بایگانی

یکی از دلایل زن ستیزی مسلمانان، تُهی بودن اسلام از عشق به بانوان است۲۴

در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، هیچگاه یکی از سران و بزرگان مسلمان نسبت به زن، جز شهوت و هوس و احساسات جنسی، حس دیگری نداشته است. در اسلام ناب محمدی، زنان به قدری پست و ناچیز شمرده شده اند که مردان مسلمان، بانوان را حتی لایق عشق ورزیدن نمی دانند؛ چرا که نگاه مردان مسلمان به هر زنی، نگاهی ابزاری است.

آیا پدری که زبان در دهان دخترش می گذارد، می تواند پیام آوری از جانب خدا باشد؟۱۳۸

اگر اللهی وجود داشته باشد و محمد با این کارنامه سیاه اخلاقی اش فرستاده او باشد و الله محمد هوسران را برای هدایت انسان ها به سوی رستگاری و سعادت انتخاب کرده باشد، باید به سلامت ذهنی آن الله شک کرد و او را یافت و هر چه زودتر در یک تیمارستان بستری کرد.

آخوند می گوید: سزای یوسف نادرخانی به دلیل جدا شدن از دین اسلام، مرگ است۳

بازهم دستور اسلام راستین از دهان آخوند شنیده شد، و یوسف نادرخانی یکی دیگر از فرزندان سرزمین امان را به دلیل جدایی از اسلام سیاسی، به مرگ محکوم نمود. در گذشته نیز کشیش های زیادی چون مهدی دیباج، حسین سودمند، بهمن دهقانی، هایک هوسپیان، و شماری دیگر به دستور اسلام ناب محمدی به خاک و خون کشیده شدند.

آیا می شود از الله مدینه ایراد گرفت؟۲۶

الله همان بت بزرگ خانه کعبه، مورد احترام و عبادت اعراب عربستان بود. محمدابن عبدالله بایک کلاهبرداری نام خدای ساخته خودش را الله گذاشت تا دور از ذهن اعراب نباشد. همان حرکاتی که آنان با چرخش بدور بتکده انجام می دادند، به نام سعی صفا و مروه به مسلمانان به عنوان اعمال حج قالب کرد.

سمبل مسلمین جهان را ارزیابی کنید تا به میزان خرد خود پی ببرید۲۳۱

محمدابن عبدالله در نوجوانی به تمیز کردن و تیمار شترها می پرداخت. در جوانی با پیرزنی به نام خدیجه ازدواج کرد تا از ثروت بیکران او بهره مند شود در چهل سالگی عرب های پابرهنه و بی سواد را به دور خود جمع و خود را پیامبر نامید. آنگاه با بچه ۶ ساله به عشق بازی پرداخت و در ۹سالگی با او به رختخواب رفت.

آقای مکارم شیرازی؛ آیا اعدام های دسته جمعی نیز گوشه ای از مردم نوازی، و عدالت گستری حضرت علی است؟۷

هنگامی که همه ی زندانیان در بند رژیم جنایتکار را، در یک زمان اعدام کنند، تازه دادگاه های ما اسلامی و هم ردیف با قسمت قضایی حکومت علی ابن ابوطالب می شود، وای به حال ما و ایران ما اگر قرار باشد همه چیز این مملکت اسلامی و منطبق بر الگوی مملکت داری امام اوّل شیعیان و یا پیامبر اسلام باشد.

تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری۳۴۱

پیامبر اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره های صحرای عربستان، هرماه به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت. برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت نامید، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.

نگاهی تازه به قرآن: بخش دوّم: بررسی تناقضات موجود در آیات تازی نامه۲۰۸

بارها روشن فکران کشورمان در شعر و داستان، وحتی شاگردان مکتب اسلامی چون عبدالکریم سروش و اکبر گنجی اعلام کرده اند که قرآن از آسمان نیامده و با وجود تناقضات و اشتباهات بسیار زیاد موجود در آن، نمی تواند سخنان خدایی باشد که در ادیان از او به عنوان آفریدگاری عادل، دانا، توانا، و بی همتا یاد شده است.