بایگانی

بانو سیمین بهبهانی، ستاره درخشان غزل و آزادگی۹

سیمین بهبهانی نویسنده و غزل‌ سرای معاصر میهنمان است. این بانوی بزرگوار، مادری دلسوز برای همه رنج های مردم عصر ماست و اشعارش نفس آتشین، هموطنانش در جستجوی جرعه ای آزادیست. سیمین هنرمند یست که هرگز از جلادان حکومت های مذهبی و مستبد نهراسید و در پیشاپیش اعتراضات مردمی آغوش بر روی خطرات گشود.

حکومتِ اسلامی کودَک آزارِ رَوان پَریش را تَبرئه و وبلاگ نویسِ آزادی خواه را می کُشَد!۲

چرا دستگاه قضایی اسلامی، دَر صادر کردن حکمِ اعدام برای جوانان آزادی خواه ایران زمین از هیچ فُرصتی غافل نشده و کَمترین ارزشی بَرای شرافت و کرامت انسانی شان قائل نیست ولی زَمانی که نوبت به اعدامِ یک متجاوز رَوان پَریش می شود، جوهرِ قَلم های شان خُشک شده و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارند؟

بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟!۸

مغلطه بیماران جنسی روانی مجلس اسلامی؛ تجاوز به دختربچه ۹ ساله حلال ولی عقلش در ۴۰ سالگی تکمیل می شود!. بسیار ابلهانه است. زیرا این خردباختگان، پایین تنه زنان را برای هوسرانی و تجاوز در ۹ سالگی تکامل یافته دانسته، ولی درون کاسه سر یک زن را، تا ۴۰ سالگی انکار کرده و تکامل نایافته ارزیابی می کنند!.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش چهارم۱۵

صف بودنِ ارثِ زنان به دلیلِ اینکه که مردان وظیفه خرجیِ آنها را دارند و از آنجا که ارتباطِ مرد و زن استوار بر دیدگاهِ "شراکتانه" نیست بلکه تنها به عنوانِ ابزاری برایِ لذتِ جنسی و چیره شدنِ بر شهوت درونی و تولیدِ مثل خلاصه شده است، نه تنها منطقی نیست بلکه شایسته جایگاهِ انسانی نیست و فاقدِ ارزش است.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش سوم۱۷

نگاهِ اسلام به یک ارتباطِ زناشویی بیشتر شبیه یک ارتباطِ ارباب، کارمندی است. به همین دلیل در خطبه عقد میگویند: "اَنًکَحتُکَ و زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ" یعنی: "در مقابل یک مبلغِ تعیین شده خود را به تو به گائیدن میدهم". ( واژه اَنًکَحتُکَ از ریشهی واژهی "نکاح" گرفته شده است).

ضعیفه های اسلامی باید تاچهل سالگی با اجازه بزرگترها از کشورخارج شوند۷

بدبختانه محمد ابن عبدالله با آن که از نوجوانی به استخدام شتربانان و همراه کاروان ها به مسافرت های دور و دراز می رفت و شبها تحت آموزش پیشوایان دین های گوناگون قرار می گرفت، ولی سوادی نیاموخت و هنری سوای پیامبر شدن به دست نیاورد، بنابراین، برای برگزیده شدن به پیامبری آماده و به اصطلاح صفر درجه بود.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش دوم۴۷

علی ابن ابیطالب بر این باور است که به علتِ عادتِ ماهانگی که زنان نباید در آن روزها نماز بخوانند و روزه بگیرند از این روی از نگاهِ او ایمانِ زنان ناقص است. یک تعریف ايمان؛ عبارت است از تصديق قلبى به آورده هاي پيامبر اسلام. یعنی باید به رفتار کشتارگرانه و زنباری او باور داشت تا با ایمان به شمارآمد.

زَن ستیزی چیست و چه گونه هایی دارد؟۶

هر ساله بانوان بسیار زیادی در سراسر جهان مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند و شوم بختانه بسیاری از آنان فرجام تلخ و سرنوشتی شوم دارند. بهتر است که بانوان ایرانی با حقوق انسانی خود آشنا شده و به آموزش زنان اطراف خود بپردازند تا بلکه بتوان جلوی مورد آزار قرار گرفتن زنان در سرزمین مان را گرفت.