بایگانی دسته: دینی

حسین بن علی، قاتلی که از سر بی خردی مردم فرهنگ باخته، اسطوره شد۶۹

حسين بن علی امام سوم شیعیان ميگويد: «ما از تبار قريش هستيم و هوا خواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. امام حسن و امام حسین همراه سعید ابن عاص برای سرکوبی مردم طبرستان آمدند ومردمان بی دفاع یک قلعه را کشتند.

پذیرفتن اسلام یعنی؛ قبول بردگی، مسخ شدن، خردباختن، نامتعادل و بی منطق بودن۳۳

پذیرفتن دین اسلام در حقیقت قبول بردگی، تسلیم شدن، و از دست دادن اندیشه، خرد، و هرگونه کرامت انسانی است. در اسلام چرا وجود ندارد. آن چه از خرافات و افسانه های بی پایه و بی اساس به خورد انسان ها داده می شود، قابل اعتراض و چرا و چگونه گفتن نیست.

آقای جوادی آملی; شما به همسرتان مشکوکید، تقصیر مابقی مردم چیست؟۲۹

بنا به فتوای آیت الله جوادی آملی، آشپزخانه «باز»، ذبح اسلامی نیست و چشم هیز میهمان (البته اگر میهمان آخوند باشد) در جستجوی بدن زن صاحبخانه خواهد بود. بنابر این، مانند مسجد و اتوبوس، و محافل دیگر، باید میان زن ومرد دیوار کشید تا میان آنان برخوردی پیش نیاید تا رعد و برق تولید نشود.

آیت الله مسواک یزدی می گوید که «بنده»، همیشه از خوف الله ترسان است۷

آیت الله مسواک یزدی، کارچاق کن ولی وقیح، اطاعت از او را اطاعت از الله می داند. او می گوید «بنده»، شبانه روز از ترس الله درخوف و هراسان است، و مؤمنین از ترس الله، عموماً شب ها را بیدار می مانند. شیطان نیز که ملک الله است، همواره مسلمانان را گمراه می کند. 

ولی وقیح زن ستیزی اسلام را در خانه نشینی زن، مقام شامخ او می داند۵۱

ولی وقیح در روز زن، عده ای از زنان خردباخته امت اسلامی را به گرد خود جمع نموده، شکر افشانی نموده بود که در غرب مردان را «ذینفع»، و زنان را «مورد انتفاع» باید نامید، و برای زنان در اسلام کرامت اسلامی قائل شدند، که گویا روزها کار در آشپزخانه، و شب ها در خدمت شوهر درون اطاق خواب است.

ولی وقیح جانشین عزرائیل، به تازگی جان محمد و عبدالله فتحی را هم گرفت۳۸

از ۳۲ سال پیش عزرائیل به مرخصی رفته، ابتدا مأموریت او را خمینی انجام داد، و اکنون سال هاست که ولی وقیح به طورشبانه روزی خود، کور وکچل های فامیل، مزدوران، وهمه اکر مکرهایش به گرفتن جان مردم می پردازند. عزرائیل جان پیران را می گرفت، در کارسیاسی دخالت نداشت، ولی این عزرائیل همه کاره است.

نگاهی تازه به قرآن: بخش یکم: بررسی آیات و قوانین زن ستیزانه ی اسلام۱۴۹

در دین اسلام برای زنان حقوقی انسانی در نظر گرفته نشده، در آیه ۲۸۲ سوره بقرهبه مرد مسلمان اجازه داده میشود تا در هر کجا و در هر زمان، از پس و پیش، با زن خود رابطه جنسی داشته باشد و زنان همانند کشتزار مردند. آیا بانوان گرامی چگونه می توانند این همه توهین و تحقیر، و جسارت به خود را تحمل نمایند؟.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش دوم۲

بخش دوم- به بررسی انواع خودکشی انتحاری و استشهادی می پردازد. محمد علی صمدی سخنگوی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام از ثبت نام چهل هزار داوطلب عملیات استشهادی خبر می دهد.