بایگانی

پروین اعتصامی از بزرگترین چکامه سرای مردمی را بهتر بشناسید۶

پروین اعتصامی را باید یکی از بزرگترین چکامه پردازان مردم کوچه -بازار نامید. او دردهای مردم عامی را به زیباترین ترین شکل ممکن در آینه شعر به تصویر می کشید. دیوان او پند و اندرزهایی جاودانی برای همه زمان هاست. پروین اعتصامی راباید آوای ناله های مردم درمانده و ناتوان و بلند گوی جور و ستم ظالمان دانست

زن ستیزی اسلام از دین یهود هم بدتر است۲۷

از این که دین اسلام زن ستیز است و زن را مانند کالایی کم ارزش، و آلت دست مرد می داند، تردیدی نیست. آیه های مختلف از قرآن، رساله های پیشوایان مذهبی، و احادیث و گفته ها، عملکرد پیامبر و امامان همگی دال بر این واقعیت است. در اسلام قوانین شریعه زنان را پست و بی ارزش می خوانند و به ماهیت زن توهین می کنند.

یکی از دلایل زن ستیزی مسلمانان، تُهی بودن اسلام از عشق به بانوان است۲۴

در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، هیچگاه یکی از سران و بزرگان مسلمان نسبت به زن، جز شهوت و هوس و احساسات جنسی، حس دیگری نداشته است. در اسلام ناب محمدی، زنان به قدری پست و ناچیز شمرده شده اند که مردان مسلمان، بانوان را حتی لایق عشق ورزیدن نمی دانند؛ چرا که نگاه مردان مسلمان به هر زنی، نگاهی ابزاری است.

شکنجه و بی حرمتی نسبت به بانوان بزرگوار کشورمان، از چه فرهنگی سرچشمه می گیرد؛ ایرانی، و یا تازیان؟۳۸

فرهنگ ایران باستان مالامال از احترام و مهرورزی نسبت به بانوان است. زنان در هرسن و سال مقام و جایگاهی والا و پراز احترام در میان مردان داشتند. ولی اسلام که دین تجاوز، زورگویی، فساد اخلاق انسانی و زن ستیز است تا کنون نه تنها زنان را نادیده گرفته، بلکه هرگونه جنبش و صدای آنان را در نطفه خفه کرده است.

لخت شدن علیا مهدی برای اعتراض به اسلام کشتارگرگناه، ولی برای آخوند زنباره ثواب و تبرک است۵۴

علیا ماجده المهدی دختر جوان مصری در حالی که سراپا پوشش اسلامی نداشته، شانه به شانه با نامزد خود در میدان التحریر به گردش می پردازد. ناگهان لشکر اسلام همانند میر غضب به این زوج یورش می آورد، گریبان آن دو را می گیرد که چرا آنان از قوانین الهی فرار کرده، و خود را به بی عفتی و بی دینی آلوده ساخته اند؟!.

تا کی می خواهیم به بانوان بزرگوار کشورمان ستم و بدرفتاری شود؟ بیایید تا با هم به این خشونت پایان دهیم۸

جامعه ما پس از حمله تازیان همواره زیر سایه دیکتاتوری و حکومتی مرد سالار و ضد زن بوده است؛ همین امر سبب گشته که پندار مردمان از فرهنگ ارتجاعی مرد سالاری اثر گرفته و رنگ ضدیت به زنان به خود بگیرد. در ایران باستان و فرهنگ اصیل ایرانی، برای ارج نهادن به زنان جشن هایی چون مهرگان را برگزار می کرده اند.

ترسیم خلیج عربی بر پیکر دختر ایرانی – دختر پاک ایرانی که ربوده و به فروش رساندند۲۸

دختر بیگناه، و فرشته ایران، بادلی پر از آرزو، و نیتی پاک به دنبال آینده ای روشن و شکوفاست. ولی در رژیم کشتارگر اسلامی، دیو منشان آن، به سراغ این دختر می روند، و با نوید بهشتی، او را در دست تازیان می گذارند تا واژه خلیج عربی!!!!! بر پیکر نازنینش نوشته شود.

بررسی کتاب هیچ و پوچ (قرآن) ظلم و ستم به بانوان، وعده بهشتی سرشار از سکس و لواط به مردان – بخش دوم۲۹

بهشتی که الله به ما وعده داده، فقط با باغ و خوراک های الوان، و زن های زیبا خلاصه می شود. آیا ما در این جهان از این لذت ها محرومیم؟ا. چه فرقی میان دنیا و آخرت است؟.باغچه ها و تاکستان ها و دخترانی همسال با سینه های برجسته و پیاله های لبالب باز هم وعده سکس. وصف بهشت همین است؟.