آیا گزینش آیاتی خاص از قرآن می تواند نشانه حقانیت آن باشد؟ ۳۹

این عکس نشان می دهد که اسلام نسبت به بانوان تاچه اندازه مهربان و عدالت گستر است. سزای زنی که از دایره اسلام پای بیرون گذارد، «سنگسار» شدن است . البته مردان همیشه بیگناهند و این قوانین ضد بشری، دامنگیر زنان است. ا امیدواریم که خوانندگان این مقاله آنقدر شرافت و انسانیت داشته باشند که از این دین سراپا بیدادگری، و رفتار ظالمانه آن طرفداری نکنند.

این عکس نشان می دهد که اسلام نسبت به بانوان تاچه اندازه مهربان و عدالت گستر است. سزای زنی که از دایره اسلام پای بیرون گذارد، «سنگسار» شدن است . البته مردان همیشه بیگناهند و این قوانین ضد بشری، دامنگیر زنان است. ا امیدواریم که خوانندگان این مقاله آنقدر شرافت و انسانیت داشته باشند که از این دین سراپا بیدادگری، و رفتار ظالمانه آن طرفداری نکنند.

زمانی که مطالب و نکات مفید و انسانی که به درد زندگی روزمره در جامعه ی امروزی می خورند، در  قرآن به عنوان کتاب دستورالعمل های زندگانی مسلمین، به قدری کمیاب و نادر باشد که نتوان آنان را یافت و در شرایطی که بسیاری از دروغ های قرآن و قوانین شرم آورش که فقط دستور به خونریزی و غارت و تجاوز و جنایت داده است به صورت گسترده برای همگان روشن شده است، یک مسلمان برای معرفی دینش و ماله کشی بر روی چهره ی غضبناک و ترسناک اسلام، مجبور به گزینش از میان آیات و دستورات قرآن می شود تا با بیان چند آیه ی خوب، صورتی زیبا برای دینش بتراشد و آن را تحویل مردم فرهنگ باخته و خرافاتی دهد.

چرا که اگر آن شخص کتاب قرآن را در پاکتی گذاشته و به عنوان هدیه به انسانی دهد، بعید نیست که آن فرد پس از خواندن قرآن و فهمیدن آیات و قوانین آن، تصمیم به قطع رابطه با شخص مسلمان و دوری جستن از هر مسلمان دیگری بگیرد، پس یک مسلمان برای تبلیغ دین خود، مجبور به انتخاب گزینشی، دروغ و ماله کشی بر روی جنایات صورت گرفته توسط مسلمانان از صدر اسلام تا کنون می باشد.

در هفته ها و روزهای گذشته، شما خوانندگان گرامی، شاهد آن بودید که ما اقدام به انتشار چندین مقاله ی تحلیلی و مستند روشنگرانه کردیم و مستقیما پایه های سست شده و بعضا نابود شده ی اسلام را که باعث ویرانی سرزمین مادری مان شده است را، نشانه گرفتیم.
پس از انتشار هر مقاله عدّه ای هموطن خردباخته و غرق در خرافات آخوندی، به علّت نداشتن پاسخ های منطقی و دلایل مستند تاریخی، به مغلطه گری و سفسطه بازی و گاهی توهین و دشنام به گروه ما پرداختند.

جمله ای که بین تمامی آنان مشترک است و متاسفانه بسیار پیش پا افتاده و مضحک و به دور از منطق است، بدین صورت می باشد:
«چرا شما آن قسمت هایی از قرآن را که بیانگر اخلاقیات انسانی و نهی کننده از اعمال زشت است را نمی بینید و فقط انگشتتان را بر روی نکات منفی آن گذاشته اید؟. ما مسلمانان از روی آن قوانین قرون وسطایی قرآن گذر کرده ایم و به آن دسته از دستوارت قرآن باور نداریم.”

این ویدیو نشانگر مقام و منزلت بانوان در اسلام است .زنی را به اتهامی واهی، که مربوط به کسی نیست دستگیر، و به طرز وحشیانه مانند وحشیان چند هزار سال پیش «سنگسار» می کنند. البته مردان همیشه بیگناهند و این قوانین ضد بشری، دامنگیر زنان است. اگر با دیدن این ویدیو حتی یکنفر بگوید که اسلام دین عدل و کرامت انسانی است، باید یا او را دیوانه دانست، و یا به عنوان عنصر خرابکار، میکرب و فساد آور هرجامعه، فرسنگ ها از او دوری جست.

پاسخ ما بدین دسته از دوستان این است که در قرآن زنان و مردان برای برقراری رابطه ی جنسی میان خود با خواسته و رضایت خودشان، باید به وحشیانه ترین مجازات که همانا سنگسار باشد، تن دهند.
در قرآن، زنان بسیار پست و ناچیز معرفی شده اند و مورد شدیدترین توهین ها و اعمال ضد انسانی قرار گرفته اند. پیامبر اسلام خرج زندگی اش را از راه برده داری و برده فروشی به دست آورده است. علی و عمر و دیگر یاران محمّد از طریق آدمکشی و زورگویی، و قتل عام زنان و مردان و پیران و جوانان، به نان و نوایی رسیده بودند.

با توجه به دستورات اسلام و آیات قرآنی، ترک دین اسلام، مجازات مرگ را در بر خواهد داشت. اسلام اجازه ی شهوترانی و  روسپی گرای را با قانونی به نام صیغه در اختیار مردان قرار داده ، که  این قانون  بسیار غیر انسانی زنان را به روسپی گری وا می دارد ، و موجب از بین رفتن بنیان خانوداه ها را نیز فراهم می آورد. حق داشتن چند زن برای مردان نیز در حقیقت، ظلم و ستم دیگری به زنان است، و مردان را تا سرحد روسپی گری پایین می آورد.
همگی این دستورات، همراه با هزاران دستورات ضد انسانی و به دور از عقل و منطق دیگر، از درون  قرآن  بیرون می آید.

از آن چه که گذشت، ما بر این باوریم که  زنان و مردان در تمام حقوق اجتماعی و سیاسی با هم برابرند، صیغه گری، و داشتن چند زن، مغایر اصول اخلاقی و انسانی است. قانون شرم آور سنگسار  مربوط به انسان های  بی تمدن و چند هزار سال پیش است که با دنیای قرن ۲۱ هیچگونه همخوانی ندارد، و نزد هر جامعه ای محکوم است.
در پایان، هرگونه کشتن و اعدام از یک جامعه و دایره انسانی به دور است،  هنگامی که ما نتوانیم مورچه ای را به وجود آوریم، اجازه نخواهیم داشت انسانی را به هردلیل از پای درآوریم.

ما بر این باوریم که هر کس آزاد است تا  اسلام ارث خانوادگی خود را ترک گفته، و هر دین و مسلکی را که بخواهد برای خود انتخاب کند. ترک دین، موجب هیچ گونه مجازات، و حتی سرزنش و ملامتی از سوی کسی نخواهد شد.

ما با توجه به پیشرفت علم و دانش و گسترش بحث های منطقی و استدلال های معقولانه و سبک سنگین کردن مسائلی که با پیشرفت جوامع روشن گردیده اند، بدین نتایج  می رسیم:
زنان و مردان آزاد آفریده شده اند، و سوای تغییرات جنسی، در زندگی از هر گونه و هر جهت برابرند. کشتن هر  انسانی به هردلیل نکوهیده و جنایت است. دزدی و زورگویی، و تجاوز، به حقوق دیگران در هرمورد نادرست و موجب مجازات مدنی است. انسان آزاد آفریده شده، و آزاد است که به زندگی متمدنانه خود با عدالت و دادگری ادامه دهد، و کسی را بنده و برده، نوکر، کلفت، و زیر دست دیگری نیست.

در این ویدیو دگر اندیشی را در اسلام مطرح می کند. چند مسلمان از جمله خاله زنک ها، پای بیرون گذاشتن از اسلام را قابل مجازات می دانند. و بی تردید مجازات آن مرگ است. ولی انسانی اندیشمند که بوی ناخوش آیند اسلام به او نخورده است، از آنان نیز دفاع می کند.

اختلاف سن داشتن، اختلاف نوع شغل، و یا اختلاف سطح مادی زندگی، هیچگونه برتری را برای کسی بر دیگری نمی‌آورد. تنها اختلاف سطح دانش علمی و دانستنی های طبیعت است، دانشی که بر اساس قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی، و طبیعی پایه گذاری شده که  برای دانشمندان و پژوهشگران آن احترام و حس ستایش و ارج گذاشتن به جای می گذارد.

گفتگوی متمدنانه و بر اساس منطق و بحث و استدلال و به دور از زور و خشونت، آزادی بیان، دموکراسی، سکولاریسم و هزاران قانون دیگری که به زیباتر شدن زندگی در هر جامعه ای کمک کنند، هیچ کدام از آن ها در قرآن دیده نمی شود. این ها نتیجه های درس گرفتن از تاریخ و پیشرفت جوامع بشری و بالاتر رفتن سطح فکری مردمان است.

همه ی این زیبایی های اخلاقی، ساخته ی دست بشر و انتخاب شده توسط انسان ها هستند که خواستار ساختن دنیایی بهتر و زیباتر می باشند. این سخنان انسانی، نه از آسمان آمده اند و نه از هیچ کتاب دینی سرچشمه گرفته اند این ها زاده ی افکار انسان دوستانه ی مردمانی هستند که آرزویشان دنیایی است به دور از خشونت و تجاوز و جنایت.

