بایگانی دسته: دینی

هم میهنان گرامی، باسرشت آخوند بیشتر آشناشوید۱۲

ساختن و باز شدن یک مسجد ویا تربیت یک آخوند، به منزله تعطیل و بستن یک مدرسه و گشایش یک زندان است. به جرات می توان گفت که آخوندهای ایران دانسته یا ندانسته دشمن آشتی ناپذیر تاریخ، فرهنگ، و دیگر راستی های کشور ما می باشند.

افتادن به پای رهبر۰

درجریان بازدید آقای نان خامه ای امام چهاردهم  رهورآسمان وزمین ا زسنندج، مردی خود را به پای اوانداخت وبرآن بوسه زد. آقای آیت الله مسواک یزدی شکرفرمودند که بوسیدن پای نایب امام عبادت است وموجب نجات انسان درروز رستاخیزخواهد بود. شنگول منگول خبرنگارما درسنندج طی مصاحبه ای نظراین مرد را جستجو شد. نامبرده گفت برای صواب […]

دومین سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

اتل متل خبرنگارما دومین چرند سرائی وفضله پراکنی این دانشمند بی نظیر و این پروفسوربی همتا درباره ظهوراسلام در عربستان، ومسلمان شدن ایرانیان را این چنین بیان می کند:”عربستان شبه جزیره ای است که پیش ازپیامبراسلام درفقر، بیسوادی، ظلم وستم وجنایت می سوخت. پیامبربزرگوارکه بی سواد بود، یک شبه پرو لبریزازسواد و دانش گردید. اوتوانست […]

سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

آقای نکبت الاسلام دانش ستیزاستاد یکتا و کم نظیری است که سالها دردانشگاه ممتازفیضیه  قم دررشته متد علمی طهارت با آفتابه و بدون آفتابه وهمچنین بیضه شناسی، شکم و زیرشکم سال ها پژوهش وبررسی کرده اند. رساله های فوق تخصص ایشان دربین همه علاقمندان گوسفند پیشه ایران، وبرادران ذبح اسلامی همچنان دست به دست می […]

مشاجره لفظی بین شاه وابوالفضل۰

یکی از هوا داران فضول محله درخواب می بیند که بین شاه وحضرت عباس درآن دنیا گفتگوی تند زیر رد وبدل شده است: شاه ازابوالفضل گله می کند که چرا این بار هم مانند گذشته در سال ۵۷ به یاری او نشتافته، وبا دست خود او را نجات نداده است. حضرت عباس درپاسخ می گوید […]

توصیه به امام زمان -ع۰

آقای نان خامه ای امام چهاردهم و رهبرکویر انقلاب ذبح اسلامی درملاقات شبانه خود با امام دوازدهم، به ایشان مژده داد  که جمبوری استالینی ایران با به بند کشیدن مردم ، تجاوز به آنها، وبه هم انداختن  آنان به همدیگر، توانسته است به  گسترش ظلم وستم بپردازد وموجبات ظهور هرچه زودترآن حضرت را فراهم سازد. […]