سوگواری برایِ حُسین و سایر مُردگان، نشانگرِ میزانِ عقب ماندگیِ فکریِ ایرانیان است ۶۶

هر ساله ایرانیان به مدت دَه روز، طیِ ماه ننگین محرم برای نوه گردن کش و یاغیِ پیامبر اسلام، عزاداری کرده، گِل بَر سر مالیده، بَر سَر و سینه کوفته و خون گریه می کنند؛ این عَملِ پَست و منزجر کننده را فقط و فقط در میانِ جوامعِ عقب افتاده و سنتی مذهبی می توان دید.

یک انسانِ مُدرن و امروزی که دستِ نیروهای غیر طبیعی و فرا زمینی را از زندگانی اش کوتاه کرده، خردگرایی و تصمیم گیری بر مبنایِ منطق و عقل را پیشه نموده و اخلاق را با انسانیت معنا می کند و بر این باور است که برای با اخلاق بودن و انسانی رفتار کردن نیازی به مذهب و خدا نیست، هیچگاه تَن به خفت و خواری عزاداری برایِ قاتلِ بی اخلاقی که هزاران سالِ پیش مُرده، دَر نمی دهد.

به راستی این فرتور غم انگیز را چگونه باید تعبیر کرد؟ به گمان نگارنده این فرتور به روشنی توضیح می دهد که نسل های گذشته و عقب مانده ایران، در حال سوزاندن نسل جوان و ویران نمودن ایشان از طریق تزریق خرافات و مهملات دینی به افکارشان می باشند.

به راستی این فرتور غم انگیز را چگونه باید تعبیر کرد؟ به گمان نگارنده این فرتور به روشنی توضیح می دهد که نسل های گذشته و عقب مانده ایران، در حال سوزاندن نسل جوان و ویران نمودن ایشان از طریق تزریق خرافات و مهملات دینی به افکارشان می باشند.

چرا اینگونه سوگواری ها و کارناوال های مزاحمِ عزاداری را فقط و فقط می توان در کشورهای عقب افتاده و در میان انسان های مذهبیِ خردباخته دید؟ چرا جوامعی که بدین درجه از حقارت رسیده اند تا برای مُردگانِ چند هزار ساله شان، فرق سرِ خود و کودکانِ شان را بشکافند، لبریز از فقر، بی اخلاقی، عقب ماندگی فکری، قَتل و کشتارند و در یک کلام، حقوق انسانی در آن جَوامع کمترین ارزشی ندارد؟!

به راستی که رابطه ای مستقیم میان میزان مذهب گرایی یک ملت و عقب ماندگی شان وجود دارد؛ هر چقدر مردمان یک سرزمین بیشتر مذهبی باشند، بیشتر درگیر خرافات و مهملاتِ دینی اَند و هر روز هزاران فرسنگ از علم، دانش، تکنولوژی و پیشرفت جامعه های مُدرن، عقب می مانند.

هر چقدر یک جامعه بیشتر به سمتِ مذهب گرایش داشته و مردمانش اسیر جادوهایِ نگاشته شده در کتاب های موهوم آسمانی شان باشند، آن جامعه با سرعت سرسام آوری به سویِ بی اخلاقی، بی قانونی، هَرج و مَرج، فَقر، درماندگی و ویرانی پیش می رَود و انسانیت و ارزش های اخلاقی در آن سرزمین ها رَنگ باخته و جایگاهِ خود را از دست می دهند.

همانگونه که در فرتور مشاهده می کنید، یک انسان مذهبی که به قدرت های موهوم خدایی خیالی باور دارد، هیچگاه توان پیشرفت و حرکت و ترقی و تکیه بر قدرت خویش را نداشته و ندارد و همواره دستش به روی آسمان ها و به پیشگاه خدایان خیالی اش دراز است و خواستار معجزه می باشد.

همانگونه که در فرتور مشاهده می کنید، یک انسان مذهبی که به قدرت های موهوم خدایی خیالی باور دارد، هیچگاه توان پیشرفت و حرکت و ترقی و تکیه بر قدرت خویش را نداشته و ندارد و همواره دستش به روی آسمان ها و به پیشگاه خدایان خیالی اش دراز است و خواستار معجزه می باشد.

این حقیقت تَلخ در حالی رُخ می دهد که در کشورهای سکولار که دین جایگاهی در سطح جامعه ندارد و نهاد های مذهبی فاقدِ قدرت سیاسی می باشند و دولت ها نیز از بنیاد های دینی پشتیبانی مالی نمی کنند؛ به ارزش های اخلاقی و اصلِ انسانیت توجه بیشتری می شود.

شهروندان جوامع سکولار بیشتر به قانون احترام گذاشته و پایبندِ اصول اخلاقی و انسانی اَند و پندارهایِ مُدرن شان، ایشان را به سویِ پیشرفت و آسایش و زندگی هایی با کیفیت بهتر، رهنمون می کُند؛ البته پیشتر در مقاله ای، نگارنده توضیح داد که غَرب بَنا بر دلایلی، دَر برابر ارتجاع و توحش شهروندانِ از تمدن به دورِ مسلمانش، سکوت می کند ولی این بازی کثیف سیاسی، بَر اصلِ والایِ سکولاریسم، خدشه ای وارد نمی کند.

این مرد ایرانی چهره ای بَس درد کشیده دارد؛ رنگ رخساره خبر می دهد از سرِ درون! این انسان شریف به جای برخاستن و تلاش نمودن و تکیه بر عقل و اراده خویش کردن، با سوگواری برای حسین تازی، از او به عنوان یک واسطه میان خود و الله استفاده کرده و درخواست معجزه می کند! به راستی که اینگونه اعمال قرون وسطایی مایه شرمندگی هستند.