خانم سکینه آشتیانی یک از صدها قربانیانی است که اسیر زن ستیزی اسلام شده، و رژیم جهل و جهالت ولایت وقیح، تلاش در سننگسار کردن و نابودی او داشت. خوشبختانه به یاری مردم تلاش گر ایران در سراسر جهان، از سنگسارشدن رهای یافت، ولی هنوز هم در بند دیوان گرفتار است.

خانم سکینه آشتیانی یک از صدها قربانیانی است که اسیر زن ستیزی اسلام شده، و رژیم جهل و جهالت ولایت وقیح، تلاش در سننگسار کردن و نابودی او داشت. خوشبختانه به یاری مردم تلاش گر ایران در سراسر جهان، از سنگسارشدن رهای یافت، ولی هنوز هم در بند دیوان گرفتار است.

از آنچه که گفته شد، باورداشتن به ماوراء طبیعت، دست و سر به آسمان بلند کردن، دعا خواندن، در انتظار معجزه بودن، هیچگونه جنبه علمی ندارد، و تنها باورهای شخصی است. مانند باور به دیو و جن داشتن. توجه بدانها، و باور بدان ها، حس احترامی برای کسی به وجود نمی آورد. از این روی، آخوندها از کمترین مقام و منزلتی در اجتماع به خاطر دانش نداشته و  بی سوادی عمیق شان بی بهره اند.

حال روشن است که سخن دوستان مسلمان ما مبنی بر اینکه آن ها از قوانین ضد انسانی اسلام گذشته اند و فقط به دستورات اخلاقی آن پایبند هستند، چه مغلطه ی بزرگی است!. باید گفت این شما نبودید که از دستورات ننگین اسلام گذشتید، بلکه این تاریخ و آگاهی بود که از آن قوانین توحش زا گذر کردند.
برای درس اخلاق گرفتن از قرآن باید میان آن همه دستور غارت و تجاوز و کشت و کشتار، به صورت گزینشی چند قانون و دستوری که نزدیک به خصوصیات انسانی  باشند را انتخاب کرد.

هموطن عزیز مسلمان ، اکنون نوبت آن رسیده که ما دین و اسلام و قرآن را بازنشسته کرده و منطق و آگاهی و استدلال و اخلاق نیکو را جایگزین آن کنیم و با فکری باز و ذهنی روشن، دست در دست یکدیگر بگذاریم و حاکمان خونخوار را به سزای اعماشان برسانیم. برای با اخلاق بودن و رفتار و کردار و پندار نیک داشتن، نباید به سراغ کتابی رفت که نکات انسانی و زیبا را باید در آن به سختی و به صورت گزینشی یافت و به آن ها عمل کرد.

 • Green_right22

  محمد
  ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که
  از شمشیرش خون می‌چکد، و پیشاپیش یاران‌اش که برای کشتن یا کشته شدن
  بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد، و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش
  مردی یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد، او نرم‌تر از مسیح،
  هم‌چون بایزید، روی درهم نمی‌کشد. و یک روز که از کنار
  خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز
  سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است، به عیادت‌اش می‌رود.در
  اوج قدرت، در آن لحظه که سپاهیان‌اش مکه را، شهری که ۲۰‌سال او و یاران‌اش
  را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در
  سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه
  انتقام از قریش، در اطراف‌اش برق می‌زنند، می‌پرسد: “ای قریش! فکر می‌کنید
  با شما چه خواهم کرد؟”… آنگاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است،
  می‌گوید: “بروید، همگی آزادید

  • از این داستان های مسخره و بچه گانه که آخوندها برای خرسواری کردن مردم و سرکیسه کردن آن ها درست کرده اند دست بردارید. اینگونه ملعبه دست آخوندهای شیاد نباشید. نخست این که موسی و فرعون و هارون امثال آنان داستانی بیشتر نیستند.در هیچ کتاب معتبر تاریخی وجودشان ثابت نشده. پژوهشگران جهان بارها و بارها سرتاسر رودخانه نیل را جستجو کردند.
   ا ثری از باقیمانده ارابه های فرعون، و اسلحه آن ها پیدانکردند. تاریخ مصر که به خوبی از ۵ هزارسال  همه چیز و اتفاقات را ثبت کرده، کوچکترین اثری از آنچه روایاتی مانند موسی، هارون، یوسف و سربازان گفته شده نیافتند و ندیدند. این مطلب سر دراز دارد. بدبختانه مردم ما زیر چتر چرندیات آخوند خرد خود را از دست دادند، و مانند بچه ها خرافاتی شدند.نکته دیگر این که بازهم در مورد محمد آخوندها با داستان های گمراه کننده او را شخص مهربانی نشان داده اند، این چنین نیست. بنا به نوشته همگی مورخان جهان، محمد یک سلطان یا خلیفه بی رحم، کشتارگر، بسیار مال دوست و بسیار زنباره بوده است. به عنوان نمونه در یک روز دستور داد علی ویکی دیگر از جلادان، ۷۰۰ یهودی را که ملک و املاک آنان را گرفته، آنان را دستگیر کرده بودند گردن بزنند.شما که این چنین به محمد می اندیشید، می توانید بگویید چرا محمد سرتاسر دوران به اصطلاح پیامبری اش همیشه در جنگ بود؟. آیا کسی که خود را پیامبر الله به اصطلاح رحیم و مهربان می داند، سرتاسر عمر پیامبری اش با مردم می جنگد؟. اگر او رسالت داشت و دین اسلام درست ومنطقی بود، چه نیازی به جنگیدن داشت؟. آیا هدف الله این بوده که به اصطلاح دین او را با کشتار مردم، زدن و غارت کردن قافله ها، تصرف اموال مردم، به زور به مردم تحمیل کنند؟ آیا در این دین کمترین منطق بوده، که مردم آن را با جان و دل بپذیرند؟. همین امروزه، اگر کسی از دین اسلام بیرون رود، او را اعدام نمی کنند؟؟. چرا؟. آخوندها میگویند او کافر شده، به جهنم می رود، بسیار خوب به جهنم برود، به آخوند چه مربوط است؟. البته به آخوند مربوط است زیرا در آنصورت تبلیغ می شود و به زودی بیشتر مردم این دین کشتارگر بی منطق را ترک می کنند، و دکان رزق و روزی آخوند را تخته میکنند. کسانی امثال شما که پایبند این خرافاتید، یا کمترین مطالعه دینی ندارید، و یا در منافع آخوندها شریکید و با رژیم وابسته اید.

   • Mohsen Lgvm

    کلا لائیکی پس. توحید مفضل.

  • Kartal

   ایا دوست داری پیامبر ص  مهربانیت و خلوص نیت خود رو به مادر و خواهر و ناموس شریف تو نشان دهد .؟ یعنی ایا دوست داشتی ؟ به سید ها ی ایرانی که نشان داده . خوب نماینده پیامبر هم در زمان حال اغا هستند .منظورم رو که متوجه میشی .ببر بده اغا ……. ثوابش رو هم در این دنیا و هم در اخرت بخر.
   چه پیامبر شریف و مهربانی پس این همه تجاوز به نوامیس و غارت مال و جنایات رو کی انجام داده ؟ من؟

   • Mohsen Lgvm

    تجاوز به نوامیس ؟ غارت مال ؟ دقیقا طبق کدوم سند داری اینارو میگی؟ جنایت رو واقعا داری تو میکنی اول از همه در حق خودت.

 • Green_right22

  محمد
  ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که
  از شمشیرش خون می‌چکد، و پیشاپیش یاران‌اش که برای کشتن یا کشته شدن
  بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد، و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش
  مردی یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد، او نرم‌تر از مسیح،
  هم‌چون بایزید، روی درهم نمی‌کشد. و یک روز که از کنار
  خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز
  سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است، به عیادت‌اش می‌رود.در
  اوج قدرت، در آن لحظه که سپاهیان‌اش مکه را، شهری که ۲۰‌سال او و یاران‌اش
  را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در
  سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه
  انتقام از قریش، در اطراف‌اش برق می‌زنند، می‌پرسد: “ای قریش! فکر می‌کنید
  با شما چه خواهم کرد؟”… آنگاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است،
  می‌گوید: “بروید، همگی آزادید

