بایگانی دسته: دینی

آخوند می گوید: سزای یوسف نادرخانی به دلیل جدا شدن از دین اسلام، مرگ است۳

بازهم دستور اسلام راستین از دهان آخوند شنیده شد، و یوسف نادرخانی یکی دیگر از فرزندان سرزمین امان را به دلیل جدایی از اسلام سیاسی، به مرگ محکوم نمود. در گذشته نیز کشیش های زیادی چون مهدی دیباج، حسین سودمند، بهمن دهقانی، هایک هوسپیان، و شماری دیگر به دستور اسلام ناب محمدی به خاک و خون کشیده شدند.

قرآن کتابی هیچ و پوچ است، درک آن آسان، و تفسیر آن ماله کشی آخوند است۱۱۰

قرآن کتابی است که حجم آن به اندازه دیوان حافظ است. چگونه امکان دارد از چنین کتابی تفسیر بیست جلدی المیزان استخراج شود؟. آیا این امر با عقل و منطق سازگار است و یا متوجّه می شویم که نویسنده ی آن کتاب موهوم، هر چه مزخرف و خزعبلات بلد بوده است را در آن بیست جلد کتاب نوشته و به تحمیر جامعه پرداخته است؟.

بررسی اشتباهات و تناقضات موجود در قرآن – بخش نخست۶۱

همان جوری که خود قرآن هم می گوید اگر این کتاب اثر آفریدگار گیتی بوده باشد، نباید در آن تناقض و اشتباهی دیده شود. ولی سرتاپای قرآن از ضد و نقیص است. گویا الله مدینه یاد و هوش درستی ندارد که دائماً حرف و گفته خود را عوض می کند. این تناقض گویی ها نشان می دهد که قرآن نوشته و دکان کید و حیله محمد است.

۱۱سپتامبر، یاد آور جنایت اسلام گرایان علیه بشریت در نیویورک۹

هیچکدام از ما خاطره جانگداز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را فراموش نمی کنیم. روز سیاه و تاریکی که قلب انسان های باشرف و با وجدان در سراسر جهان شکست و جریحه دار کرد. کدام جانورانی و تحت چه مرامی به خود اجازه دادند جان ۳۰۰۰ نفر را بگیرند؟.

نامیدن روزی به نام عید فطر توهین به شعور هر ایرانی خردمند است۲۰

روزهای نا میمون و فرسایشی در ماه رمضان گذشت و نوبت به "عید فطر" رسید. ایران باستان ما دارای جشن ها و عید های فراوانی بوده، ولی امت خرباخته به دنبال فرهنگ بیگانه و عقب افتاده ی تازیان، جشن های ملّی مانند نوروز، سده، چهارشنبه سوری، جشن مهرگان، و مانند آن را فراموش کرده و به نشخوار آخوند پرداخته است.

آیا روز قدس، روزی افتخار آفرین ویا روز ننگ آور تحمیر ایرانی و تازی گری رژیم است؟۷

رژیم اسلامی که با های و هوی، معرکه گیری، تفرقه افکنی، و خردزدایی مشتی نادان می تواند به زندگی جنایت بار خود ادامه دهد، هرساله مزدوران، حقوق بگیران، و بالاتر ازهمه خاله زنک و گشنیز خانم های بی سواد کنج آشپزخانه و اطاق خواب را جمع آوری می کند تا اسرائیل ۷ میلیونی نابود شود، و تازیان بر سر قدرت بمانند.

آیا می شود از الله مدینه ایراد گرفت؟۲۶

الله همان بت بزرگ خانه کعبه، مورد احترام و عبادت اعراب عربستان بود. محمدابن عبدالله بایک کلاهبرداری نام خدای ساخته خودش را الله گذاشت تا دور از ذهن اعراب نباشد. همان حرکاتی که آنان با چرخش بدور بتکده انجام می دادند، به نام سعی صفا و مروه به مسلمانان به عنوان اعمال حج قالب کرد.

آیا این یک جنایت نیست که خرافات و مسائل موهوم دینی را به عنوان حقیقت به خورد کودکان میدهند؟۶۱

جنایت است اگر ما، کودک های بی آلایش و پاک خویش را درگیر مسائل دینی و آموزه های خرافی آن کنیم.. ما باید بیذیریم که همه ی کودکان جهان، فقط انسان هستند و تا زمانی که درگیر هیچ دینی نشده باشند، انسان نیز باقی خواهند ماند. آموزش هر دینی، آن هم در کودکی جنایتی است علیه کودک و علیه بشریت.