بایگانی دسته: دینی

شفقّت و کرامات در اسلام، پارادوکسی به عمق هزار و چهارصد سال۴

آیت الله موسوی اردبیلی، شکر افشانی فرمودند که چرا موسوی و کروبی را بدون محاکمه بازداشت کرده اند؟ چرا که مخالف کرامت و شفقّت در اسلام است! حال باید به ایشان یادآوری کرد که در تاریخ اسلام شفقت و کرامت و مهربانی از جانب پیشوایان این دین نسبت به مردم، هرگز رخ نداده و دروغ و نیرنگی بیش نیست.

آشنایی با موج سواران چند چهره: ۱- سید محمد حسینی – معرکه گردان دیروز، وپشت هم انداز امروز۹۱

سیّد محمّد حسینی که تا دیروز معرکه گردان رژیم بود، یک شبه انقلابی شده، و مانند دیگر فرصت طلبان در بقای رژیم کشتارگر اسلامی در تلاش است. این نوکیسه، از صلح و دوستی امام حسن، عدالت امام حسین و دموکراسی امام زمان سخن می گوید. روشی آخوند پسند در خردزدایی و تحمیر مردم نا آگاه.

ملت مصر؛ آسوده بخوابید، ملا حسین اوباما در حق شما دعا فرمودند۵

مژده به مردم مصر، بالاخره ملا حسین اوباما به فریادتان رسید، و دست به دعا بلند کرد. بروید آسوده بخوابید که گربه نره؛ «نامبارک» به زودی از آغل خود بیرون می رود، و شر خود را از سر شما مردم کوتاه می کند.

ملایان: کدیور، اشکوری، و دیگر آخوندهای دست دوم رژیم، در انتظار پست و مقامی دیگر۶

مهدی بازرگان، انسان فرهیخته و بزرگواری بود که در تاریکی دین و دیانت قدم بر می داشت. سال ها تجربه علمی خود در رشته ترمودینامیک را به یک باره با یک آفتابه و طهارت ملاها سودا و آلش کرد، و از قله خردمندی، به دره بی خردی سرنگون شد.