  • از این داستان های مسخره و بچه گانه که آخوندها برای خرسواری کردن مردم و سرکیسه کردن آن ها درست کرده اند دست بردارید. اینگونه ملعبه دست آخوندهای شیاد نباشید. نخست این که موسی و فرعون و هارون امثال آنان داستانی بیشتر نیستند.در هیچ کتاب معتبر تاریخی وجودشان ثابت نشده. پژوهشگران جهان بارها و بارها سرتاسر رودخانه نیل را جستجو کردند.
   ا ثری از باقیمانده ارابه های فرعون، و اسلحه آن ها پیدانکردند. تاریخ مصر که به خوبی از ۵ هزارسال  همه چیز و اتفاقات را ثبت کرده، کوچکترین اثری از آنچه روایاتی مانند موسی، هارون، یوسف و سربازان گفته شده نیافتند و ندیدند. این مطلب سر دراز دارد. بدبختانه مردم ما زیر چتر چرندیات آخوند خرد خود را از دست دادند، و مانند بچه ها خرافاتی شدند.نکته دیگر این که بازهم در مورد محمد آخوندها با داستان های گمراه کننده او را شخص مهربانی نشان داده اند، این چنین نیست. بنا به نوشته همگی مورخان جهان، محمد یک سلطان یا خلیفه بی رحم، کشتارگر، بسیار مال دوست و بسیار زنباره بوده است. به عنوان نمونه در یک روز دستور داد علی ویکی دیگر از جلادان، ۷۰۰ یهودی را که ملک و املاک آنان را گرفته، آنان را دستگیر کرده بودند گردن بزنند.شما که این چنین به محمد می اندیشید، می توانید بگویید چرا محمد سرتاسر دوران به اصطلاح پیامبری اش همیشه در جنگ بود؟. آیا کسی که خود را پیامبر الله به اصطلاح رحیم و مهربان می داند، سرتاسر عمر پیامبری اش با مردم می جنگد؟. اگر او رسالت داشت و دین اسلام درست ومنطقی بود، چه نیازی به جنگیدن داشت؟. آیا هدف الله این بوده که به اصطلاح دین او را با کشتار مردم، زدن و غارت کردن قافله ها، تصرف اموال مردم، به زور به مردم تحمیل کنند؟ آیا در این دین کمترین منطق بوده، که مردم آن را با جان و دل بپذیرند؟. همین امروزه، اگر کسی از دین اسلام بیرون رود، او را اعدام نمی کنند؟؟. چرا؟. آخوندها میگویند او کافر شده، به جهنم می رود، بسیار خوب به جهنم برود، به آخوند چه مربوط است؟. البته به آخوند مربوط است زیرا در آنصورت تبلیغ می شود و به زودی بیشتر مردم این دین کشتارگر بی منطق را ترک می کنند، و دکان رزق و روزی آخوند را تخته میکنند. کسانی امثال شما که پایبند این خرافاتید، یا کمترین مطالعه دینی ندارید، و یا در منافع آخوندها شریکید و با رژیم وابسته اید.

  • Kartal

   ایا دوست داری پیامبر ص  مهربانیت و خلوص نیت خود رو به مادر و خواهر و ناموس شریف تو نشان دهد .؟ یعنی ایا دوست داشتی ؟ به سید ها ی ایرانی که نشان داده . خوب نماینده پیامبر هم در زمان حال اغا هستند .منظورم رو که متوجه میشی .ببر بده اغا ……. ثوابش رو هم در این دنیا و هم در اخرت بخر.
   چه پیامبر شریف و مهربانی پس این همه تجاوز به نوامیس و غارت مال و جنایات رو کی انجام داده ؟ من؟

 • Green_right22

  محمد
  ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که
  از شمشیرش خون می‌چکد، و پیشاپیش یاران‌اش که برای کشتن یا کشته شدن
  بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد، و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش
  مردی یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد، او نرم‌تر از مسیح،
  هم‌چون بایزید، روی درهم نمی‌کشد. و یک روز که از کنار
  خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز
  سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است، به عیادت‌اش می‌رود.در
  اوج قدرت، در آن لحظه که سپاهیان‌اش مکه را، شهری که ۲۰‌سال او و یاران‌اش
  را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در
  سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه
  انتقام از قریش، در اطراف‌اش برق می‌زنند، می‌پرسد: “ای قریش! فکر می‌کنید
  با شما چه خواهم کرد؟”… آنگاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است،
  می‌گوید: “بروید، همگی آزادید

  • از این داستان های مسخره و بچه گانه که آخوندها برای خرسواری کردن مردم و سرکیسه کردن آن ها درست کرده اند دست بردارید. اینگونه ملعبه دست آخوندهای شیاد نباشید. نخست این که موسی و فرعون و هارون امثال آنان داستانی بیشتر نیستند.در هیچ کتاب معتبر تاریخی وجودشان ثابت نشده. پژوهشگران جهان بارها و بارها سرتاسر رودخانه نیل را جستجو کردند.
   ا ثری از باقیمانده ارابه های فرعون، و اسلحه آن ها پیدانکردند. تاریخ مصر که به خوبی از ۵ هزارسال  همه چیز و اتفاقات را ثبت کرده، کوچکترین اثری از آنچه روایاتی مانند موسی، هارون، یوسف و سربازان گفته شده نیافتند و ندیدند. این مطلب سر دراز دارد. بدبختانه مردم ما زیر چتر چرندیات آخوند خرد خود را از دست دادند، و مانند بچه ها خرافاتی شدند.نکته دیگر این که بازهم در مورد محمد آخوندها با داستان های گمراه کننده او را شخص مهربانی نشان داده اند، این چنین نیست. بنا به نوشته همگی مورخان جهان، محمد یک سلطان یا خلیفه بی رحم، کشتارگر، بسیار مال دوست و بسیار زنباره بوده است. به عنوان نمونه در یک روز دستور داد علی ویکی دیگر از جلادان، ۷۰۰ یهودی را که ملک و املاک آنان را گرفته، آنان را دستگیر کرده بودند گردن بزنند.شما که این چنین به محمد می اندیشید، می توانید بگویید چرا محمد سرتاسر دوران به اصطلاح پیامبری اش همیشه در جنگ بود؟. آیا کسی که خود را پیامبر الله به اصطلاح رحیم و مهربان می داند، سرتاسر عمر پیامبری اش با مردم می جنگد؟. اگر او رسالت داشت و دین اسلام درست ومنطقی بود، چه نیازی به جنگیدن داشت؟. آیا هدف الله این بوده که به اصطلاح دین او را با کشتار مردم، زدن و غارت کردن قافله ها، تصرف اموال مردم، به زور به مردم تحمیل کنند؟ آیا در این دین کمترین منطق بوده، که مردم آن را با جان و دل بپذیرند؟. همین امروزه، اگر کسی از دین اسلام بیرون رود، او را اعدام نمی کنند؟؟. چرا؟. آخوندها میگویند او کافر شده، به جهنم می رود، بسیار خوب به جهنم برود، به آخوند چه مربوط است؟. البته به آخوند مربوط است زیرا در آنصورت تبلیغ می شود و به زودی بیشتر مردم این دین کشتارگر بی منطق را ترک می کنند، و دکان رزق و روزی آخوند را تخته میکنند. کسانی امثال شما که پایبند این خرافاتید، یا کمترین مطالعه دینی ندارید، و یا در منافع آخوندها شریکید و با رژیم وابسته اید.

  • Kartal

   ایا دوست داری پیامبر ص  مهربانیت و خلوص نیت خود رو به مادر و خواهر و ناموس شریف تو نشان دهد .؟ یعنی ایا دوست داشتی ؟ به سید ها ی ایرانی که نشان داده . خوب نماینده پیامبر هم در زمان حال اغا هستند .منظورم رو که متوجه میشی .ببر بده اغا ……. ثوابش رو هم در این دنیا و هم در اخرت بخر.
   چه پیامبر شریف و مهربانی پس این همه تجاوز به نوامیس و غارت مال و جنایات رو کی انجام داده ؟ من؟

 • SahameddinGhiassi

  دوستان و برادران ګرامی    امروز کشورهای ما و شاید تمامی کشورهای دنیای سوم  بخصوص اسلامی احتیاج به درمان دارد   که از تفرقه  تمامیت خواهی جهل تعصب های غیرعلمی  خودخواهی و خود مداری بت پرستی آرامش بګیرد ودر راه علم دوستی اخلاق فصیلت و محبت عشق ګام بردارد  آنانکه که شما تازیان میخوانید هم برداران عرب و یا نیمه عرب و یا عرب شده  هستند که ګریبانهایشان در ګیر ظالمان هست  تازی و غیر تازی همه کسانی که دشمن انسانیت و بشریت هستند بدهستند  و هیچ ربطی به قومیت ملیت دین و یا بی دین و نژاد ندارد  انسان خوب خوبست و والا و انسان بد بد است و حریص دزد رشوه خوار تمامیت طلب خود محور متعصب  دورو جانماز آبکش  حقه باز و شیاد  اکنون برادران عرب ما هم درګیر همان ظالمانی هستند که دیګران هستند  آنان که اتومیبلی از تلای سفید سوار میشوند در ګرمابه های عاج خود و بدنش منحوسشان را شستشو میدهند دلبران بین المللی را در حرمسراهای خود زندانی کرده اند  و یا دیګران را ګردن میزنند که در کار آنان دخالت میکنند؟  شیوخ عرب  دزدان بین المللی که در کاخهای تلا کاری شده و روی ثروتهای نجومی دزدی و غیر مشروع خود خوابیده اند و دنیا را بکام نفرت پراکنی  دزدی فساد تمامیت خواهی بت پرستی سوق میدهند؟  آنان که با پول های ملی مردم برای همان مردم بمب و هواپیمای جنګی میخردند و هرګاه صدای اعتراض آنان بلند میشود  با توپ تانک و هواپیماهای جنګی و با مشتی خرد باخته اجیر شده شست شوی مغزی شده بجان همان مردم می افتند.  ما هم بجنګهای بیهوده با هم سرکله میزنیم.  و عوض اینکه پیکان را بسوی عوامل اصلی نشانه رویم به سوی خرد پاها نشانه رفته ایم  اګر مردم دانش و خرد داشته باشند  و با عقل و منطق با مسایل برخورد کنند بسیاری از مشګل ها حل خواهد شد.  ولی متاسفانه تفرقه افکنی و نشانه رفتن های بیهوده به عوامل خود باخته ویا بی دانش ثمری نخواهد داشت   باید سراغ طراحان اصلی و مغزهای متفکر این بل بشو ها رفت  آنانی که نشسته اند و با در دست داشتن قدرت مادی و حتی معنوی با شیادی به غارت و خرابکاری مشغولند و دیګران را بخود واګذاشته اند تا باکشتار هم و غارت هم دست از سر آنان بردارند؟
   
