بایگانی نویسنده: باران بهاری

ملت اسرائیل بداند، وحشیگری رژیم اسرائیل دفاع از ایشان نیست و پیامد عکس دارد۶

استعمار انگلیس در خاورمیانه فروپاشی امپراتوری عثمانی و اشغال کشورهای خاور میانه وسیله انگلیس مرزها و کشورهای مصنوعی ایجاد کرد که بدور از بافت قومیتی منطقه بود. ایجاد کشوری مانند کویت نخست اتصال عراق را از خلیج فارس دشوار نمود و دیگر اینکه تنها به دلیل وجود منابع نفتی زیاد در آن منطقه ی کوچک است.

تیم ملی فوتبال …امروز۱

تیم ملی فوتبال ایران برزیل آسیا بود ایران روزگاری نه چندان دور کشور زمین خاکیها و توپ پلاستیکی بود.افرادی چون پرویزقلیچ خانی، حجازی، عزیزی، همگی نسل خاک خورده فوتبال بودند. اینها تمام دوران کودکیشان را در کوچه ها و یا در زمینهای خاکی به فوتبال می پرداختند. حقوقی نمی گرفتند. توپشان هم تعمیری بود.

آیا منتظر مرگ چند فسیل و خامنه ای هستید؟۳۷

مردم ما منتظر مرگ چند آخوند پیر و زوار در رفته اند در حالی که با قطع شدن چند درخت فاسد، فساد هزاران درخت پوسیده و متعفن در جنگل آخوندی ایران پایانی ندارد. خمینی سر به گور فرو برد، دهها و سدها خمینی دیگر مانند علف هرزه رشد کردند و کشورمان را به تعفن و فساد کشاندند. ما به یک دگرگونی فکری نیاز داریم

نتیجه دادگاه رامهرمز: قتل ۷ نفر برای ۶۱ متر زمین!۷

رژیم ایران و پشیمانی مردم پس از انقلاب اسلامی مردم ما دو ضرب المثل به امثال و حکم خود افزودند:۱- خدا بیامرزه شاه را!، ۲- خدا بیمارستان و دادگاه نصیب هیچ کس نکنه! به راستی خدا نصیب هیچ بدبختی به بیمارستان و دادگاههای ایران نکند که این دوجا را باید شکنجه خانه و کشتارگاه نامید تا جای آرامش و درمان !.

آزادیهای یواشکی نشان داد که شیشه عمر این رژیم اسلام است۴

پایان کار اسلام در ایران بدست زنان- خاتمه رژیم اسلامی در ایران با پایان کار اسلام در ایران یکی است. کاری که هم اکنون با دهن کجی دختران و زنان جوان میهنمان به شکل های گوناگون فرار از حجاب اسلامی چون آزادی یواشکی در گوشه و کنار کشور به چشم می خورد. آن روز نه چندان دور، نزدیک بوده و رژیم را یارای جلوگیری از آن نیست.

فیلم زنده از زندگی پیامبر و یارانش : بوکوحرام در نیجریه۱۰

"اسلام دین صلح است" شعار زیبایی بود ولی ژمانی که پای اجرای دستورات قرآن به میان بیاید قطع دست و پا داریم. کشتار مخالفان داریم.اسارت زنان و کودکان داریم.هزار جنایت داریم که مجوزش را قرآن داده است. این مجوزهای قرآن است که باعث می شود افراد قسیّ القلب و جانی چون خلخالی و مرتضوی بوجود آیند.

خرافات دین واعتقاد به اجنه زندگیها را بر باد داده و می دهد۱۲

با علم بیکران قرآن آشنا شوید. سوره ی جن در قرآن که همه ی علم ستاره شناسی و روانشناسی را زیر سوأل برده هم دردسری شده است برای مسلمانان! از یک سوی می خواهند قرآن را یک کلام درست و استوار بدانند و بنامند، از سوی دیگر خرافات اعراب جاهلی ناشی از ندانستن دلایل عوارض طبیعی نظیر باد و طوفان نمی گذارد!

پاسخ به گزافه گویی علی خامنه ای”آقای جنایتکار” در شرکت مپنا۱۱

روضه خوان ۵ تومانی به مناسبت روز جهانی کارگر از شرکت مپنا بازدید کرد. شرکت مپنا یک سازمان بزرگ نیمه-خصوصی است که عمده ی سهام آن و اکثر مدیران آن و حتی گروه زیادی از کادر کارکنان آن نیروهای سپاهی و بسیجی هستند که از دهه ی ۷۰ به این طرف وظایف پروژه های برق و قدرت در وزارت نیرو را به عهده گرفت....