بایگانی دسته: طنز

بازدید حاجیه الیزابت بیگم رهبر مسلمانان خاورمیانه از مسجد امارات۱۱

دیدار حاجیه الیزابت از امارات نشانگر توجه کامل دولت انگلیس به قلمروهای اسلامی و برای حفاظت از مناطق نفتی اشان بوده است. دولت های غربی و به ویژه دولت انگلستان و آمریکا، همواره در تلاش بوده اند تا مردمان کشورهای جهان سوم را بیشتر غرق در خرافات کنند تا بهتر بتوانند سرزمین های ایشان را غارت نمایند.

باامامزاده عبدالله(ع)، وامامزاده سید معصوم(ع) عمو و پسر عموهای ولی وقیح آشنا شوید۳

به سلامتی و میمنت جد پدری و عموی رهبر انقلاب در سفر سال پیش خامنه ای به قم توسط دبیر کل اوقاف و امور خیریه استان شناخته شدند. او گفت: «،امام سجاد(ع)، و امامزاده عبدالله(ع) مدفون در بلوار کشاورز قم عموی نسبی ایشانند. همچنین امامزاده سید معصوم(ع) نیز به عنوان پسر عموی نسبی اشان به شمار می‌آیند».

یاد بگیریم که چگونه با زنانمان اسلامی رفتار کنیم۴

هر روز و هر هفته علما و فضلای بزرگ اسلامی ما را نصیحت می کنند که چگونه با زنان خود رفتار کنیم. افسوس و صد افسوس که ما ملت خنگ و کم حافظه ایم و یارای یاد گرفتن چنین دستورات حکیمانه را نداریم. همان گونه که طرز کار وسائل برقی را می توان در کاتالوگ جستجوکرد، قرآن نیز روش تنبیه زنان را نشان می دهد.