   
  خودتان می بینید که آنچه که شما تازیان میګویید و در حقیقت ملتهایی هستند که عرب شده و یا نیمه عرب هستند و شاید تعدادی از آنان هم واقعا عرب باشند   خودشان هم زیر چکمه های زور و شیادی و غارت و قتل ګرفتار هستند برادران بقول شما تازی هم مثل همه ما قربانیان ظلم فساد  تظاهر به دین داران حرفه ای هستند که شاید به هیچ چیز جز قدرت شهوت و ثروت معتقد نیستند و بازی الکلی دینداران را به عهده دارند 
   
  دین یعنی انصاف  علم دانش  مروت جوانمردی  دوستی  عشق و محبت  آنان که ظاهر دیندار دارند در حقیقت شیادانی هستند که از باورهای عاشقانه مردم دارند سو استفاده میکنند   همانها که حتی سر نوه پیامبر خود را ګوش تا ګوش بریدند   همانان که پیامیران را کشتند و یا به چهار میخ کشیدند و اعدام کردند  بعد هم پیراهن خونین آنانرا برای کسب معاش سر نیزه کردند. 
  دین بایست انسان را بسوی انسانیت رهبری کند  دین بایست انسان را بخدا نزدیک کند که عشق است و بشر دوستی   سعدی حافظ مولوی و  جامی منوچهری  فردوسی    .. همه دیندار بدون خرافه پرستی بودند  تازیان هم برادران ما هستند و حساب اکثر آنان از یک مشت دزد قاتل و شیاد و فاسد جدا است  فکر میکنید  که تازیان شیاد به عربان بینوا رحمی دارند که به دیګران داشته باشند؟  اکنون ما همه بایست برای اتحاد و اتفاق ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا  و آسیای مرکزی کوشش کنیم  نه برای نفرت پراکنی بین خودمان؟  همه ما قرباینان ستم هستیم  چه بنام دین  چه بنام بی دینی  چه بنام کمونیست  چه بنام ګاپیتالیست  و چه به هرنام دیګری  دشمن اصلی ما جهل است  بیسوادی است  ظلم است فساد است  تمامیت خواهی و بت پرستی است نداشتن و ندانستن علوم مدرن است  رشوه خواری  دزدیهای کلان است  سو استفاده از دین است که دزدان عظیم شان وکلان آزادند و آفتابه دزد ها  در معرض اعدام و قطع دست پا؟  آنهم بدست عوامل دزدان اصلی  پیکان خود را به آنان که همه مارا برده خودشان کرده اند و با قوانین ظالمانه مارا سرګردان کرده اند نشانه روید  نه به دانشجوی کارګر و زحمت کشان تازی  ترک پارسی   همه ما برادر و خواهر هستیم  و همه ما باهم نسبت داریم   همه ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  باهم هم بستګیهای تاریخی داریم  و باهم مخلوط شده ایم  مامون خلیفه مسلمین  در ګذشته  یا بقول شما تازی مادر ایرانی داشته است   و بدین ترتیب بسیاری از عربان با ایرانیان وترکان مخلوط شده اند  عباسه خواهر هارون رشید همسر برمکی های ایرانی بوده است   بجای کوبیدن بر طبل نفاق که آزروی  همان غارتګران  است  در شیپور وحدت بدمید   آنان متحد هستند و ما متفرق  بیایید ماهم باهم متحد شویم   همه ملتهای در بند و همه خاورمیانه   ترک فارس عرب عجم را کنار بګذاریم که همه بار یک داریم  ګلبنهای یک ګلبن  و برګهای یک درخت   ما یک نژاد هستیم  نژاد انسانی   وبس  اختلاف مایه خشنودی سوداګران مرګ و نیستی و برده داران بزرګ است  که با تفرقه بیانداز غارت کن حکومت کن برهمه ما مسلط شده اند  زنده باد همه ملتهای دربند  چه تازی  چه پارسی چه ترک  و چه دیګران  …. ببینید سرزمین زیبای ما افغانستان را چه کردند و به دست همه مردم اسلحه دادند تا با کمونیست  مبارزه کنند  با یک باوری که اکنون تقریبا مرده است  حالا آنان به جان هم افتاده اند زیرا سی سال است که جز جنګ و کشتن ونفرت به کمونیست چیزی دیګری نیاموخته اند پس اګر کمونیست نباشد برادران خود را میکشند  ؟ 

  • دوست محترم و گرامی جناب دکتر غیاثی- شما فرد مهربان و بزرگواری هستید که میخواهید میان همه مردم خاورمیانه دوستی و همرنگی به وجود آورید. بدبختانه این امکان پذیر نیست. شما نمی توانید چوب را با فلز  جوش دهید و آن ها را یکی کنید.
   ما  در گذشته با بسیاری از روشن فکران کشورهای اسلامی نشست و گفتگو داشتیم. البته این روشنفکران دلشان خون است. یک بانوی بزرگور مصری می گریست که زبان و فرهنگ کشورش از میان رفته و خرافات و تعصبات اسلام جای آن را گرفته است.

   این تعصبات و خرافات مذهبی مسلمان ها را که از این دین بی منطق به ارث برده اند، و به زور سرنیزه ناچار به نگهداری آنند، از خرداندیشی و تفکر و اندیشیدن دور داشته است. آنها هیچگونه درک و فهم آن را ندارند که بایکدیگر کنار آیند و با هم بجوشند.
    در کشور ایران بزرگ، که بازور و کشت و کشتار تازیان به ناچار اسلام را پذیرفت، همیشه مردم تلاش کردند از این دین خرافاتی و کشتارگر فرار کنند. چون با نیروی نظامی و مقابله با زورگویان مسلمانان خردباخته این امر عملی نبود، تلاش کردند تا شاخه هایی را در دین اسلام به وجود آورند. پیدایش مسلمانان ۷ امامی، شیعه گری ، تصوف، عرفان، بهایی گری، و رشته های دیگر، همگی فرار از این دین کشتارگر بوده است. حال، اگر به مردم ایران نگاه کنید، به آسانی می توان گفت که بیش از ۷۰٪ مردم از دین اسلام جدا هستند. مسجد ها نه در دوره گذشته نه حالا رونقی ندارد. کارمندان دولت، سپاهیان ، و پاسداران ، بازاریان، آنهایی که جیره خوار دولتند و نامشان ثبت شده، طبق لیست به نماز جمعه می روند. مردم از این دین بیزارند. شهرهایی که دیگر باوران در آن فراوان است، مانند یزد، کرمان، و شیراز، مسلمان ها به دلیل همجوار و معاشر بودن با زردشتی، مسیحی، و کلیمی نرمتر، درست تر، و مهربانترند. برعکس در شهرهای دبش کاملاً مسلمان انصاف و دوستی و مروت و گذشت کمتر دیده می شود.نکته دیگر این که وقتی ما واژه «تازی» را بکار می بریم، منظورمان تازیان متجاوز ۱۴۰۰ سال پیش است، و یا آنهایی که روش و فکر تازی گری دارند، مانند آخوندهای ایران، یا گروه القاعده و مانند آن. وگرنه ما با ملت های عرب شده مانند مصر، سوریه ، لبنان ، الجزیره، یمن، مراکش، و مانند آن کمترین دشمنی نداریم و کاملاً به آنها احترام می گذاریم. فراموش نشود که خودمان برادران و خواهران عرب بسیار در خوزستان داریم که پاره تن ما به شمار می آیند، و ربطی به تازیان کشتارگر ندارند. مردم عراق هم عموماً ایرانی الاصلند و با ما تفاوت زیادی ندارند. در مورد نوشتن مقاله، شما می توانید با خواندن چند مقاله ما در موضوعاتی که دوست دارید مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مشکلات زنان، کودکان، کشاورزی، ورزشی، جهانگردی، تجربیات خودتان، برای ما بفرستید، آنگاه گروه ما مطالعه می کند وتصویرهای لازم را به آن اضافه خواهد کرد.باسپاس از آن برادر گرامی سخت کوش و علاقمند، سهراب ارژنگ

   • Mohsen Lgvm

    بسه دیگه. من خسته شدم از خوندن این همه اراجیف.بانوی مصری می گریست برای چی ؟ همه ما حب وطن داریم اما مثلا چه اتفاق بزرگی رخ میده که مثلا به آب بگه مائ یا بگه واتر.به انسانیتش چیزی اضافه می شه؟شخصیت و هویت پیدا میکنه؟برید خودتون رو بسازید.هی وطنم وطنم می کنی ابروی ایران رو می بری. ایران اگه ایران شد به خاطر دینداری بود.به خاطر پندار نیک بود به خاطر کردار نیک بود. شما به عنوان یک دن گریز هیچ سهمی در افتخارات ایران نداری. البته افتخار واقعی سالها خون بالا آوردنه.گر چه عمرا نمی فهمی.

