نمایندگان مجلس؛ اُسرای فلسطینی را فراموش کنید و به فکر زندانیان سیاسی ایرانی باشید ۳

به گزارش خبرگزاری مهر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای از تمام سازمان‌های مسئول خواستند تا در راستای انجام وظایف بین‌ المللی خود با فشار بر دولت اسرائیل و به منظور جلوگیری از تکرار اقدامات و تجاوزات وحشیانه و غیر انسانی علیه اسرای فلسطینی تضمین‌های کافی را از رژیم صهیونیستی با صدور قطعنامه‌های لازم‌ الاجرا بگیرند.

این نمایندگان که پس از انتصابات نمایشی مجلس که هیچ ایرانی با شرفی در آن شرکت نکرد، به دست ولی فقیه انتخاب شده و به عنوان نمایندگان مجلس به مردم معرفی شده اند، پیش از آنکه غم لبنان و فلسطین و بحرین را بخورند، وظیفه دارند تا از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کرده و در راستای آبادانی ایران زمین بکوشند.

اما از آنجایی که هیچ کدام از آقایان نماینده مجلس، کمترین تعلق خاطری به ایران و کوچکترین علاقه ای به ملت سرگشته و درمانده ایرانی ندارند، وضعیت اُسرای فلسطینی را مهم تر از شرایط اسفبار زندانیان عقیدتی – سیاسی ایران که در سلول های تنگ و تاریک زندان اوین و یا دیگر زندان ها و تحت بد ترین شکنجه های جسمی و روانی قرار دارند، دانسته و همگی با هم بیانیه ای برای دفاع از حقوق اُسرای فلسطینی نوشته و امضا کرده اند.

فرتور بانوی گرانقدر نسرین ستوده را به همراه همسر محترم شان نشان می دهد. نسرین ستوده حتی اجازه ملاقات با فرزندانش را نیز ندارد و بر روی دستمال های کاغذی برای شان نامه می نویسد. حال اگر نمایندگان مجلس ذره ای شرف و وجدان داشتند، برای آزادی نسرین ستوده ها بیانیه می نوشتند و یا برای اُسرای فلسطینی؟

فرتور بانوی گرانقدر نسرین ستوده را به همراه همسر محترم شان نشان می دهد. نسرین ستوده حتی اجازه ملاقات با فرزندانش را نیز ندارد و بر روی دستمال های کاغذی برای شان نامه می نویسد. حال اگر نمایندگان مجلس ذره ای شرف و وجدان داشتند، برای آزادی نسرین ستوده ها بیانیه می نوشتند و یا برای اُسرای فلسطینی؟

انگار نه انگار که در ایران خودمان، زندانیانی هستند که سال هاست کمترین تماسی با خانواده های خود نداشته اند و در بدترین شرایط موجود و بلا تکلیف و بی خبر از آینده شان، عمرشان در پشت میله های سرد سلول های تنگ شان، هدر می رود. انگار نه انگار که بسیاری از بانوان و مادران ایرانی به جرم بیان سخن حق و دفاع از آزادی، از در آغوش کشیدن فرزندان شان محروم گشته و معلوم نیست که آیا بار دیگری جگر گوشگان شان را خواهند دید و یا خیر؟

نمایندگان بی شرافت و خود فروخته مجلس، به جای رسیدگی به شکایات مردم از وضعیت سخت زندگی های شان و رشد سرسام آور تورم و گرانی کمر شکن و یا تلاش برای ایجاد شغل های تازه و استخدام میلیون ها نفر کارگر شریف و زحمتکش که به دلیل واردات گسترده آقا زاده ها از چین، کارشان را از دست داده و خانه نشین گشته اند؛ سرمایه و دارایی ملت ایران را دزیده و جیب های گشادشان را پُر کرده و وقت کاری شان را نیز با نوشتن بیانیه برای دفاع از ملت لبنان و فلسطین تلف می کنند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر ، اکنون ۲۵ نفر از زندانیان عقیدتی- سیاسی زن در بند نسوان زندان اوین به سر می برند. در این گزارش که از سوی کمیته گزارشگران حقوق بشر تهیه شده است، آخرین لیست از زندانیان این بند به همراه اتهامات وارده و میزان محکومیت آن ها آورده شده است. لطفن به احکام وحشیانه و ضد انسانی حکومت امام زمانی نگاه کرده و از خود بپرسید که آیا شما توانایی اسیر بودن در آن زندان های ترسناک را حتی به مدت یک ساعت دارید؟

آیا نمایندگان ضد ایرانی مجلس که وظیفه شان دفاع از حقوق شهروندی مردمان ایران و تلاش برای بهبودی شرایط زندگانی ایشان و آبادانی هر چه بیشتر کشور است، از نام و نشان زندانیان عقیدتی – سیاسی و شرایط دردآور زندگی شان بی خبرند؟ و اگر از وضعیت بانوان رنج دیده و بیماری همچون نرگس محمدی که در زندان دچار فلج عصبی شده است، آگاهند چرا به جای رسیدگی به شرایط ایرانیان، برای اُسرای بیگانه فلسطینی دل سوزانده و بیانیه می نویسند؟ آیا نمایندگان مجلس کمترین حدی از عِرق ملی و عشق به هم میهنان خود را در وجود نکبت بارشان دارند؟

