بایگانی

چگونه موجودی چون امام زمان که وجود خارجی ندارد، می تواند کشوری را اداره کند؟۶۰

مهدی موعود، نمی تواند فرزند امام حسن عسکری باشد و چنانچه فرزند حسن عسکری نیست، پس در کل مهدی موعود امام نبوده و نمی تواند از نواده های محمد ابن عبدالله باشد و با تکیه به روایات اسلامی، اگر شخصی امام و یا پیامبر نیست، همچون یک انسان عادی است و یک انسان عادی نمی تواند بیش از هزار سال زندگی کند.

چرا غرب در مقابل خشونت ها و پندارهای ارتجاعی شهروندان مسلمان خود، سکوت می کند؟۴۰

مسلمانان ساکن اروپا و آمریکا، همواره در آرزوی سرنگون کردن دموکراسی و سکولاریسم و برافراشتن پرچم اسلام و حاکم شدن قوانین شریعه اسلامی و سر انجام حکمرانی اسلام و مسلمین بر تمامی دنیا بوده اند. این جانیان مسلمان با سوء استفاده از دموکراسی، به یارگیری برای ایجاد تظاهرات های خشونت آمیز می پردازند

به کودکان مان بیاموزیم که با حیوانات مهربان باشند۸

حيوانات اهورامزدا مقدس هستند و ادبيات زرتشتی شواهد زیادی حاکی از عنايت اهورامزدا نسبت به اين حيوانات ارائه می دهد. حيوانات مفيد برای انسان و برای خدمت به انسان آفريده شده اند و از همين رو قوانين گوناگون برای حمايت از آنان،در دین زرتشت وضع شده شده است. بهمن حامي جهان حيوانات و ناجي انسان و حيوان است.

احترام گذاشتن به عقاید ضد انسانی دیگران به دلیل کمیت شان، دموکراسی نیست بلکه دیکتاتوری اکثریت است۱۰

در یک جامعه دموکرات هر شهروند، دارای حقوقی است که توسط هیچ کس قابل پایمال شدن نیست. در چنین رژیمی: «هیچ شهروند حق ندارد تا در مورد اعتقاد و باورهای دیگران، حتی اگر غلط و ضد انسانی باشند، سخن بگوید، انتقاد کند و بنویسد.» ولی در رژیم مذهبی همه گونه جنایت هایی انجام می شود و کسی هم پاسخگوی آن نیست.

بابک خرمدین سردار بزرگ جنگ علیه تازیان نماد راستین شجاعت و آزادگی است و نه حسین ابن علی قاتل ایرانیان۱۰

گارنده بر این باور است که اگر قرار است برای کسی در ایران سوگواری شود و لقب آزادی خواهی و میهن دوستی به وی داده شود و هر ساله در سالروز کشته شدنش، برایش اشک ریخته شود، آن شخص بدون شک، سردار بزرگ و جنگجوی وطن پرست ایرانی، جاوید نام بابک خرمدین است نه حسین ابن علی که قاتل ایرانیان بود.

رافق تقی؛ نویسنده ای توانا که بنا بر فتوای یک آخوند ضد بشر، قربانی قوانین وحشیانه اسلام شد۱۱

فضول محله فتوای کشتن یک انسان را که عملکرد ویژه مسلمانان است، به شدت محکوم می کند و از همینجا به تمامی آخوندها و کسانی که چنین ترورهای ناجوانمردانه ای را تشویق و تحسین می کنند قول شرف می دهد که تا زمانی که فضول محله سر پاست و قلمش می چرخد، حتی برای لحظه ای هم یقه اسلام و مسلمین را رها نخواهد کرد.

کردار و پندار و گفتار یک ایرانی راستین چگونه باید باشد؟۶

یک ایرانی در راه گسترش اتحاد میان تمام اقوام ایرانی می کوشد و دیگر هم میهنانش با هر زبان و لهجه و گویشی که باشند، چون خواهران و برادران خود میداند. یک ایرانی درس آزادگی و انسانیت را باید از پدر تاریخ ایران کوروش بزرگ فراگیرد، و آرش، بابک، و آریوبرزن را قهرمانان خود بداند نه حس، حسین، علی، و فاطمه.

ایرانی هستیم و یا تازی؟ کوروش بزرگ پیشوا و الگوی ماست و یا محمد بیگانه؟۳۱

اگر کوروش بزرگ را پیشوای خود می دانید و به داشتن او افتخار می کنید و برای باز پس گرفتن سرزمینش از چنگال این راهزنان و دزدان تازی در تکاپو هستید و اسلام و عرب و مسلمین را دشمن فرهنگ، تاریخ، هویت و شرف ایرانیان می شمارید پس شما ایرانی هستید و در غیر این صورت تازی هستید و باید به عربستان بازگردید.