    • Mohsen Lgvm

     دین گریز

 • SahameddinGhiassi

  دوستان و برادران ګرامی    امروز کشورهای ما و شاید تمامی کشورهای دنیای سوم  بخصوص اسلامی احتیاج به درمان دارد   که از تفرقه  تمامیت خواهی جهل تعصب های غیرعلمی  خودخواهی و خود مداری بت پرستی آرامش بګیرد ودر راه علم دوستی اخلاق فصیلت و محبت عشق ګام بردارد  آنانکه که شما تازیان میخوانید هم برداران عرب و یا نیمه عرب و یا عرب شده  هستند که ګریبانهایشان در ګیر ظالمان هست  تازی و غیر تازی همه کسانی که دشمن انسانیت و بشریت هستند بدهستند  و هیچ ربطی به قومیت ملیت دین و یا بی دین و نژاد ندارد  انسان خوب خوبست و والا و انسان بد بد است و حریص دزد رشوه خوار تمامیت طلب خود محور متعصب  دورو جانماز آبکش  حقه باز و شیاد  اکنون برادران عرب ما هم درګیر همان ظالمانی هستند که دیګران هستند  آنان که اتومیبلی از تلای سفید سوار میشوند در ګرمابه های عاج خود و بدنش منحوسشان را شستشو میدهند دلبران بین المللی را در حرمسراهای خود زندانی کرده اند  و یا دیګران را ګردن میزنند که در کار آنان دخالت میکنند؟  شیوخ عرب  دزدان بین المللی که در کاخهای تلا کاری شده و روی ثروتهای نجومی دزدی و غیر مشروع خود خوابیده اند و دنیا را بکام نفرت پراکنی  دزدی فساد تمامیت خواهی بت پرستی سوق میدهند؟  آنان که با پول های ملی مردم برای همان مردم بمب و هواپیمای جنګی میخردند و هرګاه صدای اعتراض آنان بلند میشود  با توپ تانک و هواپیماهای جنګی و با مشتی خرد باخته اجیر شده شست شوی مغزی شده بجان همان مردم می افتند.  ما هم بجنګهای بیهوده با هم سرکله میزنیم.  و عوض اینکه پیکان را بسوی عوامل اصلی نشانه رویم به سوی خرد پاها نشانه رفته ایم  اګر مردم دانش و خرد داشته باشند  و با عقل و منطق با مسایل برخورد کنند بسیاری از مشګل ها حل خواهد شد.  ولی متاسفانه تفرقه افکنی و نشانه رفتن های بیهوده به عوامل خود باخته ویا بی دانش ثمری نخواهد داشت   باید سراغ طراحان اصلی و مغزهای متفکر این بل بشو ها رفت  آنانی که نشسته اند و با در دست داشتن قدرت مادی و حتی معنوی با شیادی به غارت و خرابکاری مشغولند و دیګران را بخود واګذاشته اند تا باکشتار هم و غارت هم دست از سر آنان بردارند؟
   
   
  خودتان می بینید که آنچه که شما تازیان میګویید و در حقیقت ملتهایی هستند که عرب شده و یا نیمه عرب هستند و شاید تعدادی از آنان هم واقعا عرب باشند   خودشان هم زیر چکمه های زور و شیادی و غارت و قتل ګرفتار هستند برادران بقول شما تازی هم مثل همه ما قربانیان ظلم فساد  تظاهر به دین داران حرفه ای هستند که شاید به هیچ چیز جز قدرت شهوت و ثروت معتقد نیستند و بازی الکلی دینداران را به عهده دارند 
   
  دین یعنی انصاف  علم دانش  مروت جوانمردی  دوستی  عشق و محبت  آنان که ظاهر دیندار دارند در حقیقت شیادانی هستند که از باورهای عاشقانه مردم دارند سو استفاده میکنند   همانها که حتی سر نوه پیامبر خود را ګوش تا ګوش بریدند   همانان که پیامیران را کشتند و یا به چهار میخ کشیدند و اعدام کردند  بعد هم پیراهن خونین آنانرا برای کسب معاش سر نیزه کردند. 
  دین بایست انسان را بسوی انسانیت رهبری کند  دین بایست انسان را بخدا نزدیک کند که عشق است و بشر دوستی   سعدی حافظ مولوی و  جامی منوچهری  فردوسی    .. همه دیندار بدون خرافه پرستی بودند  تازیان هم برادران ما هستند و حساب اکثر آنان از یک مشت دزد قاتل و شیاد و فاسد جدا است  فکر میکنید  که تازیان شیاد به عربان بینوا رحمی دارند که به دیګران داشته باشند؟  اکنون ما همه بایست برای اتحاد و اتفاق ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا  و آسیای مرکزی کوشش کنیم  نه برای نفرت پراکنی بین خودمان؟  همه ما قرباینان ستم هستیم  چه بنام دین  چه بنام بی دینی  چه بنام کمونیست  چه بنام ګاپیتالیست  و چه به هرنام دیګری  دشمن اصلی ما جهل است  بیسوادی است  ظلم است فساد است  تمامیت خواهی و بت پرستی است نداشتن و ندانستن علوم مدرن است  رشوه خواری  دزدیهای کلان است  سو استفاده از دین است که دزدان عظیم شان وکلان آزادند و آفتابه دزد ها  در معرض اعدام و قطع دست پا؟  آنهم بدست عوامل دزدان اصلی  پیکان خود را به آنان که همه مارا برده خودشان کرده اند و با قوانین ظالمانه مارا سرګردان کرده اند نشانه روید  نه به دانشجوی کارګر و زحمت کشان تازی  ترک پارسی   همه ما برادر و خواهر هستیم  و همه ما باهم نسبت داریم   همه ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  باهم هم بستګیهای تاریخی داریم  و باهم مخلوط شده ایم  مامون خلیفه مسلمین  در ګذشته  یا بقول شما تازی مادر ایرانی داشته است   و بدین ترتیب بسیاری از عربان با ایرانیان وترکان مخلوط شده اند  عباسه خواهر هارون رشید همسر برمکی های ایرانی بوده است   بجای کوبیدن بر طبل نفاق که آزروی  همان غارتګران  است  در شیپور وحدت بدمید   آنان متحد هستند و ما متفرق  بیایید ماهم باهم متحد شویم   همه ملتهای در بند و همه خاورمیانه   ترک فارس عرب عجم را کنار بګذاریم که همه بار یک داریم  ګلبنهای یک ګلبن  و برګهای یک درخت   ما یک نژاد هستیم  نژاد انسانی   وبس  اختلاف مایه خشنودی سوداګران مرګ و نیستی و برده داران بزرګ است  که با تفرقه بیانداز غارت کن حکومت کن برهمه ما مسلط شده اند  زنده باد همه ملتهای دربند  چه تازی  چه پارسی چه ترک  و چه دیګران  …. ببینید سرزمین زیبای ما افغانستان را چه کردند و به دست همه مردم اسلحه دادند تا با کمونیست  مبارزه کنند  با یک باوری که اکنون تقریبا مرده است  حالا آنان به جان هم افتاده اند زیرا سی سال است که جز جنګ و کشتن ونفرت به کمونیست چیزی دیګری نیاموخته اند پس اګر کمونیست نباشد برادران خود را میکشند  ؟ 

  • دوست محترم و گرامی جناب دکتر غیاثی- شما فرد مهربان و بزرگواری هستید که میخواهید میان همه مردم خاورمیانه دوستی و همرنگی به وجود آورید. بدبختانه این امکان پذیر نیست. شما نمی توانید چوب را با فلز  جوش دهید و آن ها را یکی کنید.
   ما  در گذشته با بسیاری از روشن فکران کشورهای اسلامی نشست و گفتگو داشتیم. البته این روشنفکران دلشان خون است. یک بانوی بزرگور مصری می گریست که زبان و فرهنگ کشورش از میان رفته و خرافات و تعصبات اسلام جای آن را گرفته است.

   این تعصبات و خرافات مذهبی مسلمان ها را که از این دین بی منطق به ارث برده اند، و به زور سرنیزه ناچار به نگهداری آنند، از خرداندیشی و تفکر و اندیشیدن دور داشته است. آنها هیچگونه درک و فهم آن را ندارند که بایکدیگر کنار آیند و با هم بجوشند.
    در کشور ایران بزرگ، که بازور و کشت و کشتار تازیان به ناچار اسلام را پذیرفت، همیشه مردم تلاش کردند از این دین خرافاتی و کشتارگر فرار کنند. چون با نیروی نظامی و مقابله با زورگویان مسلمانان خردباخته این امر عملی نبود، تلاش کردند تا شاخه هایی را در دین اسلام به وجود آورند. پیدایش مسلمانان ۷ امامی، شیعه گری ، تصوف، عرفان، بهایی گری، و رشته های دیگر، همگی فرار از این دین کشتارگر بوده است. حال، اگر به مردم ایران نگاه کنید، به آسانی می توان گفت که بیش از ۷۰٪ مردم از دین اسلام جدا هستند. مسجد ها نه در دوره گذشته نه حالا رونقی ندارد. کارمندان دولت، سپاهیان ، و پاسداران ، بازاریان، آنهایی که جیره خوار دولتند و نامشان ثبت شده، طبق لیست به نماز جمعه می روند. مردم از این دین بیزارند. شهرهایی که دیگر باوران در آن فراوان است، مانند یزد، کرمان، و شیراز، مسلمان ها به دلیل همجوار و معاشر بودن با زردشتی، مسیحی، و کلیمی نرمتر، درست تر، و مهربانترند. برعکس در شهرهای دبش کاملاً مسلمان انصاف و دوستی و مروت و گذشت کمتر دیده می شود.نکته دیگر این که وقتی ما واژه «تازی» را بکار می بریم، منظورمان تازیان متجاوز ۱۴۰۰ سال پیش است، و یا آنهایی که روش و فکر تازی گری دارند، مانند آخوندهای ایران، یا گروه القاعده و مانند آن. وگرنه ما با ملت های عرب شده مانند مصر، سوریه ، لبنان ، الجزیره، یمن، مراکش، و مانند آن کمترین دشمنی نداریم و کاملاً به آنها احترام می گذاریم. فراموش نشود که خودمان برادران و خواهران عرب بسیار در خوزستان داریم که پاره تن ما به شمار می آیند، و ربطی به تازیان کشتارگر ندارند. مردم عراق هم عموماً ایرانی الاصلند و با ما تفاوت زیادی ندارند. در مورد نوشتن مقاله، شما می توانید با خواندن چند مقاله ما در موضوعاتی که دوست دارید مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مشکلات زنان، کودکان، کشاورزی، ورزشی، جهانگردی، تجربیات خودتان، برای ما بفرستید، آنگاه گروه ما مطالعه می کند وتصویرهای لازم را به آن اضافه خواهد کرد.باسپاس از آن برادر گرامی سخت کوش و علاقمند، سهراب ارژنگ