این مرد ایرانی چهره ای بَس درد کشیده دارد؛ رنگ رخساره خبر می دهد از سرِ درون!
این انسان شریف به جای برخاستن و تلاش نمودن و تکیه بر عقل و اراده خویش کردن، با سوگواری برای حسین تازی، از او به عنوان یک واسطه میان خود و الله استفاده کرده و درخواست معجزه می کند! به راستی که اینگونه اعمال قرون وسطایی مایه شرمندگی هستند.

به راستی ما در یک دنیایِ دو قطبی زندگی می کنیم؛ یک طرف این دنیا مردمانی هستند که در حال پیشرفت و ترقی اَند و با پشتکار بالا و بدون تکیه بر قدرت های موهوم آسمانی و الهی و با اراده ای قوی و با اتکا به علم و دانش انسانِ زمینی و بدونِ برگزاری مراسمِ عزاداری برایِ مردگان شان! در حالِ فراهم آوردن شرایطی بهتر و زیباتر برای زندگی خود و نسل های آینده شان هستند.

و در طرفی دیگر، ما شاهدِ جوامع عقب افتاده و تمدن ها و فرهنگ های ویران شده و از یاد رفته ای هستیم که مردمانش در فقر و بدبختی و بیچارگی دست و پا می زنند، نان در خون زده و هَر دم در حالِ آه و ناله اَند اما هیچگاه برای برخاستن و حرکت به سمت پیشرفت و ساختن دنیایی بهتر، دست بر روی زانوانشان نگذاشته و بلند نخواهند شد.

بلکه این جماعت قبر پرستِ متوهم، به جای دست بر زانوان شان گذاشتن و بلند شدن، روی زمین و بر روی زانوان شان نشسته و دست ها را به سوی آسمانی تُهی از خدایان بلند می کنند و خواستار معجزه ای از سویِ مردگان و فرشتگان و خدایان خیالی شان، برای بهبود یافتن زندگی های نکبت بارشان هستند.

بی تردید خواننده این مقاله متوجه شباهت آن دسته از جوامع عقب افتاده با ایران زمین شده است؛ حال این تصمیم با خواننده این نگاشته و سایر مردمان ایران زمین است که می خواهند خود را برای حسینِ تازی که هزار سال پیش کشته شده، تکه و پاره کنند و یا حسین را به دست فراموشی سپرده و برای تغییر شرایط اسفناک زندگانی شان، دست به یک انقلاب فکری و فرهنگی بزنند.

 • Mklhjlllhoohjpjphjppj

   در این روز های محرم یه سری به سایت های موزیک بزنید-درخواهید یافت که این مردم تا چه اندازه شستشوی  مغزی شده اند  -در مرگ ستار بهشتی ها می بایست به سوگ بنشینیم یا ……….

  • Nafase_golha

   مردم حسین بن علی رو دوس دارن همانطور ک یک مادر کودکش رو داره/۱۳۰۰سال از شمادن حسین بن علی گذشته هنوز میلیون ها عاشق داره//فک میکنید آقای بهشتی تا ۱۰ سال بعد از مرگش ۱۰۰ نفر بالای قبرش میرن؟؟؟؟////باز هم تکرار میکنم ک مردم حسین بن علی رو بخاطر خودش دوس دارن هیچ چیز هم در عوضش نمیخان///

   • این علاقه مردم نیست بلکه حقه بازی و شارلاتانی آخوندها و سیاست انگلیس است که یک مشت تازی جنایت کار را برای ما مقدس نشان داده اند. اگر رسانه های آخوندی هم در باره همین ستار بهشتی که فرزند راستین ایران است کمی تبلیغ می کردند، او نیز برای مردم مقدس می شد- سهراب ارژنگ

 • Javad

  احمق تو عاشق نیستی مشکل خودته، جواد از افغانستان

  • Kaveh1974ramin

   احمق توهستی مغول پست فطرت وحشی توبرودنبال کون تازیان را لیس بزن.

 • Hussein_salehi

  پس اصلا لازم نیست فکر کنید بد یا خوب فقط زندگی کنید شما فقط بارتون کتابه متاسفم
   

  • Ahadi_yasamin

   لایک

 • Naser

  دوستان و همزبانان غیر مسلمان خواهشی که دارم شمامثل معتقدین رفتار نفرمایید و کلماتی که شایسته نیست رابزبان نیاورید, بعضیها دوست دارند در هزار و چهارصد سال پیش زندگی کنند به ما چه مربوط که تمدن را نمیپذیرند میخواهند در عقب جبهه بجنگد و از تلویزیون تلفن موبال هواپیما کامپیوتر ………… کافران استفاده کنند و آنهارانجس بدانند چون عزاداری و دوازده رکعت نماز و مکه و  قربانی و …….. به آنها اجازه فکر بدهد تا بتوانند اختراعی برای نوع بشر بنمایند.  آرزوی من اینست که یک معتقد مسلمان دستگاهی اختراع کند که برای یکدقیقه جسم کوچکی را در فضا معلق نگهدارد مریخ و ماه طلبشان متآسفانه هرکشوری که بیشتر مسلمان باشد فقیرتر و بدبختر میباشد, دوستان معتقد قبل از کامنت مطالعه بفرمایند اقراء باسم ربک الذی خـــــــــــــــــــــرد. <3 

  • Ali

   من کاملا با نظرات شما دوست عزیز موافقم
   ما ایرنیا به جای توجه به علم و فرهنگ و تمدن بازیچه دست اسلام و حکومت اسلامی شدیم

   • Job_goods

     تا کجا می خواهی پیش بروی یک روز می ایید که خود را زیر خاک  می بیینی دوست عزیز

   • Saeed

    اگه یه کم بخواید تو اینترنت جستجو کنید می بینید که یهودیان و مسیحیان هم به نوعی عزاداری دارند.
    اگر شما قمه زدن مسلمان ها را مسخره می کنید و می گویید این نشانه حماقت مسلمانان است (کلا قانون اسلام اینه که هیچ گونه آسیبی به هیچ دلیلی مگر جهاد در راه خدا نباید به خودت برسونی)
    اگه تو اینترنت جستجو کنید می بینید که مسیحیحا مراسمی دارن که توش انقدر خودشون رو شلاق می زنن که دیگه هیچ چیز ازشون باقی نمیمونه

