بایگانی

سُخنی با مسیحیانی که ادعا دارند که عیسی، خدایِ عشق است!۵۱

مردم کشورهای شرق آفریقا می میرند چون برای نمونه ٧ سال باران نباریده و خشکسالی عظیمی رخ داده که حتی علف بیابان برای خوردن نیست. خدای تو مرده است که فقط یک باران ساده به آنها هدیه دهد که میلیون ها کودک و زن بینوا از تشنگی و گرسنگی و بیماری حاصل آن نمیرند؟

حُسین اِبن عَلی؛ سَمبُلِ خودخواهی، قُدرت دوستی و جاه طَلبی!۱۵۰

نگارنده با آگاهی از پیامد نگاشتن چنین مقاله تابو شکنی که بدون شک به قیمت جانش تمام خواهد شد، این نگاشته مستند و تحقیقی را به عشق کودکان ایران زمین و نسل های آینده آن مرز و بوم نوشته و آن را پیشکش به پیشگاهِ ملت شریف و آزادی خواه ایران می کند تا به قول زنده یاد کسروی: "بخوانند و داوَری کنند..."

سوگواری برایِ حُسین و سایر مُردگان، نشانگرِ میزانِ عقب ماندگیِ فکریِ ایرانیان است۶۶

به راستی که رابطه ای مستقیم میان میزان مذهب گرایی یک ملت و عقب ماندگی شان وجود دارد؛ هر چقدر مردمان یک سرزمین بیشتر مذهبی باشند، بیشتر درگیر خرافات و مهملاتِ دینی اَند و هر روز هزاران فرسنگ از علم، دانش، تکنولوژی و پیشرفت جامعه های مُدرن، عقب می مانند.

حیات فرازمینی به زبان ساده – بخش نخست۵

دانش کیهان شناسی در دو دهه ی اخیر به جایی رسیده که بیان کند: بر خلاف تصور عامه مردم تشکیل حیات در سیاره های دیگر از دیدگاه دانش "کیهان شناسیِ زیستی" چیز عجیب و بعیدی نیست. نخست اینکه حیات زمینی از فراوان ترین ملکول های کیهانی یعنی کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و آب تشکیل شده است.

بدونِ یک انقلاب فَرهنگی، هَر جُنبشِ سیاسی در ایران محکوم به نابودی است!۴

یک نگاهِ گذرا به آنچه که پَس از انقلاب نکبت بار اسلامی بَر سر ایران زمین و مردمانش آمد نشان می دهد انقلاب های چریکی و مسلحانه که از پشتوانه فکری و فرهنگی تُهی می باشند، همواره دیکتاتورِ حاکم رفته و به جای آن رَهبر و پیشوایِ خونخوارتر، ستمکارتر و دیکتاتوری تَری روی کار می آید.!

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش نخست۱۵

امام علی پس از پايان نبرد جمل در نكوهش زنان: ايمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام ،خرد ايشان ناتمام؛ ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان و نقصان بهره ايشان، نصف بودن سهم آنان از ميراث است و نشانه ناتمامى خرد آنان اين بود كه گواهى دو زن چون گواهى يك مرد به حساب رود.

تعریفِ مغلطه هایِ «مدرک گرایی» و «مکان زندگی»۹

در مغلطه ی «مدرک گرایی» فرد بجای پاسخ تخصصی و دلیل منطقی بگوید چون من مدرک این رشته را دارم پس سخن من درست است. بیشتر زمانی دیده می شود که فرد در همان رشته ی تحصیلی خود دچار اشتباه می شود و بجای پذیرفتن اشتباه خود می گوید من مدرک این رشته را دارم.