 • SahameddinGhiassi

  دوستان و برادران ګرامی    امروز کشورهای ما و شاید تمامی کشورهای دنیای سوم  بخصوص اسلامی احتیاج به درمان دارد   که از تفرقه  تمامیت خواهی جهل تعصب های غیرعلمی  خودخواهی و خود مداری بت پرستی آرامش بګیرد ودر راه علم دوستی اخلاق فصیلت و محبت عشق ګام بردارد  آنانکه که شما تازیان میخوانید هم برداران عرب و یا نیمه عرب و یا عرب شده  هستند که ګریبانهایشان در ګیر ظالمان هست  تازی و غیر تازی همه کسانی که دشمن انسانیت و بشریت هستند بدهستند  و هیچ ربطی به قومیت ملیت دین و یا بی دین و نژاد ندارد  انسان خوب خوبست و والا و انسان بد بد است و حریص دزد رشوه خوار تمامیت طلب خود محور متعصب  دورو جانماز آبکش  حقه باز و شیاد  اکنون برادران عرب ما هم درګیر همان ظالمانی هستند که دیګران هستند  آنان که اتومیبلی از تلای سفید سوار میشوند در ګرمابه های عاج خود و بدنش منحوسشان را شستشو میدهند دلبران بین المللی را در حرمسراهای خود زندانی کرده اند  و یا دیګران را ګردن میزنند که در کار آنان دخالت میکنند؟  شیوخ عرب  دزدان بین المللی که در کاخهای تلا کاری شده و روی ثروتهای نجومی دزدی و غیر مشروع خود خوابیده اند و دنیا را بکام نفرت پراکنی  دزدی فساد تمامیت خواهی بت پرستی سوق میدهند؟  آنان که با پول های ملی مردم برای همان مردم بمب و هواپیمای جنګی میخردند و هرګاه صدای اعتراض آنان بلند میشود  با توپ تانک و هواپیماهای جنګی و با مشتی خرد باخته اجیر شده شست شوی مغزی شده بجان همان مردم می افتند.  ما هم بجنګهای بیهوده با هم سرکله میزنیم.  و عوض اینکه پیکان را بسوی عوامل اصلی نشانه رویم به سوی خرد پاها نشانه رفته ایم  اګر مردم دانش و خرد داشته باشند  و با عقل و منطق با مسایل برخورد کنند بسیاری از مشګل ها حل خواهد شد.  ولی متاسفانه تفرقه افکنی و نشانه رفتن های بیهوده به عوامل خود باخته ویا بی دانش ثمری نخواهد داشت   باید سراغ طراحان اصلی و مغزهای متفکر این بل بشو ها رفت  آنانی که نشسته اند و با در دست داشتن قدرت مادی و حتی معنوی با شیادی به غارت و خرابکاری مشغولند و دیګران را بخود واګذاشته اند تا باکشتار هم و غارت هم دست از سر آنان بردارند؟
   
   
  خودتان می بینید که آنچه که شما تازیان میګویید و در حقیقت ملتهایی هستند که عرب شده و یا نیمه عرب هستند و شاید تعدادی از آنان هم واقعا عرب باشند   خودشان هم زیر چکمه های زور و شیادی و غارت و قتل ګرفتار هستند برادران بقول شما تازی هم مثل همه ما قربانیان ظلم فساد  تظاهر به دین داران حرفه ای هستند که شاید به هیچ چیز جز قدرت شهوت و ثروت معتقد نیستند و بازی الکلی دینداران را به عهده دارند 
   
  دین یعنی انصاف  علم دانش  مروت جوانمردی  دوستی  عشق و محبت  آنان که ظاهر دیندار دارند در حقیقت شیادانی هستند که از باورهای عاشقانه مردم دارند سو استفاده میکنند   همانها که حتی سر نوه پیامبر خود را ګوش تا ګوش بریدند   همانان که پیامیران را کشتند و یا به چهار میخ کشیدند و اعدام کردند  بعد هم پیراهن خونین آنانرا برای کسب معاش سر نیزه کردند. 
  دین بایست انسان را بسوی انسانیت رهبری کند  دین بایست انسان را بخدا نزدیک کند که عشق است و بشر دوستی   سعدی حافظ مولوی و  جامی منوچهری  فردوسی    .. همه دیندار بدون خرافه پرستی بودند  تازیان هم برادران ما هستند و حساب اکثر آنان از یک مشت دزد قاتل و شیاد و فاسد جدا است  فکر میکنید  که تازیان شیاد به عربان بینوا رحمی دارند که به دیګران داشته باشند؟  اکنون ما همه بایست برای اتحاد و اتفاق ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا  و آسیای مرکزی کوشش کنیم  نه برای نفرت پراکنی بین خودمان؟  همه ما قرباینان ستم هستیم  چه بنام دین  چه بنام بی دینی  چه بنام کمونیست  چه بنام ګاپیتالیست  و چه به هرنام دیګری  دشمن اصلی ما جهل است  بیسوادی است  ظلم است فساد است  تمامیت خواهی و بت پرستی است نداشتن و ندانستن علوم مدرن است  رشوه خواری  دزدیهای کلان است  سو استفاده از دین است که دزدان عظیم شان وکلان آزادند و آفتابه دزد ها  در معرض اعدام و قطع دست پا؟  آنهم بدست عوامل دزدان اصلی  پیکان خود را به آنان که همه مارا برده خودشان کرده اند و با قوانین ظالمانه مارا سرګردان کرده اند نشانه روید  نه به دانشجوی کارګر و زحمت کشان تازی  ترک پارسی   همه ما برادر و خواهر هستیم  و همه ما باهم نسبت داریم   همه ملتهای خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی  باهم هم بستګیهای تاریخی داریم  و باهم مخلوط شده ایم  مامون خلیفه مسلمین  در ګذشته  یا بقول شما تازی مادر ایرانی داشته است   و بدین ترتیب بسیاری از عربان با ایرانیان وترکان مخلوط شده اند  عباسه خواهر هارون رشید همسر برمکی های ایرانی بوده است   بجای کوبیدن بر طبل نفاق که آزروی  همان غارتګران  است  در شیپور وحدت بدمید   آنان متحد هستند و ما متفرق  بیایید ماهم باهم متحد شویم   همه ملتهای در بند و همه خاورمیانه   ترک فارس عرب عجم را کنار بګذاریم که همه بار یک داریم  ګلبنهای یک ګلبن  و برګهای یک درخت   ما یک نژاد هستیم  نژاد انسانی   وبس  اختلاف مایه خشنودی سوداګران مرګ و نیستی و برده داران بزرګ است  که با تفرقه بیانداز غارت کن حکومت کن برهمه ما مسلط شده اند  زنده باد همه ملتهای دربند  چه تازی  چه پارسی چه ترک  و چه دیګران  …. ببینید سرزمین زیبای ما افغانستان را چه کردند و به دست همه مردم اسلحه دادند تا با کمونیست  مبارزه کنند  با یک باوری که اکنون تقریبا مرده است  حالا آنان به جان هم افتاده اند زیرا سی سال است که جز جنګ و کشتن ونفرت به کمونیست چیزی دیګری نیاموخته اند پس اګر کمونیست نباشد برادران خود را میکشند  ؟ 

  • دوست محترم و گرامی جناب دکتر غیاثی- شما فرد مهربان و بزرگواری هستید که میخواهید میان همه مردم خاورمیانه دوستی و همرنگی به وجود آورید. بدبختانه این امکان پذیر نیست. شما نمی توانید چوب را با فلز  جوش دهید و آن ها را یکی کنید.
   ما  در گذشته با بسیاری از روشن فکران کشورهای اسلامی نشست و گفتگو داشتیم. البته این روشنفکران دلشان خون است. یک بانوی بزرگور مصری می گریست که زبان و فرهنگ کشورش از میان رفته و خرافات و تعصبات اسلام جای آن را گرفته است.