  • Nafase_golha

   دکتر حسابی و شهید چمران تنها کسایی بودن ک در عصر خودشون دکترای علوم هسته ای داشتن///فکر نمیکنم دین منافاتی با درس و اختراع داشته باشه

   • این اطلاعات را از کجا آوردید؟ شما راجع به دکتر حسابی و  هشترودی کمترین اطالاعی ندارید. دکتر حسابی در مورد نور موجی کار کرده بود، و ابداً مذهبی نبود. هشترودی هم هرگز مذهبی بودن  ویا مدهب داشتن خود را نشان نداد- اصولن ممکن نیست فردی واقعاً به تحصیلایت بالا برسد و مذهبی باشد.سهراب ارژنگ

 • Arshad

  شما اگر معتقد به دمکراسی هستید که نیستید نباید به باور دیگران کاری داشته باشید هر چند که اشتباه باشد این مراسم با جشنهای به اصطلاح ۲۵۰۰ و کوروش چه فرقی‌ می‌کنه؟چرا از این می‌شه انتقاد کرد از اون نه؟ تیتر سایت شما اصلا با با محتوای مقالات یکی‌ نیست، اسم سایت بذار ضد اسلام تمومش کن.اینطوری هر کسی‌ تکیلفشو میدون که تو چه سایت است و با کیا طرف.

  • Ali

   فرقش چیه؟ برادر من فرقش مثل روز و شبه مثل سیاه و سفیده خودت میفهمی چی داری میگی؟
   جشن های ۲۵۰۰ و کوروش تاریخ و تمدن این مرز وبوم هستن همون کسایی که ایران رو آباد کردن سرزمین ایران رو گسترش دادن و قوی ترین امپراتوری رو تشکیل دادن جشن ۲۵۰۰ ساله حداقل اصیل و ایرانیه و تنها چیزیه که برای ما ایرانیا مونده که نشون بده چه تمدنی داشتیم و ریشه ی ما از کجاست ولی این اسلام اومد و کم کم این جشن و تمدن رو کمرنگ کرد و ایرانیا گذاشتن تیشه به ریشه ی تمدن و فرهنگ ایرانی بزنن و اونو تا مرز فراموشی ببرن تا امثالی مثل حسین ابن علی واسه ایرانی بشه الگو و تازی نامه ( قرآن ) بیاد بشه ارزشمند ترین کتاب ایران و فرهنگ جهل و خشونت تازی جای فرهنگ غنی ایرانی رو بگیره
   اصلا اسلام چه سودی برای کشور ایران داشت؟ جز این که قلمرو به اون وسعت تبدیل بشه به حالت کنونی به جز این که از اون موقع درحال پسرفت و سقوطه ؟
   چرا هیچوقت توی تاریخ یک اختراع توسط ایرانیا انجام نشده؟
   راه پیشرفت بشر دینه یا علم؟
   با کتاب قران میشه وسیله ای ساخت ؟
   با قران میشه یک سردرد ساده و خوب کرد؟
   با قران میشه یک دیوانه رو درمان کرد؟
   اسلام تاحالا تونسته برای جهان مفید باشه ؟
   یا این که همیشه مثل انگل و زالو به ریشه ی یک ملت چسبیده و از علم و تکنولوژیش علیه بشریت استفاده کرده یا این که از دست رنج انسان ها نان چرب نرمی خورده و وعده ی جهنم رو به خاطر تفاوت عقادشون داده؟ اصلا چه فرهنگی به وجود آورده آیا فرهنگ فاسد جاهل و پر از قتل و خونریزی اعراب با جهان قابل مقایسه هست؟
   آیا مسلمانان الکتریسیته ، برق ، کامپیوتر , ماشین بخار ، کولر , یخچال و … رو اختراع کرد؟

   ما ایرانیا کاش به خودمون میومدیم و میدیدیم که همه ی دنیا درحال پیشرفت هستن چه از نظر فرهنگی چه از نظر تکنولوژی و … ولی ما داریم برای حسین سینه میزنیم و علم ادب و فرهنگ رو به اسلام باختیم و به جز پسرفت و فقر و بدبختی هیچ چیزی گیرمون نیومده

   • Arshad

    در مورد بدى هاى اسلام به حق یا ناحق در این سایت و امثال این سایت قلم فرسایى فراون شده و تکرار انها جز سردرد سودى براى خواننده ندارد شما لطف کن از خوبى هاى کورش افسانه ایت بگو حتی اگر یک پل یا کاروانسرا … ساخته باشه ؟ اگر هست ما نمى دانیم ما را روشن کن.

    • KHALIJE HAMISHE FARS

     AGHAYE ARSHAD AGE IN MAGHALAT BARAYE SHOMA SAR DARD MIARE KHOB MAJBOOR NISTI BIAEI TOOYE IN SITE VA BEKHOONISHOON!!!CHERA SARE KHODET RO SHIRE MIMALI 

     • Ahadi_yasamin

      لایک

    • Bemazhab, ama ba maram

     نه اینکه علی بابا و دیگر  دزدان مکه کاری برای انسان و انسانیت انجام
     دادند آنها که از تیمور لنگ و مغولها بدتر کردند. کل این ایده مزخرف بر روی
     چند اصل جلف و بی معنا  و حیوانی استوار شده.
     قتل، دزدی ، خوردن و بالا کشیدن مال دیگران، تجاوز  و در آخر قوانین بیمنا و پوچ کش شما .
     حالا شما بگو ، آیا تمام این کیش عزیز که شما سنگش را به سینه میزنند کار مثبتی برای جامه جهانی انجام داده یا خیر؟
     شما یک کشور سعادتمند مسلمان به من نشان بده، و بعد در مورد خوب بودنش اظهار نظر کن. .
     تمام آموزههای مذهب را کنار هم بگذریم نتیجه یه قرص سردرد هم نمیشود.
     برو آقا جان، این حنا دیگر برای مردم خرد جوی ایرانی رنگی ندارد…
     برو این روضه را برای مردم یک کتابی بخوان.

