بایگانی ماهیانه: جولای 2012

انقلاب مردمی به جایی نرسید ولی انقلاب مرغ آخوند برانداز، سرنوشت ساز است۲

انقلاب سال ۱۳۵۷ از کف ما در رفت و آخوند خور شد. از آن زمان مردم ایران به روش های گوناگونی تلاش کردند تا کشورمان که گوشت قربانی نصیب روباه شده بود، از چنگ آنان برهاند. یک بار دلاوران پادگان نوژه به تکاپو آمدند تا طعمه را از چنگ روباه و کفتارهای حاکم بر کشورمان در آورند، ولی کاری به جایی نبردند و خود طعمه آنان شدند.

محمد نوریزاد، یک قهرمان چالشگر ملی و یا اصلاح طلبی در راستای بقای رژیم اسلامی؟۳

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، فردی که تا سال ۱۳۸۸ مرید خامنه ای، در کنار وی، و مقرب درگاه ولایت بود. از آن تاریخ ناگهان با تجدید نظر در اندیشه خود، در صف خرده گیران و منتقدین رژیم، به ویژه خودخامنه ای جای گرفت، و با شجاعت و دلیری بی پایانی، رژیم را زیر پرسش و سؤال وانتقاد قرار داد.

ماه رمضان، ماه کلاهبرداری و دکانداری آخوند، و خردباختگی بیشتر امت اسلامی۲۸

تن آدمی بر پایه نیاز پی در پی به نوشیدن آب و خوردن اندک خوراک در هنگام گوناگون شبانه روز پرورش یافته است. هرگونه جا به جایی و تغییری در این روش، موجب بیماری های گوناگون و آسیب دراز مدت در تن خواهد بود. این رابیشتر پزشکان سوای جیره خواران، و وابستگان به دکان داران دینی بدان سفارش و توصیه می کنند.

مردم در سوریه برای ستاندن آزادی صف می کِشَند و در ایران برای تحقیر شدن توسطِ مُرغ!۳

گویی که اگر ایرانیان برای یک ماه هیچگونه ماده گوشتی و به خصوص مُرغ استفاده نکنند؛ جا در جا، خواهند مُرد و پایه های زندگی شان از هم خواهد گسَست! بنابراین هر روز، مردم با علاقه و رِغبت بیشتری به صف های طولانی و ساکت مُرغ پیوستند و صف های ساکت تر و بلند تری را تشکیل دادند.

پایان همکاری میان آخوند بی دستار مجتبی واحدی، و کروبی شاگرد و مرید خمینی۹

اگر ما تا کنون با گذشت بیش از سه دهه هنوز نتوانسته ایم آخوند را درست بشناسیم و کارکرد ضد ملی و غیر مردمی آنان را بدانیم، بی تردید ما دچار نارسایی مغزی بوده، و ملت بدبخت و بیچاره ای بیش نیستیم و بر ما باید گریست. شاید هم به دنبال منافعی می گردیم که در کنار این گونه وطن فروشان امکان پذیر آن است.

انگلیس با دریافت رشوه از قَطَر، در حال تدوین شناسنامه ای جعلی از منطقه خلیج پارس است۶

خلیج فارس به عنوان شاخاب پارس و یا دریای پارس در تاریخ کشورهای جهان به ثبت رسیده و جای هیچگونه انکاری نیست. ولی هنگامی که شیری غران و درنده پایش در چال فرو می افتد و به لنگ لنگان می افتد، هر کفتار و شغالی نیز برای دریدن آن شیر دندان تیز می کند و چنانچه پایش بیافتد به آن جانور ناتوان یورش می آورد.

پس از بشاراسد، نوبت سرنگونی رژیم تروریست پرور ملایان است۴

مردم دلاور و قهرمان سوریه، زن و مرد، پیر و جوان، با هم، و در کنار هم بپاخاستند، روز روشن را برای رژیم جهنمی بشار اسد، دست نشانده روباه پیر انگلیس و آخوندهای جنایت کار، چون شب، تیره و تار نمودند. ولی ما؟، ما ملتی تسلیم پذیریم.، و آن را نجابت خود می دانیم. اسب و خر هم نجیبند، چون به همه سواری می دهند.

خاتمی بُتِ بزرگِ اصلاح طلبان، دفاع از حقوق پایمال شده بسیجیانِ خَطِ امامی را واجب دانست!۱۱

به راستی یک انسان چقدر می تواند بی شرم و بی حیا باشد که در یک مملکتِ لبریز از زندانیانِ سیاسی محروم از ابندایی ترین حقوق انسانی که مخالف هستی نظام می باشند، تنها حقوق کسانی را محترم و شایسته دفاع شدن بشمارد که در راستای نظام اسلامی حرکت کرده و به اصل نظام باور و اعتقاد داشته باشند؟