   این تعصبات و خرافات مذهبی مسلمان ها را که از این دین بی منطق به ارث برده اند، و به زور سرنیزه ناچار به نگهداری آنند، از خرداندیشی و تفکر و اندیشیدن دور داشته است. آنها هیچگونه درک و فهم آن را ندارند که بایکدیگر کنار آیند و با هم بجوشند.
    در کشور ایران بزرگ، که بازور و کشت و کشتار تازیان به ناچار اسلام را پذیرفت، همیشه مردم تلاش کردند از این دین خرافاتی و کشتارگر فرار کنند. چون با نیروی نظامی و مقابله با زورگویان مسلمانان خردباخته این امر عملی نبود، تلاش کردند تا شاخه هایی را در دین اسلام به وجود آورند. پیدایش مسلمانان ۷ امامی، شیعه گری ، تصوف، عرفان، بهایی گری، و رشته های دیگر، همگی فرار از این دین کشتارگر بوده است. حال، اگر به مردم ایران نگاه کنید، به آسانی می توان گفت که بیش از ۷۰٪ مردم از دین اسلام جدا هستند. مسجد ها نه در دوره گذشته نه حالا رونقی ندارد. کارمندان دولت، سپاهیان ، و پاسداران ، بازاریان، آنهایی که جیره خوار دولتند و نامشان ثبت شده، طبق لیست به نماز جمعه می روند. مردم از این دین بیزارند. شهرهایی که دیگر باوران در آن فراوان است، مانند یزد، کرمان، و شیراز، مسلمان ها به دلیل همجوار و معاشر بودن با زردشتی، مسیحی، و کلیمی نرمتر، درست تر، و مهربانترند. برعکس در شهرهای دبش کاملاً مسلمان انصاف و دوستی و مروت و گذشت کمتر دیده می شود.نکته دیگر این که وقتی ما واژه «تازی» را بکار می بریم، منظورمان تازیان متجاوز ۱۴۰۰ سال پیش است، و یا آنهایی که روش و فکر تازی گری دارند، مانند آخوندهای ایران، یا گروه القاعده و مانند آن. وگرنه ما با ملت های عرب شده مانند مصر، سوریه ، لبنان ، الجزیره، یمن، مراکش، و مانند آن کمترین دشمنی نداریم و کاملاً به آنها احترام می گذاریم. فراموش نشود که خودمان برادران و خواهران عرب بسیار در خوزستان داریم که پاره تن ما به شمار می آیند، و ربطی به تازیان کشتارگر ندارند. مردم عراق هم عموماً ایرانی الاصلند و با ما تفاوت زیادی ندارند. در مورد نوشتن مقاله، شما می توانید با خواندن چند مقاله ما در موضوعاتی که دوست دارید مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مشکلات زنان، کودکان، کشاورزی، ورزشی، جهانگردی، تجربیات خودتان، برای ما بفرستید، آنگاه گروه ما مطالعه می کند وتصویرهای لازم را به آن اضافه خواهد کرد.باسپاس از آن برادر گرامی سخت کوش و علاقمند، سهراب ارژنگ

 • صاحبان ماشین های تلای سفید؟ یا عوامل تفرقه و فساد دربین :چه ترک چه تازی چه پارسی  و چه دیګران همه در بند  ستم  شیادان

 • صاحبان ماشین های تلای سفید؟ یا عوامل تفرقه و فساد دربین :چه ترک چه تازی چه پارسی  و چه دیګران همه در بند  ستم  شیادان

 • صاحبان ماشین های تلای سفید؟ یا عوامل تفرقه و فساد دربین :چه ترک چه تازی چه پارسی  و چه دیګران همه در بند  ستم  شیادان

 • Kartal

  بله . برگزیدن ایاتی خاص از قران کریم یا مجید میتواند نشانه حقانیت باشد . 
  من حتم دارم که معنای کلمه حقانیت دیگر برای بسیاری از مردم شریف ولی بی عقل ایران  اشکار شده باشد .
  حقانیت در ایران چیست = حقانیت فرایندیست که بعد از بدست گرفتن قدرت حکومت به فرد برای سرکوب کردن دیگران  شده با زور شده با جنایت شده با مهربانی و برگزاری سمینارهای بسیج و یا با دروغ و حقه و نیرنگ و هزاران برنامه ریزی و سرکوب مخالفان    به  فرد اعطا میشود یا فرد خود به خود اعطا میکند .
  انوع حقانیت = حقانیت اقتصادی ۲٫ حقانیت سیاسی ۳٫ حقانیت دریافت حق از طرف خدا  ۴٫حق جنایت ۵٫ حق تصرف  ثروت ملت  ۶٫ حق تعیین   شبکه های تلوزیونی  ۷٫ حق تعیین نوع لباس ۸٫ حق تعیین چگونگی اندیشه
  وانواع دیگر.

  • Mohsen Lgvm

   واقعا معجزات قرآن قابل چشم پوشیه؟ حداقل آزاده باش

 • Kartal

  بله . برگزیدن ایاتی خاص از قران کریم یا مجید میتواند نشانه حقانیت باشد . 
  من حتم دارم که معنای کلمه حقانیت دیگر برای بسیاری از مردم شریف ولی بی عقل ایران  اشکار شده باشد .
  حقانیت در ایران چیست = حقانیت فرایندیست که بعد از بدست گرفتن قدرت حکومت به فرد برای سرکوب کردن دیگران  شده با زور شده با جنایت شده با مهربانی و برگزاری سمینارهای بسیج و یا با دروغ و حقه و نیرنگ و هزاران برنامه ریزی و سرکوب مخالفان    به  فرد اعطا میشود یا فرد خود به خود اعطا میکند .
  انوع حقانیت = حقانیت اقتصادی ۲٫ حقانیت سیاسی ۳٫ حقانیت دریافت حق از طرف خدا  ۴٫حق جنایت ۵٫ حق تصرف  ثروت ملت  ۶٫ حق تعیین   شبکه های تلوزیونی  ۷٫ حق تعیین نوع لباس ۸٫ حق تعیین چگونگی اندیشه
  وانواع دیگر.

 • Kartal

  بله . برگزیدن ایاتی خاص از قران کریم یا مجید میتواند نشانه حقانیت باشد . 
  من حتم دارم که معنای کلمه حقانیت دیگر برای بسیاری از مردم شریف ولی بی عقل ایران  اشکار شده باشد .
  حقانیت در ایران چیست = حقانیت فرایندیست که بعد از بدست گرفتن قدرت حکومت به فرد برای سرکوب کردن دیگران  شده با زور شده با جنایت شده با مهربانی و برگزاری سمینارهای بسیج و یا با دروغ و حقه و نیرنگ و هزاران برنامه ریزی و سرکوب مخالفان    به  فرد اعطا میشود یا فرد خود به خود اعطا میکند .
  انوع حقانیت = حقانیت اقتصادی ۲٫ حقانیت سیاسی ۳٫ حقانیت دریافت حق از طرف خدا  ۴٫حق جنایت ۵٫ حق تصرف  ثروت ملت  ۶٫ حق تعیین   شبکه های تلوزیونی  ۷٫ حق تعیین نوع لباس ۸٫ حق تعیین چگونگی اندیشه
  وانواع دیگر.

 • Ssbi

  لعنت بر اسلام ومسلمین 
   امید وارم روزی برسه که ریشه این کسافت های عرب از ایران کنده شه چون صاحبان این  دین ادم کش بودن و هیچ بویی از انسانیت نبردن

  • Mohsen Lgvm

   انسانیت رو تو چی میبینی؟ تو کاواره و رقص و شراب و آبجو و ماشین های مدل بالا و نوکری و …
   یکم روی واژه انسانیت فکر کن.اول هم دهنتو آب بکش چون این کلمه خیلی مقدسه.

 • Ssbi

  لعنت بر اسلام ومسلمین 
   امید وارم روزی برسه که ریشه این کسافت های عرب از ایران کنده شه چون صاحبان این  دین ادم کش بودن و هیچ بویی از انسانیت نبردن

 • Faribax

  من یک دخترم.تا جایی که یادم هست این دین زنهارو   کوبیده،بیمار روانی کرده ،افسرده کرده،وسیله کرده،بی اراده کرده،وقتی مدرسه می رفتیم انچنان مزخرف هایی به خوردمون میدادن که حالمو بهم میزنه،چه مقامی آورده واسمون اسلام؟ببخشید بچه درست کردنو سرویس دادن به مرتیکه هایی که آقا بالا سرمونن،حق هم نداریم نفس بکشیم،زمانی که  از ایران خراب شده اومدم بیرون وقتی رفتم تو سن ۳۰ سالگی با موی پریشون تاب بازی کردم انگار دنیارو دادن بهم و فهمیدم چقدر زن بدبخته…………….دین و موناشو باید خاک کرد،نفسشون هم مسمومه،حتی یکیشون باشه خطرناکه،چون مثل ویروسه،خدا نکنه یه جا رخنه کنه،ریششو باید سوزوند،تاریخشم پاک کرد تا بچه هامونو آلوده نکنه