     • Arshad

      تمام بناها ساخت و ساز ها و شهرها همه و همه یا مطلق به قبل از کورش و هخامنشى و ساسانیان است یا بعد از انان ، حالا عقل سالم و وجدان به دور از تعصب چطور سنگ کورش که حتى یک خشت آجر به این سرزمین خدمت نکرده را به سینه بزنه؟ این شما هستید که مذهبى و اوهام پرستید و سنگ کورش را که از کلاه شعبده بازى صهیونیست بیرون آمده به سینه مى زنى و پرستش مى کنید

     • Ahadi_yasamin

      لایک

     • Ahadi_yasamin

      حتما آمریکا سعادتمندن مردمش یا انگلیس که نشونی از اسلام توش نیس هر روز مردمش به اعتراض بلند میشن و دولت مث سگ میکشتشون من نمیگم ایران اینطوری نیس میگم هیچ جای جهان عدالت نیس عدالت علی رو هم دیگه همه میدونن برو ببین استاد شهریار از علی چیا گفته بعد تو جوجه فکلی به علی میگی دزد؟خیلی باحالین به خدا

    • Ahadi_yasamin

     ههههههههههه ممنون

   • Ahadi_yasamin

    آقای عزیز حسین هم اسلامو آورد جلوی اعراب واستاد و ضد جهل و نادانیشون با همه ی وجودش جنگید اسلام ناب رو حسین بود که خواست به ما بفهمونه که متاسفانه تغییر یافته شد برو ببین اونایی که الگوشون کوروشه و… به کجا رسیدن و آخرشون چی شده عاشقای حسین هم ببین به کجا رسیدن شما ها در اصل الگوتون آمریکا و انگلیسه خب مگه ما چیزی میگیم بهتون؟الگوی ما هم امام حسین و قرانه و خاندانشه…

  • Ahadi_yasamin

   مرسسسسسسسسسیییی

 • Asad

  ۲۵۰۰ سال پیش در ماجرای تاریخی پوریم، از نظر مورخ قابل دفاع تر از این دروغ نویسی و جعلیاتی است که مورخین و باستان شناسان یهود در تولیدات تاریخی قرن اخیر آورده اند، و برای پر کردن خلاء دراز مدت هستی در منطقه ی ما ، که حاصل گستردگی قتل عام پوریم بود، افسانه های اشکانیان و ساسانیان و زردشت و اوستا و مزدک و مانی را بر هم انباشته اند، جاعلانه کتیبه های ساسانی حک کرده اند، برای کورش در یک کشتزار چغندر، با دزدی از مصالح مسجد مسلمین، شهرک پاسارگاد ساخته اند، صدها خیانت دیگر در پراکندن اسراییلیات در میان اسناد فرهنگی مسلمین مرتکب شده اند که حاصل آن تولید شکاف و ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مسلمین بوده است و گفتم که آن سبوی به شدت محافظت شده ی پوریم به همت تحقیقات مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران»، از دست یهودیان رها شده و شکسته است و اینک خردمندان منطقه ی ما از محتویات متعفن آن باخبرند

  • Ali

   ببین درشو بذاری سنگین تره حرف های توی کثافت توهین به تاریخ و تمدن هر ایرانیه حرفتاتم اصلا دلیل مدرک نداره که ما بیایم روش فکر کنیم  ببینید اسلام چقدر کثیفه که به تاریخ بزرگ و تمدن غنی ایرانی هم رحم نمی کنه و دوباره مثل همیشه پای اسرائیل رو وسط میکشن ، وجدانا یک لحظه تفکر کردی که چی داری مینویسی؟ تاریخ ایران کشکه؟ مقبره کوروش رو از دزدی مصالح مسجد مسلمونا ساختن؟ یه مدرک درست درست حسابی که با منطق جور در بیاد رو بیار  نشد یکی از اون مسجد هایی که ازش دزدی شده تا این آثار ساخته بشه رو نام ببر ؛ می ببینید هموطنان ایرانی ؟اسلام همواره ایران رو تخریب میکنه تاریخش رو به مسخره میگیره ، و شما نتیجش رو توی این ۳۰ سال که حکومت اسلامی در ایران روی کار اومد دارید میبینید از جمله بی توجهی به تاریخ ایران و شناخت تمدن خود بود از طرفی نادیده گرفتن این همه آثار ارزشمند از شاعران و نویسندگان ایرانی (نه کسایی که وطنشونو به اسلام و تازی فروختن)  برید کتاب های درسی ادبیات رو ببینید از اولش با انقلاب و اسلام شروع میشه و بعدش هم اسلام و پیامبر به جایی این که بیان از شاهنامه و فردوسی و اشعاری که زبان فارسی رو از تجاوز اعراب حفظ کرد بگن و آثار ارزشمند دیگه تازگیا هم وجود کلمات و جملات عربی در کتاب ادبیات فارسی مشاهده میشه!  ، اینا تاریخ ما رو گرفتن ، ادبیات ما رو گرفتن ، ذهن مارو گرفتن همه چیزمونو به این دین کثیف باختیم
   امیدوارم که همه ایرانیای وطن پرست نه وطن فروشان با عقل منطق خود بتونن ایرانی رو با اصل و تاریخ و تمدن خویش آشنا کنند

