو۲۶

چندی می گذرد که تلویزیون من و تو جای خالی یک تلویزیون ملی و مردمی را پر کرده است. افرادی که این مؤسسه بزرگ را می گردانند. انسان های شرافتمند و میهن دوستی که از سرمایه و اندیشه خود مایه می گذارند. برنامه ها عموماً خوب، پر محتوا، و روشنگرانه است. جا دارد که گردانندگان این رسانه مردمی سپاسگزاری نمود.

باردیگر فرهنگ سپاسگزاری از خدمات افراد فرهیخته در جامعه زنده می شود که موجب خرسندی است۴

همینکه فریدون فرخ زاد به اصطلاح شومن هرزه، هم جنس باز، و مزدور غرب به دست آدم خوران ولی وقیح کشته شد او را قهرمان ملی . و میهن پرست نامیدند. این این یک تراژدی و تضاد فرهنگی ماست. ما زنده ها را فراموش نموده، ولی مرده پرستی می کنیم. قهرمانان ما در زندان زیر شکنجه می پوسند ولی پس از مرگ بیاد می آوریم.

بهاری که با وجود باغبانان پر غرض، سبزه های آن به پژمردگی و زردی گرایید۳

چرا انقلاب مردم به بسردی گرایید؟. جنبش سبز ی که مفسر و تحلیل گرش «شومن»، سخنگویش «اخوند تازی نژاد»، و روشن فکرش « دکتر سروش» دشمن فرهنگ و دانشگاه است، قطٰعاً به بیراهه و بن بست می رسد.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، فرهنگ ایرانیان در برون مرز – بخش چهارم۲

تک روی، و خود بزرگ بینی، و نادیده گرفتن گروههای دیگر سیاسی موجب گردیده که هرگروه تنها به خود و طرفداران خود پردازد، گروههای دیگر را به کنار زند. عده ای نیز از بام تا شام به دور کاخ سپید گرد می آیند تا مشکل ما را نیروی خارجی حل کنند. آنها چندان دلخوشی به فرهنگ و آیین ایرانی و سربلندی ایران ندارند.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، آموزش کودک و نوجوان در جامعه – بخش سوم۴

کودک با بهترین آموزش اولیه که وارد یک اجتماع به هم ریخته و مالامال از دروغ و نادرستی شود، رنگ پذیر است. با مقایسه اجتماع درست پیش از انقلاب که مردم نسبت به یکدیگر راستگو بودند با اجتماع به هم ریخته سه دهه گذشته پر از حقه بازی و نادرستی، نمی توان از جوانان انتظار امانت و درستی داشت.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، بیایید تا مشکلات فرهنگی خود را باهم ارزیابی کنیم – بخش نخست۹

فرهنگ یک جامعه، از تولد یک نوزاد و در دامان مادر آغاز، در آموزش گاه، پرورش، و در اجتماع بارور و جاودانی می شود. فرهنگ خانواده فرهنگ آغازین است که زیر بنای ساختمان فکری و اندیشه هر انسان است. نوزاد چشم خود را در میان خانواده باز می کند، و از همان لحظه فراگیری و آموختن از مادر، و پدرش آغاز می گردد.

آیا هم جنس گرایی، یک بیماری است و یا یک نوع علاقه و دلبستگی میان دو انسان؟۲۹

در جامعه فرهنگ باخته و تنگ نظری مانند ایران، هم جنس گرایی که یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است جرم شناخته شده، و بیگناهان در گیر آن، به دار آویخته می شوند. اسلامی که ۱۴ سده است بلای جان مردم ما شده، چگونه می تواند هم جنس گرایی را تحمل کند، اسلامی که کمترین آسایش و آرامش انسان را جرم و گناه میداند؟.