 • Faribax

  من یک دخترم.تا جایی که یادم هست این دین زنهارو   کوبیده،بیمار روانی کرده ،افسرده کرده،وسیله کرده،بی اراده کرده،وقتی مدرسه می رفتیم انچنان مزخرف هایی به خوردمون میدادن که حالمو بهم میزنه،چه مقامی آورده واسمون اسلام؟ببخشید بچه درست کردنو سرویس دادن به مرتیکه هایی که آقا بالا سرمونن،حق هم نداریم نفس بکشیم،زمانی که  از ایران خراب شده اومدم بیرون وقتی رفتم تو سن ۳۰ سالگی با موی پریشون تاب بازی کردم انگار دنیارو دادن بهم و فهمیدم چقدر زن بدبخته…………….دین و موناشو باید خاک کرد،نفسشون هم مسمومه،حتی یکیشون باشه خطرناکه،چون مثل ویروسه،خدا نکنه یه جا رخنه کنه،ریششو باید سوزوند،تاریخشم پاک کرد تا بچه هامونو آلوده نکنه

 • Faribax

  من یک دخترم.تا جایی که یادم هست این دین زنهارو   کوبیده،بیمار روانی کرده ،افسرده کرده،وسیله کرده،بی اراده کرده،وقتی مدرسه می رفتیم انچنان مزخرف هایی به خوردمون میدادن که حالمو بهم میزنه،چه مقامی آورده واسمون اسلام؟ببخشید بچه درست کردنو سرویس دادن به مرتیکه هایی که آقا بالا سرمونن،حق هم نداریم نفس بکشیم،زمانی که  از ایران خراب شده اومدم بیرون وقتی رفتم تو سن ۳۰ سالگی با موی پریشون تاب بازی کردم انگار دنیارو دادن بهم و فهمیدم چقدر زن بدبخته…………….دین و موناشو باید خاک کرد،نفسشون هم مسمومه،حتی یکیشون باشه خطرناکه،چون مثل ویروسه،خدا نکنه یه جا رخنه کنه،ریششو باید سوزوند،تاریخشم پاک کرد تا بچه هامونو آلوده نکنه

 • سهراب عزیز و فرزند ګرامی ایران زمین   من در اثر تدریس و تحصیل در کشورهای مختلف  دیده ام که حتی در همین آمریکا هم مردم طبقه متوسط و فقیر در بند هستند  غذای مسموم میخورند و به چاقی بیش از حد سرتان  و سایر بیماریها دچار میشوند بیمه ها شرکتهای شیادی هستند که تنها پول میګیرند  پلیس و قانون هم که بی تفاوت و یا بسیار ګران است   آن عربان خرد باخته ای که برای دزدی و شیادی حمله کردند و کسانی دیګر که از حربه دین  سو استفاده  میکنند و هیچ اعتقادی هم به دینها ندارند  آنچه مسلم است بشر همیشه در جستجوی پاسخ به پرسش هایش بوده  است  و ظاهرا دینها این پرسش هار را بطور تمثیلی و یا قرینه پاسخ داده اند  دیګر این یک امر مسلم است که هرګاه بی خردی و بی دانشی کنار برود  مشګلها خود بخود حل خواهد شد  مشګل ما شیادی  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  است که متاسفانه سیستم دنیا هم از این مشګل سو استفاده میکنند.  شاید نظر آنان هم همین جنګها و ستیزها باشد  بین با دین  بی دین  شیعه سنی   بهایی مسلمان  مسیحی مسلمان  یهودی  مسیحی  و   ترک فارس عرب عجم  ما بایست خیلی باهوش باشیم که در دام آنان ګرفتار نشویم   تنها راه رهایی  همان دوستی و محبت است  که بایست بین ما برقرار شود   چطور سیاه سفید    سرخ  زرد  د ر آمریک با داشتن آنهمه سابقه دشمنی متحد میشوند و ما  نمی توانیم؟

 • سهراب عزیز و فرزند ګرامی ایران زمین   من در اثر تدریس و تحصیل در کشورهای مختلف  دیده ام که حتی در همین آمریکا هم مردم طبقه متوسط و فقیر در بند هستند  غذای مسموم میخورند و به چاقی بیش از حد سرتان  و سایر بیماریها دچار میشوند بیمه ها شرکتهای شیادی هستند که تنها پول میګیرند  پلیس و قانون هم که بی تفاوت و یا بسیار ګران است   آن عربان خرد باخته ای که برای دزدی و شیادی حمله کردند و کسانی دیګر که از حربه دین  سو استفاده  میکنند و هیچ اعتقادی هم به دینها ندارند  آنچه مسلم است بشر همیشه در جستجوی پاسخ به پرسش هایش بوده  است  و ظاهرا دینها این پرسش هار را بطور تمثیلی و یا قرینه پاسخ داده اند  دیګر این یک امر مسلم است که هرګاه بی خردی و بی دانشی کنار برود  مشګلها خود بخود حل خواهد شد  مشګل ما شیادی  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  است که متاسفانه سیستم دنیا هم از این مشګل سو استفاده میکنند.  شاید نظر آنان هم همین جنګها و ستیزها باشد  بین با دین  بی دین  شیعه سنی   بهایی مسلمان  مسیحی مسلمان  یهودی  مسیحی  و   ترک فارس عرب عجم  ما بایست خیلی باهوش باشیم که در دام آنان ګرفتار نشویم   تنها راه رهایی  همان دوستی و محبت است  که بایست بین ما برقرار شود   چطور سیاه سفید    سرخ  زرد  د ر آمریک با داشتن آنهمه سابقه دشمنی متحد میشوند و ما  نمی توانیم؟

 • سهراب عزیز و فرزند ګرامی ایران زمین   من در اثر تدریس و تحصیل در کشورهای مختلف  دیده ام که حتی در همین آمریکا هم مردم طبقه متوسط و فقیر در بند هستند  غذای مسموم میخورند و به چاقی بیش از حد سرتان  و سایر بیماریها دچار میشوند بیمه ها شرکتهای شیادی هستند که تنها پول میګیرند  پلیس و قانون هم که بی تفاوت و یا بسیار ګران است   آن عربان خرد باخته ای که برای دزدی و شیادی حمله کردند و کسانی دیګر که از حربه دین  سو استفاده  میکنند و هیچ اعتقادی هم به دینها ندارند  آنچه مسلم است بشر همیشه در جستجوی پاسخ به پرسش هایش بوده  است  و ظاهرا دینها این پرسش هار را بطور تمثیلی و یا قرینه پاسخ داده اند  دیګر این یک امر مسلم است که هرګاه بی خردی و بی دانشی کنار برود  مشګلها خود بخود حل خواهد شد  مشګل ما شیادی  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  است که متاسفانه سیستم دنیا هم از این مشګل سو استفاده میکنند.  شاید نظر آنان هم همین جنګها و ستیزها باشد  بین با دین  بی دین  شیعه سنی   بهایی مسلمان  مسیحی مسلمان  یهودی  مسیحی  و   ترک فارس عرب عجم  ما بایست خیلی باهوش باشیم که در دام آنان ګرفتار نشویم   تنها راه رهایی  همان دوستی و محبت است  که بایست بین ما برقرار شود   چطور سیاه سفید    سرخ  زرد  د ر آمریک با داشتن آنهمه سابقه دشمنی متحد میشوند و ما  نمی توانیم؟

 • Ehsan

   Dostane AZIZI ke matalebe bala ro naghes va gheyre motabar midonan lotf konan aval yebar ghorano kamel bekhonan badan azash defa konan.  Ehsan

 • ali mohammadi

  اگر ممکن است ایت ترجمه از قران را بخوانید و نقد کنید دین را اط جامعه نمی توان حذف کرد اما می توان قرائت  ان را تصحیح کرد در این وبلاگ دانشجویان ایران این کار را کرده اند http://mpmtdbhm.blogspot.com/

 • Yug Hghgh

  کنگر غذای خر است چون لیاقتش این است.اسلام غذای احمق ها.
  تا که ابله در جهان باشد آخوند در نمیماند

 • مونا

  شما طبق کدوم سند داری میگی حضرت محمد حضرت علی غارتگر بودن ؟تجاوز گربودن؟طبق کدوم سند؟واقعا براتون متاسفم وازشمابیشتر برا کسایی متاسفم که دارن این اراجیف رو باور میکنن
  اگه یه سر به کتب تاریخی معتبر بزنین میبینین حضرت محمد تاجایی که میتونست ازهرنوع جنگی خودداری میکرد
  حضرت علی چقدر چاه حفرکرد وبخشید چقدر شبا توکوچه ها به طور پنهونی به فقیرا کمک میکرد
  اسلام سنگسارو گذاشته تا به همسران طرفین خیانت نشه
  شماهاکه حرف از بنیان خانواده میزنین براخودتون خانواده باقی مونده؟هه
  اسلام گفت حق دارید تا ۴تا زن بگیرید به شرط اینکه مساوات را رعایت کنید امانمیتونین رعایت کنید پس نگیرید
  اسلام درمورد زدن بانواد گفت اما باچوب مسواک بابرگ گل.این زدن نیس این نوازشه
  اسلام صیغه رو گذاشت تا زنی که بیوست مطلقست اما هوس جنسی داره اما شرایط ازدواجش جورنیس به گناه نیفته وبرعکس
  اسلام اگه گفت حجاب داشته باشید چون براتون ارج وقرب قائله چون نمیخواد زیباییتو ارزون بفروشی چوب حراج بزنی بهش چون بی حجابی زن باعث بلوغ زود رس میشه باعث ازهم پاشیدن بنیان خانواده میشه
  شماا اسلام رو درک نکردین که این حرفارو میزنید خداروشکر فعلا ایران تواین ۳۰وچند سال خوب پیشرفت کرده و توخیلی موارد تو خاورمیانه حرف اولو میزنه
  وقتی اسلامو درک نکردید اراجیف نگید لطفا