   • Arshad

    نادان من گفتم از ساخت و ساز هاى اون ابله که کورش مگى مثال بزن یاوه سرایی نکن مثل رصد خانه مراغه،٣٣پل اصفهان،کاروانسراهاى شاه عباسى،بازارهاى شهرهاى بزرگ ارگ بم و صدها بناى دیگه کى ساخته ؟تو اگه تونستى یک بنا و خدماتى هم مربوط به هخامنشى بگى من حرفم را پس میگیرم اون پاسارگاد هم یک بناى نیمه ساخت یونانیان است

  • KHALIJE HAMISHE FARS

   DINE KASIFE ESLAM BAR GEREFTE AZ AEIN KASIFE YAHOODI HAST NADAN!!MGE GHEIR AZ EINE KE MOHHAMDE NADAN SAGE DAST AMOOZE YAHOODIHA BOOD KE PAS AZ BE GHODRAT RESIDAN BE OSTADANE KHODESH HAM RAHM NAKARD EI ABLAH 

   • Arshad

    شما هنوز هیچ دفاعی از این به اصطلاح کوروش و هخامنشی ارائه نکردی مثلا ٔپل،شهر،کاروانسرا،برج بازار…اگر یه نمونه مثال بزنی‌ گردن من از مو نازکتر است تسیلم میشم.

    • Ahadi_yasamin

     آی گفتی

   • Ahadi_yasamin

    سگ خاندانتن اسم پیامبر منو که میگی دهنتو آب بکش قبلش همه ی حرفات دروغن و هیچ سند و مدرکی هم راجب به حرفت نیس

 • free iran

  من معتقدم همونطور که نباید این ۱۴۰۰ سال را الم کرد و برای هر چیزش مراسم و کارناوال راه انداخت برای اون ۲۵۰۰ سال هم هیچ ارزشی قائل نشد و به کورش و داریوش هم نبالید و افتخار نکرد چون در هر دو صورت ما دچار تعصب و توهم بیمار گونه خواهیم بود … زیرا کلا در این سه هزار سال گذشته کشور ایران هیچ پیشرفتی نسبت به ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال اخیر اروپا و آمریکا نکرده … پس بیخود به تاریخ ۲۵۰۰ یا ۱۴۰۰ ساله الکی ننازیم !!!! که این عدم پیشرفت همش بخاطر تعصبات بیجا به تاریخ و آیین مسخره زرتشت و اسلام بوده … همین !

  • Arshad

   دقیقا همینطوره دوست گرامی‌ این اسلامیون و باستان پرستان دو روی یه سکه هستند اگه به نوشتهاشون هم نگاه کنی‌ عینه هم هستند:فحاشی،توهین،عدم منطق،… و دیگ به دیگ میگه روت سیاه 

   • Ahadi_yasamin

    گم شو بابا به پیامبرمون توهین کردن بعد حرف از منطق میزنین شما از آمریکا چی بهت رسیده معلوم نیس که اینطوری واق واق میکنی

 • piruz

  راه حل اینه : فقط مطالعه و مطالعه و مطالعه ////////  اونم کتابهای علمی .

 • Sirvan

  این روزها ملت ایران به جای عزاداری برای امام حسین باید به حال خود بگریند و عزاداری کنند! 

  روزگار اقتصادی درایران بسیار بد است. گرانی شدید، فشارهای مالی و تورم کمرشکن همه را به ستوه آورده است. همه دزد نیستند. همه نمی توانند به خاطر رانت خواری خودشان را به رژیم وصل نمایند درنتیجه باید از ثروت به دور بمانند و هزینه اش را بدهند کسی هم صدایش درنمی‌ آید .چرا ؟ چون همه از رژیم می ترسند و البته همه از یکدیگر هم می ترسند. مجبورند بسوزندو بسازند. گلابی کیلویی ۱۰۰۰۰ تومان است گوجه فرنگی ۳۵۰۰ تومان .شیرهم که ظاهرا از سبد خانواده های فقیر خارج شده است.درهمین شرایط عزاداری فرمایشی محرم نیز ازراه می رسد. این سوال پیش می آید که واقعا برای چه کسی باید عزاداری کرد ؟برای حسین بن علی که ۱۴۰۰ سال پیش مرده یا برای خود ملت که شب و روزش عزاداری شده است؟ ملت ایران به جای سینه زدن برای امام حسین باید به حال خودش و روزگار خودش بگرید که با سکوت مرگبار ملت و ادامه رژیم آخوندی روز به روز وخیم ترمی شود. خزانه مملکت خالی تر می شود دلارها به لبنان و غزه می روند یا توسط اختلاس گران کوچک و بزرگ از کشور خارج می شوند.صحبت از دلار ۲۵۰۰ تومانی دربودجه آینده است. با همه اینها باید ملت باید به حال خود گریه کند .امام حسین پیش کش!

  • Damawand

   واقعأ آنقدر مصیبت و گرفتاری داریم که امام حسین آخریشه.
   ای عزادار حسینی تو اصلأ تاریخ ایران رو خوندی
   ایران هزاران قهرمان داره که هر  روز برای آنها باید مجالس یادبود بگیرم
   که آخری اونها هم ستار بهشتی بود.

   • Turkyboy

     کیره همه عزاداران تو کون شما و قهرمانان ایرانی که تو و امثال تو میگن فقط به این خاطر که ثابت بشه اونها قهرمان بودند و شما راهشون رو ادامه میدید

    • Ahadi_yasamin

     ممنون به امام حسینمون و پیامبر و خاندانش توهین میکنن بعد میگن منطقی حرف بزنین و فحش ندین ممنون حرفت کوبنده بود

   • Ahadi_yasamin

    قهرمانای ایران و کار های مهمشونو بگو بعد اگه غیر مسلمون و ضد این چیزا بودن خودم هر سال براشون عزا داری میکنم

  • Ahadi_yasamin

   همین امام علی که بهش توهین میکنین شبها بدون سر و صدا به فقرا مایحتاج میرسوند

 • SATAR KHAN

  تنها ره رهائی جنگ مسلحانست.

