بایگانی

حجاب اسلامی دُمَل چرکین عقب ماندگی و سبب آزار بانوان ایران زمین است۴۷

زنان و کودکان، در جامعه عقب افتاده ایرانی از پست ترین جایگاه برخوردارند. ایشان از کمترین امنیت اجتماعی برخوردار نبوده و همواره مورد هجمه اجتماع مردسالار قرار گرفته اند. مشکل زن ستیزی در ایران، تنها مربوط به دوره ننگین حکومت اسلامی نمی شود. جامعه ایران در امر زن ستیزی قدمتی تاریخی دارد.

یکی از خدمات اسلام به ایرانیان: طلاق بیشمار و گسترش روسپی گری است۲۹

به دنبال موفقیت بی نظیر ولی وقیح در امر گشایش صیغه خانه حرم حضرت رضا، دفترخانه های کشور نیز عهده دار شدند تا برای صیغه شدن، بازاریابی نمایند تا این فضیلت و عبادت اسلامی که می تواند آغاز گر روسپیگری باشد گسترش و توسعه یابد. باید به آنهایی که به صیغه خانه می روند، گفت:«عبادتتان قبول باشد».

نگاهی تازه به قرآن: بخش یکم: بررسی آیات و قوانین زن ستیزانه ی اسلام۱۴۹

در دین اسلام برای زنان حقوقی انسانی در نظر گرفته نشده، در آیه ۲۸۲ سوره بقرهبه مرد مسلمان اجازه داده میشود تا در هر کجا و در هر زمان، از پس و پیش، با زن خود رابطه جنسی داشته باشد و زنان همانند کشتزار مردند. آیا بانوان گرامی چگونه می توانند این همه توهین و تحقیر، و جسارت به خود را تحمل نمایند؟.