بایگانی

یکی از دلایل زن ستیزی مسلمانان، تُهی بودن اسلام از عشق به بانوان است۲۴

در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، هیچگاه یکی از سران و بزرگان مسلمان نسبت به زن، جز شهوت و هوس و احساسات جنسی، حس دیگری نداشته است. در اسلام ناب محمدی، زنان به قدری پست و ناچیز شمرده شده اند که مردان مسلمان، بانوان را حتی لایق عشق ورزیدن نمی دانند؛ چرا که نگاه مردان مسلمان به هر زنی، نگاهی ابزاری است.

جنایت دیگری از اسلام؛ ازدواج پنج دختر بچه که باید بر پدر و مادران خردباخته و رژیم اسلامی تف ملامت انداخت۷۷

آیا این رسم زشت و نفرت انگیز که دختران نُه ساله را آماده بهره کشی جنسی می کنند از اسلام و آیین ضد انسانی مسلمانان سرچشمه نمی گیرد؟. آیا نباید پدر و مادر این کودکان را به شدیدترین مجازات رسانید؟. وقتی محمدابن عبدالله با دختر بچه ۶ ساله سکس بازی می کند دیگر از طفیله های او چه انتظاری می توان داشت؟.

بررسی رفتارهای جنسی محمد بن عبدالله – بخش نخست۱۱۰

علی در نهج البلاغه می گوید: «...آنگاه که کودک بودم، پیامبر مرا در کنار خود نهاد و بر سینۀ خویشم جا داد، و مرا در بستر خود می خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش می سود [می مالید] و بوی خوش خود را به من می بویانید...» (نهج البلاغه ، ترجمه دکتر جعفر شهیدی ، خطبه ۱۹۲، ص ۲۲۲)

جبرئیل و چگونگی خلق او به دست محمد ابن عبدالله – بخش نخست۲۶

هرگاه که محمد عرصه را بر خودش تنگ می دید و می پنداشت که در آن تصمیم یارانش او را همراهی نخواهند کرد، پای جبرئیل را به میان می کشید و سخن از دهان او می گفت. محمد برای زنبارگی خود نیز آیه هایی می آفرید که جبرئیل برای او آورده است.

ایرانی هستیم و یا تازی؟ کوروش بزرگ پیشوا و الگوی ماست و یا محمد بیگانه؟۳۱

اگر کوروش بزرگ را پیشوای خود می دانید و به داشتن او افتخار می کنید و برای باز پس گرفتن سرزمینش از چنگال این راهزنان و دزدان تازی در تکاپو هستید و اسلام و عرب و مسلمین را دشمن فرهنگ، تاریخ، هویت و شرف ایرانیان می شمارید پس شما ایرانی هستید و در غیر این صورت تازی هستید و باید به عربستان بازگردید.

آخوند می گوید: سزای یوسف نادرخانی به دلیل جدا شدن از دین اسلام، مرگ است۳

بازهم دستور اسلام راستین از دهان آخوند شنیده شد، و یوسف نادرخانی یکی دیگر از فرزندان سرزمین امان را به دلیل جدایی از اسلام سیاسی، به مرگ محکوم نمود. در گذشته نیز کشیش های زیادی چون مهدی دیباج، حسین سودمند، بهمن دهقانی، هایک هوسپیان، و شماری دیگر به دستور اسلام ناب محمدی به خاک و خون کشیده شدند.

آیا می شود از الله مدینه ایراد گرفت؟۲۶

الله همان بت بزرگ خانه کعبه، مورد احترام و عبادت اعراب عربستان بود. محمدابن عبدالله بایک کلاهبرداری نام خدای ساخته خودش را الله گذاشت تا دور از ذهن اعراب نباشد. همان حرکاتی که آنان با چرخش بدور بتکده انجام می دادند، به نام سعی صفا و مروه به مسلمانان به عنوان اعمال حج قالب کرد.

سمبل مسلمین جهان را ارزیابی کنید تا به میزان خرد خود پی ببرید۲۳۱

محمدابن عبدالله در نوجوانی به تمیز کردن و تیمار شترها می پرداخت. در جوانی با پیرزنی به نام خدیجه ازدواج کرد تا از ثروت بیکران او بهره مند شود در چهل سالگی عرب های پابرهنه و بی سواد را به دور خود جمع و خود را پیامبر نامید. آنگاه با بچه ۶ ساله به عشق بازی پرداخت و در ۹سالگی با او به رختخواب رفت.