 • Sahameddinghiassi

  مشگل باورهای مردم و سواستفاده
  غارتگران بین المللی از آن

   

  اکنون همانطوریکه در روزنامه ها
  میخوانیم برخی  سنیان برعلیه شیعیان و
  برعکس هم بعضی از شعیان تندرو علیه سنیان هستند واز کشتن و بستن هم ابایی ندارند
  نمونه اش همین کشتار شیعیان در پاکستان توسط سنی های طالبانی هست. متاسفانه این
  کشمکش مذهبی و کشتار یکدیگر بهانه های بدست امپریالیست ها   کاپیتالیست ها  کمونیست ها 
  تروریستها  و رهبران شیاد مذهبی و
  غیر مذهبی میدهد که تا از آب گل آلوده ماهی شکار کنند. آنچه مسلم است این است که
  همه ما بازیچه انسانانی طماع  خود
  خواه  غارتگر  حریص 
  دزد  فاسد وابسته ظالم دیوانه شده
  ایم که تنها با کشتن و بستن مردم عادی روش ضحاکانه خودرا دنبال میکنند. وگرنه حاکم
  که از مردم پول میگیرد ودر حقیقت استخدام شده مردم است بایست برای کار و رفاه  دانش و تکامل مردم کمر خدمت ببندد. ولی چون این
  رهبران یا وابسته ا ند یا ابله و یا دزد حریص و یا محاسن دیگری هم که در بالا
  نوشتم دارم این است که وضع ما بهتر نمیشود. و اگر رهبری دلسوز هم برای خدمت اقدام
  کنند آنقدر به او تهمت و وصله می چسبانند که باز مردم علیه او قیام میکنند واورا
  به زیر میکشند. زیرا دنیا در کنترل آنانی است که متاسفانه بویی از انسانیت و رحم و
  مروت انصاف نبرده اندو این خوی حیوانی را به اکثر مردم هم تزریق میکنند. 

   

  ما نود نه صدیها در تمامی دنیا
  گرفتار شده ایم و در تله های آنان هستیم. در سیستم های غرب مردم را به بانکها
  وشرکتهای بیمه مقروض میکنند و قیمت اموال آنان را پایین میآورند تا همیشه بدهکار
  باشند. در شرق هم که تورم سرمایه های کوچک مردم را از بین میبرد تا همه محتاج
  باشیم. سیستمهای مثلا دادگستری ودادگاه ها هم در اختیار یک مشت ثروتمند است و تنها
  آنان هستند که از آن استفاده میکنند. کسانی که غارت شده اند اگر پولهای کلانی برای
  دادن به وکلای گرانقیمت در آمریکا نداشته باشند هیچ کاری نمی توانند بکنند و تمامی
  سیستم و دستگاه اداری و دادگستری و دادگاه های آمریکا بیهوده است اگر نتوانی جلو
  جلو پولهای کلانی بدهی. سیستمی که دنیا را اداره میکند حتی به مردم غرب هم ترحم
  نمیکند چه برسد به مردم ما.

   

  آنچه مشهود است فعلا مارا به نام
  شیعه و سنی  و… بی دین و بادین  یا  
  عرب عجم بجان هم انداخته اند و خودتان می بینید که کشتاری درسطحی وسیع در
  جریان است تا همه را به سکوت وادارند. کینه نفرت 
  جایگزین خرد  ودانش شده است و
  بیسوادی تعصب خرافات میرود که همه کشورهای ما را به زانو درآورد.

   

  تنها راه رهایی وحدت در کثرت  تساهل بجای تعصب  همکاری باهم  
  دانش و بینش عمیق مطالعه و خواندن آثار لااقل برزگان علمی و فلسفی خودمان و
  آشنایی به علوم جدید بطور همگانی  آزادی
  گفتار و تحمل گفتار مخالف  هم بستگی بین
  کشورهایمان  و کمک بهم و دوستی و مهربانی
  است. اگر افراد کشورهای ما هم بیشتر تحصیکرده و دلسوز باشند مسلم است که وضع کلی
  ما بهتر خواهد شد. تا مادامیکه ما عروسکهای دست های ابرقدرتهای پنهانی یا ظاهری
  هستیم و آنان هم مرض اعتیاد  دزدی فساد
  تعصب  تعرض را بما تزریق میکنند وضع ما
  بهتر نخواهد شد. احترام به عقاید ولو به نظر ما پوچ و دادن جوابهایی علمی و مستند
  همراه با دوستی به آنان بهتر است یا فحشکاری و بدگویی و پیش آوردن مسایل جنسی برای
  ثابت کردن حرفهایمان؟

   

  ما بایست متوجه باشیم که ما در
  بستری مذهبی و خرافی بزرگ شده ایم  ما از
  داشتن مدرسه های خوب به استثنای ثروتمندان محروم بوده ایم. حتی آنانی که ادعای
  مذهبی بودن میکنند از خواندن قرآن همراه با ترجمه و تفیسر آن عاجزند وتنها یک اسم
  مسلمانی را یدک میکشند. تنها دلیل آن در صورتیکه که نتوانند جواب بدهند فحش و دعوا
  است. مسلمانی که قرآن را کامل خوانده باشد و به همه آن مسلط باشد و نیز کتابهایی
  دیگر از فلاسفه اسلامی را خوب مطالعه کرده باشد احتیاجی به دادن فحش و دعوا
  ندارد.  متاسفانه ما بیسوادن مغرور ویا هیچ
  دانان  همه دان هستیم. در صورتیکه میگویند
  رسد علم من بجایی که بدانم که هنوز نادانم.

