بایگانی ماهیانه: جولای 2012

در مملکتی که پاشیدن اسید بر صورت بانوان عادی است؛ خرید و فروش اسید باید ممنوع گردد۲

کارشناسان قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی را به اندازه کافی بازدارنده نمی‌دانند و به نظر نگارنده اجرای قوانین سنگینی چون حبس ابد لازم است؛ همچون قانون جدید دادگاه پاکستان در فیلم مستند نجات چهره که حکم ۲ بار حبس ابد برای مرد مسلمانی که زنش را به دلیل درخواست طلاق دادن با اسید سوزانده بود، صادر کردند

ملا خامنه ای؛ آیا صیغه گری و به زور لحاف پیچ کردن زنان، از مقام شامخ آنها در اسلام است؟!۲۴

یکی از راههای استثمار مردم، سخنرانی و گمراه کردن گروه کم سواد و نا آگاه هر جامعه است. زنان تحصیل نکرده و یا در خانواده مذهبی، و کارگران، در کشورهای جهان سوم، و کودکان همیشه در معرض خطر سمپاشی های دزدان و غارت گران قرار گرفته اند. هیتلر هم با دادن شستشوی مغزی نوجوانان را به میدان جنگ می فرستاد.

اختلاف میان گروه های مخالف رژیم، تنها پایه های حکومت اسلامی را استوار می کند۴

ی مختلف اپوزوسیون اعم از افراد و گروه های شناخته شده و وبلاگ نویسان و فعالین گمنام، باید چون اعضای یک خانواده گِرد آمده و مخالفت ها و دشمنی های گذشته را به دست فراموشی بسپارند و تمامی توان و انرژی شان را نه برای دشمنی و بر علیه یکدیگر نوشتن، که برای به زیر کشیدن سید علی خامنه ای به کار ببندند.

تبلیغ روشن فکردینی سروش، گامی دیگر برای بقای رژیم اسلامی۱۰

شریعتی، نیاز به داشتن امام، وظیفه امامت و امت اسلامی را در دهان جوانان می گذارد و مقدمه را برای پایه گذاری حکومت اسلامی فراهم می کند. به دنبال او، عبدالکریم سروش خود را متفکر دینی می داند در حالی که دین یک اعتقاد و باور به شمار آمده، و از دایره فکر، اندیشه، و خرد آدمی به دور است.

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش چهارم۵۸

شاهزاده درگفتگو با مجله فوکوس مطالب نادرستی بیان داشت که مورد انتقاد گروهی از هم میهنان چون محمد امینی و بهرام مشیری قرار گرفت. نگارنده زندگی سیاسی دودمان پهلوی را زیر ذره بین گذاشته، تا چیزی از مردم ایران پنهان نماند. در بخش های ۱-۳ به چند گفتار نادرست شاهزاده پاسخ داده شد. دنباله در بخش های دیگر

کودکان کار؛ درماندگانی که هر روز بر تعداد شان افزوده می شود۵

آیا مقصر مایی نیستیم که هر دفعه چشم مان به یکی از این کودکان چرک آلود و بد لباس و ژولیده که بسته ای آدامس یا شاخه ای گل برای فروش دارند، می رسیم خود را به ندیدن می زنیم؟ نمی بینیم شان، نمی شنویم شان و راه مان را کج می کنیم تا مبادا آنان بتوانند همچون کنه به ما بچسبند و ذهن ما را آزار دهند.

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش سوم۲۶

دربخش نخست، به نکاتی چند از گفتگوی نادرست شاهزاده با مجله فوکوس اشاره رفت. در بخش دوم، خدمات و کارهای ارزنده رضاشاه و همچنین عملکرد نادرست او به نگارش در آمد.در این بخش به دلیل های برکناری رضا شاه، برگزیدن شاه، و آغاز دیکتاتوری و رشوه دادن به آخوندها، به کوتاه اشاره گردید. بخش های دیگر، بقیه داستان.

تنها حکومت اسلامی است که از دعوای میان شاه پرستان و مصدوق دوستان، سود می برد۱۲

نکته اینجاست که هر دو دسته نیز همواره دَم از اتحاد و برای به زیر کشیدن حکومت آخوندی می زنند و بر این باورند که باید از تمام نیروهای اپوزوسیون در راستای ضربه زدن به حکومت لرزان و از هم پاشیده سید علی استفاده کرده و سپس در فردای ایران آزاد سرنوشت مردم و آینده ایران را از طریق صندوق های رأی مشخص نماید.