بایگانی

چشم انداز اقتصاد ایران تاریک و نا امید کننده است۴۰

اشتباهات متعدد و پشت سر هم اقتصاد ندانان دولت جمهوری اسلامی ایران را به روزهایی سیاه و غم انگیز در رکود فزاینده رسانده است. امروز کارخانه ها و انبارها پر از کالا هستند ولی خریداری برای این کالاها نیست. صنعت ساختمان هم با رکودی بزرگ مواجه هست و حتی برای اجاره هم میزان تقاضا بشدت کاهش یافته است. براستی با وجودی که گروه بزرگی از جوانان ایرانی در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده بودند چه شد که ایران به این رکود فزاینده رسید؟

آخوند بی فرهنگ می گوید افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد!۴۵

افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد این گفتار کریه و زشت آخوند فرومایه ای است بنام قرائتی که در کمال نادانی، بی سوادی از سه دهه گذشته تا کنون، به عنوان مسئول فرهنگ و آموزش، به خود اجازه می دهد با نزدیک شدن به خانواده های ساده دل و ناآگاه، آنان را به گمراهی و فساد کشاند.

آقای خامنه ای، شما به چه مجوزی سرمایه های مردمی را دزدیده و به حساب های خود واریزکرده اید؟۲۲

هنگامی که ما کودک بودیم، پدر و مادرمان به ما یاد می دادند که اسلام دین عدالت، درستی و راستگویی است. و چون آخوند مردم را خداشناس می کند و به اصطلاح به راه راست هدایت می نماید، هرگز دروغ نمی گوید، پولی از کسی نمی دزدد، و حلالی را حرام نمی کند. بنابراین، ما نیز آخوند را مظهر پاکی و راستگویی دانستیم.

سقوط روزافزون ریال، نشانه فروپاشی کشور و سرنگونی رژیم است۹

از گوشه و کنار کشور زمزمه نا خشنودی از گرانی روز افزون فرآورده های مورد نیاز مردمی، و بی ارزش شدن ریال شنیده می شود. این زمزمه ها هنگامی بلندتر می شود که آخوندهای فرومایه با احمق و نادان تصور نمودن ملت در، بازهم جسورانه و در کمال بیشرمی از دست آوردهای انقلاب گفتگو می کنند.

از ایران بویِ جَنگ و قَحطی می آید؛ در این تنگنای تاریخی چه باید کَرد؟۷

سخنان خامنه ای که بر افزایش جمعیت پافشاری کرده و نسبت به کاهش نسل جوان و نیروی کار در آینده ای نزدیک هشدار می دهد! همه ماجرایِ کلافِ سر در گُم ایران زمین نیست.! محمود احمدی نژاد نیز دستور ویژه ای برای ذخیره "سه ماه مواد مورد نیاز و اساسی کشور" را صادر کرده که در دستور کارِ وزارت نیرو قرار گرفته است.

آمار وحشتناک تصادفات جاده ای ثمره جنایات رژیم و یا نداشتن فرهنگ رانندگی؟۵

در جامعه ی دیکتاتوری که همه نوع تفریح جرم تلقّی شده و حتّی آب بازی و یا بیرون رفتن با دوستان شکستن قانون نامیده می شود، جوانان به تفریح و سرگرمی های کاذب و خطرناکی روی می آورند.

تحلیلی بر دلایل رفتارهای خشونت آمیز معلّمین مدرسه با دانش آموزان۱۹

هنگامی که رژیم جهل و جنایت اسلامی در اجتماع همه را به جان هم می اندازد، و هریک را جاسوس دیگری می کند، هنگامی که لشکر خونخوار رژیم در کوچه، خیابان و حتی درون خانه ها وحشیانه به جان زنان و جوانان می افتد، معلم نیز به طور ناخواسته این خشونت را کسب کرده، به دانش آموزان خود منتقل می سازد.

وضعیت غم انگیز، و دردناک گردشگری در ایران۰

شوربختانه از آنجایی که رهبر ایران قصد دارد کشور را در محیطی بسته و به دور از تعامل فرهنگی نگه دارد و با توجه به دستور اسلام جهت سفر به مکه نه تنها در جذب گردشگر سرمایه گزاری نمی شود بلکه در اعزام مردم به مکه سرمایه گزاری میشود و کشور ما با وجود تمام جاذبه های گردشگری بدون گردشگر می ماند.