   

  همه علمای فلسفه و دانشمندان سایر
  علوم نتوانسته که ثابت کنند که این عظمت دنیا تصادفی بوده و سازنده با هوشی در پس
  آن نبوده است. مثلا یک پشه ناچیز را ملاحظه کیند که دارای قلب  مغز سیستم گوارشی  سیستم اعصاب و سیستم  تولید مثل و.. است  در کوچکی هم که یک ذره ناچیز خودش دنیایی از
  الکترون پرون و فضایی بسیار بزرگ خالی بین آنان است. در عظمت بزرگی هم میلیاردها
  سال نوری لازم است که تا ما در فضا پرواز باسرعت نور بکنیم.  اگر پیامبری میتوانست بما درس عشق بدهد و نفرت
  را تبدیل به محبت کند  شاید گفته شاعر درست
  میشد که رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند. 
  بنگر که تا کجاست مکان آدمیت. داستان سی مرغ را هم میدانید که سی مرغ برای
  یافتن سیمرغ افسانه ای به پرواز در آمدند و عاقبت خودشان را یافتند که سی مرغ یا
  سیمرغ بودند.  عطار هفت شهر عشق را گشت ما
  هنوز اندر خم یک کوچه ایم.آنچه مسلم است اگر ما رهبران دلسوزی و آدم داشته باشیم
  این تریلیونها دلاری که خرج جنگ ونفرت وکشت کشتار میشود صرف علم دانش  رفاه و دوستی و انسانیت بشود هزاران مشگل ما
  براحتی حل خواهد شد و همه ما به شرایطی بهتر خواهیم رسید. ولی چه سود که عشق به
  تلا و ثروت و غارت چشمان مردم مارا کور کرده است. خودتان دیدید که آن کسانی که
  ادعای مردمی بودن میزدند  چون به  قدرت و ثروت رسیدند از پیشینیان خود هم وحشی تر
  و غارتگر شدند. این است که گفته اند که از ماست که برماست.  مگر سرهنگ قذافی یک مثلا ملی گرای مردمی نبود؟
  که با امپریالیست ها درافتاد ولی خودش بعد ها تبدیل به یک دیوانه دیکتاتور گردید. عربان
  ویهودیان هم پسر عمو هستند  همان
  طوریکه  یزید هم پسر عموی یا نوه عموی حضرت
  امام حسین بود. چرا پسر عموها با هم در جنگ و ستیزند؟ و کارگر و کودک بیچاره
  قربانی زد خورد آنان آیا غیر از این است؟

 • Faranakmohammadi91

  مشکل اصلی آن است که در کشورهای اسلامی دین و سیاست یکی شده است. از این رو، هر کار اشتباهی که سیاستمداران انجام میدهند توسط خودشان و یا توسط مردم به نام اسلام تمام می شود. اما واقعیت این است که اسلام دین کاملی است که برداشت اشتباهی از آن شده است که این برداشت اشتباه دقیقاً به همان دلیل سیاسی جلوه دادن اسلام است. در مورد کشورهای غیراسلامی هم آن چیزی که باید بدانید آن است که در این کشورها دین وارد سیاست نشده است، اما اغلب مردم به مذهبشان پایبند هستند، مراسم های مذهبی شان  (چه مراسم هایی که با جشن و سرور است و چه مراسم هایی که برای سوگواری هست مانند مراسمی که به مناسبت آخرین شب زندگی حضرت عیسی توسط مسیحیان در کلیساها برگزار می شود) را با شکوه هر چه تمام تر برگزار می کنند. اگر در یک کشور اروپایی یا آمریکایی و از نزدیک با مردم آین کشورها زندگی کرده باشید خیلی سریع می توانید متوجه شوید که انها هم برای مذبشان و مراسم های مذهبی شان بسیار اهمیت قائل هستند. 

 • احمد

  نوشته اینقدر سخیف و بی ارزش است که آدم  حتی حیفش میاد با شما به چالش بیفته. از نوشته شما مشخصه که مشکلتان فقط با مذهب  شیعه نیست و بلکه شما بی دین هستید و به همان دین زرتشت و هیچ آیین دیگری هم اعتقاد ندارید. نوشته هایتان از حداقل منطق وعقلانیت به دور است و مهمل بافته اید که کسانیه عزاداری میکنند محتاج و ندار هستند و به جای کار کردن میروند عزاداری و دعا خواندن!!! چقدر نادان! عزاداری بر سالار شهیدان مشترک بین دارا و ندار، تحصیلکرده و کم سواد …. و اقشار مختلف جامعه است. اینها را به عنوان یک فرد آکادمیک خطاب به یک فرد بی سواد، پرگو، پر ادعا و نادان نوشتم. خوب من روزی بیش از ۱۰ ساعت هم کار میکنم و الحمدالله مشکل مالی ندارم ولی میدانم شما آنقدر آس و پاسی که برای دلخوشی صهیونیست ها این مزخرفات رو نوشتی بلکه غذای روزانه ات رو جلوت بندازند. اللهم العن  علی قوم الظالمین. 

  • Ahadi_yasamin

   مرسسسسسسسسسسیییییییییییییییییییییییییییییی

 • A Dehghani

  میتونی حق تو و امسال تو که واقعیت رو انکار میکنن چیه؟
  .
  .
  .
  زندگی با ذلت و خاری . . . .
  ای ناقص العقل های حیوون صفت .
  در عین خریت فکر میکنید روشن فکرید

  • Ahadi_yasamin

   از روشن فکری زدن بالا اینا ترکیده نور از مغزشون زده بیرون منم باهات موافقم

 • Turkyboy

  اگه قرار بود همه مثل هم فکر کنن خوب و بد تشخیص داده نمیشد.جواب دادن به تو ارزشی نداره تویی که به خداهم اعتقاد نداری حتما میلیاردها نفر از جمعیت دنیا اشتباه میکنن فقط شما میهن پرستان درست فکر میکنید و خدایی ندارید نه خدای شما کروش هست! تو با نظام مشکل داری چیکار به اعتقادات مردم داری؟اصلا تو کی هستی که بتونی مطلبی در این مورد بنویسی؟با کدوم تحقیق؟ من یه پیشنهاد دارم تو مادر خواهرت رو بده عزاداران حسین بکننشون تا به گناه بیافتن بعد یه مطلب هم از اون بنویس.بهترین راه این هست که خودت هم برای اعتراض به عزاداران کون بدی چون شما مغز متفکر هستی بهتره ساک هم بزنی تا به همه ثابت بشه تو راست میگی.اخه کونی این مطالب تو خریدار داره؟اگه هم داشته باشه مثل تو مادر قحبه هستن دیگه

