بایگانی

آیا گزینش آیاتی خاص از قرآن می تواند نشانه حقانیت آن باشد؟۳۹

در قرآن، زنان بسیار پست و ناچیز معرفی شده اند و مورد شدیدترین توهین ها و اعمال ضد انسانی قرار گرفته اند. پیامبر اسلام خرج زندگی اش را از راه فروش برده و کنیز، و غارت قافله ها بدست می آورد. علی و یاران محمّد از طریق آدمکشی و زورگویی، و قتل عام اسیران، و پیران و جوانان، به نان و نوایی رسیده بودند.

آیا اختلاف میان اعضاء ررژیم می تواند ایران را به سوی یک حکومت دیکتاتوری نظامی، یا نظامی – مذهبی سوق دهد؟۲۶

جنگ بر سر قدرت میان پاسداران به نمایندگی احمدی نژاد، و آخوندها، به سرکردگی ولی وقیح می تواند ایران را به سمت دیکتاتوری نظامی مانند چین، ویا دیکتاتوری دینی- نظامی مانند مجموعه ای از استبداد دینی عربستان و نظامی چین سوق دهد. ما چه روشی باید در پیش گیریم تا از این دسیسه و طلسم پیش روی رهایی یابیم؟.

نگاهی تازه به قرآن: بخش یکم: بررسی آیات و قوانین زن ستیزانه ی اسلام۱۴۹

در دین اسلام برای زنان حقوقی انسانی در نظر گرفته نشده، در آیه ۲۸۲ سوره بقرهبه مرد مسلمان اجازه داده میشود تا در هر کجا و در هر زمان، از پس و پیش، با زن خود رابطه جنسی داشته باشد و زنان همانند کشتزار مردند. آیا بانوان گرامی چگونه می توانند این همه توهین و تحقیر، و جسارت به خود را تحمل نمایند؟.

دعوت در اسلام یعنی؛ اجبار و دیکتاتوری بر روی همه انسان ها۶

اسلام یک حزب دیکتاتوری سیاسی است که بر پشت و گردن ما سوار شده، هر حرکت و جنبش ما را با زورگویی کنترل می کند. در این مرام سیاسی، از آزادگی و کرامت انسانی خبری نیست، و انسان ها بردگانی اند که زیر سلطه و قدرت آخوند و ملا زنده اند، ولی به خواست خود زندگی نمی کنند.

وضعیت غم انگیز، و دردناک گردشگری در ایران۰

شوربختانه از آنجایی که رهبر ایران قصد دارد کشور را در محیطی بسته و به دور از تعامل فرهنگی نگه دارد و با توجه به دستور اسلام جهت سفر به مکه نه تنها در جذب گردشگر سرمایه گزاری نمی شود بلکه در اعزام مردم به مکه سرمایه گزاری میشود و کشور ما با وجود تمام جاذبه های گردشگری بدون گردشگر می ماند.

امروز روز زن را به گرامی بانوان هم میهن خود، صمیمانه شادباش می گوییم۱۱

هشت مارس روز زن است. کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام به غیرت آمدند، و روزی را به نام روز زن نام گذاری کردند. از آن جا که زنان نیمی از شهروندان هرجامعه را تشکیل می دهند، باید که از نظر قانونی هرکدام دارای رای و حقوقی برابر با مردان باشند.

هزاران درود بر شما مادر و خواهر هم وطن، سالروز شما گرامیان فرخنده و خجسته باد۲

ای خواهرم، ای مادرم، لب هایت را به گناه زن بودن دوختند و دم نزدی، زبانت را به جرم نالیدن از ستم بریدند و صدایت در نیامد. آزادیت را خلاصه کردند در نفس کشیدن، آنهم در حصار خانه و آشپزخانه. با وقاحت و بی شرمی تو را ضعیفه نامیدند. جسارت را بدانجا رساندند که با مبلغی به نام مهرتو را به نا انسانی فروختند.