بایگانی

آیا رژیم آخوندی، از هر حیوان وحشی درنده خو تر و وحشی تر نیست؟۸

امروز ۱۳ خرداد روز سال مرگ خمینی است. جنایتکاری که با افکار مالیخولیایی و خونخواری اش بر باد خیانت و سوداگری گروهی سوار شد و برگرده و پشت ملتی نشست. او از کشته ها پشته ساخت، همه را به جان هم انداخت و بر بی شعوری و بی خردی دامن زد و به گسترش آن در سطح جامعه به ویژه در کودکان و زنان پرداخت،

فرشتگان کوچک پیرانشهر در آتش کینه و خشم آخوند سوختند و جزغاله شدند۱۰

یادواره درد و رنج سوختن فرزندان عزیزانمان، این فرشتگان نازنین پیرانشهر را هرگز فراموش نخواهیم کرد. این دردی است جانسوز و جانفرسا که نه تنها بر جان و دل بازماندگان این غنچه های نشکفته و پرپر شده سنگینی می کند، بلکه اندوه و غم بزرگی است که هر ایرانی شرافتمند و نیک سرشت را در سوگ و ماتم فرو می برد.

آقای خامنه ای، شما به چه مجوزی سرمایه های مردمی را دزدیده و به حساب های خود واریزکرده اید؟۲۲

هنگامی که ما کودک بودیم، پدر و مادرمان به ما یاد می دادند که اسلام دین عدالت، درستی و راستگویی است. و چون آخوند مردم را خداشناس می کند و به اصطلاح به راه راست هدایت می نماید، هرگز دروغ نمی گوید، پولی از کسی نمی دزدد، و حلالی را حرام نمی کند. بنابراین، ما نیز آخوند را مظهر پاکی و راستگویی دانستیم.

اسلام راستین ملاله نوجوان، ندای پاکستان را به بستر مرگ کشانید۵

ملاله می گوید: " از این که پیکر انسان ها را در منطقه سوات آویزان شده می دیدم، به وحشت افتادم. همچنین، تصمیم طالبان که دختران نباید به مدرسه روند، برای من یک تکان روحی و روانی بود. از این روی، بر آن شدم تا در برابر این نیروی واپسگرا بایستم".

پاسخ سهمگینِ مردم ایران به گرانیِ کمر شکن: حفظ سکوت و آرامش در صف های خرید مُرغ!۱۵

مردم به جای در خیابان ها آمدن و دست به اعتراض و آشوب زدن، می روند و در صف طولانی خرید مرع می ایستند، نام نویسی می کنند و پس از چندین ساعت صبر کردن، سر انجام با دو عدد مرغ روانه خانه می شوند.! آیا به راستی این رخداد برای ملت بززگوار ایران، بسان لکه ای ننگ، مایه خجالت و سر افنکندگی نیست؟

گرامی داشت سومین سال پرپر شدن ندا، ستاره درخشان جنبش مردمی به دست دژخیمان رژیم۸

۳۱ خرداد سومین سالروز پرپر شدن ندا آقا سلطان دختر گرانمایه و ارزشمند میهنمان به دستور مجتبی خامنه ای جلاد بزرگ است. ما همواره خاطره جانبازی ندای عزیز و صدها نداهای دیگر را همیشه در تن و روان خود زنده و جاودان نگاه داشته، و برای خانواده بزرگ آنان آرزوی تندرستی و بردباری داریم.

تبدیل گورخمینی و زندان ها، به موزه های جنایات رژیم۶

چند روز دیگر سالروز مرگ دیکتاتور فاشیست ایران خمینی فرا می رسد. سالگردی که یادآوری آن چندش آور است و بر فکر و اندیشه هر ایرانی شرافتمند سنگینی می کند. بی تردید جنایت های خمینی، این عقب مانده تاریخ و خونخوار در فکر و اندیشه ایرانیان خواهد ماند و در آینده موضوع کتاب، فیلم، و برنامه های دیگر خواهد بود.