  • Ahadi_yasamin

   لایک

  • آرمین

   دوست عزیز: شکلی که پاسخ دادین زیبنده شما نیست. اونها توهین و فحاشی و بی احترامی میکنن چون چیز دیگه ای ندارن عرضه کنن ولی حیف نیست با این همه گوهر گرانقدری که در دسترس ما است بیاییم و با توهین جواب بدیم؟! نویسنده مطلب صد در صد گمراه است و شما نمیتونی اون رو روشن کنی ولی میشه که با گذاشتن نظرات متین جلوی گمراه شدن دیگران رو گرفت.

 • sun.lion.iran

  ارشاد تمام کامنتها را پر کردی از بدگوئی و فحاشی به کوروش بزرگ هویت و شناسنامه ما ایرانیان  حالا که اینطوره من ریدم تو دهن حضرت محمد مصطفی و چهارده معصوم و الان هم میروم و میرینم تو قران لجن تا دیگه جرات نکنید از کیر کوروش بزرگ ما بخورید.

  • Ershad

   اینجا سایت بدگویى و فحاشى است تو دوست دارى به اعراب و اسلام فحش بدى من دوست دارم به کورش بچرخ تا بچرخیم .ضمناً من arshad,hedayat,atosaهستم مجبورم عوض کنم چون این دوست دموکرات شما هى بلاک میکنه

 • Kosenanat

  همه چیو گرفتین به کس شعر دیگه

 • Ahadi_yasamin

  گل گفتی

 • Ahadi_yasamin

  تو چه میدونی حسین چیه؟تو از قافله ی عاشقا عقب موندی نه ما. هر وقت هم دهن کثیفتو باز کردی که اسم ارباب منو به زبون بیاری قبلش آب بکش دهنتو عقب مونده تویی حالا به ما میگی دیوونه؟آره ما دیوونه هستیم بی خیال این زمونه شدیم روز قیامت جوابتو بهتر میدم عقب مونده….

 • Ahadi_yasamin

  لایک

 • Ahadi_yasamin

  اصن بعد از ورود اسلام به ایران بوده که اینجور بنا ها ساخته شده نه قبل اسلام

 • Sdjsdjl

  بابا پاره کردید مارو یه چیز این مشیری زشت نفهم و ترسو بتون یاد داد انسان مدرن چیه این همه انسان کشته میشوند که خداییش در خونشان شریکید بترسید از خدا همه ما روزی میممیریم دلم برایتان میسوزد توبه کنید وگرنه همین امریکا که خرتون کرده به عنوان انسان مدرن به بادتون میده دوست خوبی نیست .. و در ضمن نباید به مقدسات توهین شود شما پستید امام حسین ع شماهارو نفرین کردن انقدر مال حروم خوردید که نمیفهمید چی میگیید یالتون راحت ما تا اخرین قطره ی خونمون پشت حضرت محمد ص و ۱۳ معصوم دیگه مثل کوه می ایستیم بدونید دلمون رو شکستید بی احترامی کردید خدا لعنتتان کند مرگتون زودتر و عمرتون به حق امام حسین روحی فدا کمتر شود بترسید دیدار تا قیامت ای احمق ترین احمق ها

 • Sdjsdjl

  نمیفهمید امام حسین ع کیه اگه میفهمیدید آقامون چقدر خوبه حرمت شکنی نمیکردید لیاقت ندارید وگرنه تمام ادیان در وصف امام  حسین ع نوشته اند بزرگترین اندیشمندان او را و فرهنگ عاشورایی اش را کمال انسان کامل و ظلم ستیز و ازاده و … برشمردند ما با افتخار و با روحیه ای عاشورایی برای مولایمان گریه و ازاداری میکنیم و خداوند را شاکریم که به ما حسین ع را نعمت بخشیید خدا شما و تمامی افراد دلکور ساییتتان را لعنت کند بی شک از نفرین شدگانید

 • آریوبرزن

  کیرم تو لنگ ننه هرچی افغانیه زنده مرده کونیه.کسکش میمون کی گفته بیای سایت ایرانیا.مادرجنده کامنتم میذاره. وحشی کیری

 • رضا..

  هروقت مثل سگ مردی لحظه جان کندنت ببینم چی میگی کاش یه بیماری مثل سرطان بگیری ببینم این حرفایی که نوشتی بهشون اعتقاد داری یانه …فکرنکم داشته باشی عقده ای همین امثال شما بی دینهاست که میره اخوند میشه هزار کثافت کاری درمیاره همین امثال شماهاست به حکومت میرسه چشم بیست هزارنفرو درمیاره همین امثال شماهاست به حکومت میرسین اعدام دست بریدن به اسم دین انجام میدین اینهام اگه ذره ای دین داشتن این بلاهارو سرمردم نمیاوردن و مردم ایرانم اگه دین داشتن اینارو قبول نمیداشتن عقدای

 • یک ایرانی

  اینقدرا هم ک فک میکنید میفهمین نیس چون گوشاتون از گوشای خر هم بزرگتر شده از بس بهتون پول دادن تا بیاین اینجاها گوه خوری کنین بی همه کسای نامرد نالوتی با همه کس شوخی با امام حسینم شوخی ؟

 • یک ایرانی

  براستی چقد پول میگیرین که این گوها رو میخورین بی پدرا

  • یک ایرانی

   تو روح زنده و مردت اگه پاک کنی این پیامو