به راستی باید به حال ملتی که نمایندگانش در خانه مردم، غصه بیگانگان را خورده و در اندوه اُسرای فلسطینی به سر برده و برای مردم لبنان و بحرین ماتم سرایی می نمایند، اما برای مردم خودشان کم ترین ارزشی قائل نبوده و چگونگی زندگانی دردناک هم وطنان شان برای ایشان سر سوزنی اهمیت ندارد، خون گریست. به راستی مقصر کیست؟ مردم ایران که در برابر این نا مردمی ها سکوت کرده اند و یا دولت و نمایندگان خود فروخته اش؟

فرتور رفتار وحشیانه نیروهای بسیج و انتظامی را با بانوان ایرانی به روشنی نشان می دهد، نکته ای که بیش از رفتار تاسف بار سگان ولایت با آن زن بی نوا عذاب دهنده است، حضور مردان ایرانی در این صحنه و بی تفاوتی آن ها نسبت به فاجعه ای است که برای بانوی هم وطن شان رخ داده است. ایرانیان نسبت به مسائل دردآوری که در ایران زمین و دنیای پیرامون شان شکل می گیرند، بی نهایت بی تفاوت بوده و همواره سکوت می کنند. به راستی مشکل اصلی کجاست؟ حکومت اسلامی و یا مردمی ترسو و بی تفاوت؟

فرتور رفتار وحشیانه نیروهای بسیج و انتظامی را با بانوان ایرانی به روشنی نشان می دهد، نکته ای که بیش از رفتار تاسف بار سگان ولایت با آن زن بی نوا عذاب دهنده است، حضور مردان ایرانی در این صحنه و بی تفاوتی آن ها نسبت به فاجعه ای است که برای بانوی هم وطن شان رخ داده است. ایرانیان نسبت به مسائل دردآوری که در ایران زمین و دنیای پیرامون شان شکل می گیرند، بی نهایت بی تفاوت بوده و همواره سکوت می کنند. به راستی مشکل اصلی کجاست؟ حکومت اسلامی و یا مردمی ترسو و بی تفاوت؟

  • Abazarghafary

    ای  وای  که  در  شهر قیامت  شد… کیر شاهین به کون امام  امت  شد //مادر نقی را در شعر و رپ گایدند …آب به زیر کون تخت  ولایت شد //اسلام کس کشان با یک شعر رپ … از تخت فرو افتاد و روز قیامت شد // نقی جاکش که عمری مفت میخورد  … یکباره  زحمتکش  و قهرمان امت شد //حکم ارتداد به دست آخوند جاکش لواط کار …صادر ز دفتر آیت دولای جاکش   خر  شد // قرن ۲۱ آمد و این جاکشان زن قحبه  …قبله شان امام نقی خر شد //ملت بیچاره گول آخوند های جاکش نخورید … که این دکان ارتداد کاسبی آخوند عنتر شد // کیر اباذر  و همفکران اباذر …. به کون اسلامی که با یک رپ پنچر شد //

  • AhooraMazdaa

    هر ایدئولوژی اجتناب ناپذیر نقاط ضعف خودش را دارد.در ابتدای ظهور اسلام و با ادعا هائی که میشد به گونه ای یک ویژه گی انترناسیونالیسم از آن استنباط میشد.اما با گذشت زمان بسیاری از کشورها این مرام ویرانگر و بدوی را به صاحبان آن برگرداندند مثل اسپانیا.بعدا” با گذشت زمان کم کم دین اسلام به صورت یک هویت و به عبارتی وجه اشتراک ممالک عربی شد.آخوندها که همیشه از طبقات پائین و گاها” رزل اجتماع بودند با پیروی کامل از معنی اولیه به مرحله ستایش نژاد عرب رسیدند و حتی با ابداع لقب سید خود را هم به ایشان منصوب کردند.نفی فرهنگ ملی و مصالح ملی همان چیزی بود که هم ریشه در ایدئولوژی ایشان دارد و هم خاستگاه طبقاتی ایشان!.تا جائی که میشود گفت  آخوند با ضدیت با فرهنگ ملی ایران زنده است!.در چنین شرایطی چرا باید نگران مردم ایران و همچنین زندانیان سیاسی باشد؟؟

  • Hamwatan

    Abasare asis ke ba Reb nasareto neweshti, (baba damet garm ke ajab sehi sadi be harchi akundo amsale kasifeshun)dastet dorost.ama dar mourede shir sanani ke baraie residane be hagho asadieshun as hammmme chiseshun migsarando be khatere haminham badane kasife rejime diktatori ro be larse darmiaran.hich diktarori natuneste baraie hamishe pabarja bemune,inha ke pashisi nistan.DORUD BE SANANO MARDANI KE BELAKHARE BE HAGHESHUN KAHAND RESID