بایگانی دسته: بیوگرافی

آذر اندامی، بانویی که نامش درسیاره ونوس جاودانه شد!۲

دکتر آذَر اَندامی پزشک و باکتری‌شناس، و از پژوهشگران انستیتو پاستور بود.بخاطر خدمات علمی و انسانی وی بخشی از سیاره ناهید، به نام وی «اندامی» نامگذاری شده‌است. این بانوی نمونه و سخت کوش با وجود مخالفت خانواده اش، نخست به آموزگاری پرداخت، آنگاه بدانشکده پزشکی راه یافت سپس به تحقیقات آزمایشگاهی پرداخت.

بانو سیمین بهبهانی، ستاره درخشان غزل و آزادگی۹

سیمین بهبهانی نویسنده و غزل‌ سرای معاصر میهنمان است. این بانوی بزرگوار، مادری دلسوز برای همه رنج های مردم عصر ماست و اشعارش نفس آتشین، هموطنانش در جستجوی جرعه ای آزادیست. سیمین هنرمند یست که هرگز از جلادان حکومت های مذهبی و مستبد نهراسید و در پیشاپیش اعتراضات مردمی آغوش بر روی خطرات گشود.

روضه خوان مشهدی، تنها در اندیشه مفتخوران تازی صفت است و نه ایرانیان خدمتگذار۱

کشور، کشور ایران است. سرزمینی که دوران چند هزار ساله تاریخ را با همه ناهمواری و فراز و نشیب ها پشت سر گذاشته است. در این پهنه تاریخ، بیگانگانی چون اسکندر، مغول بر این کشور تاختند و به دیکتاتوری پرداختند. ولی سرانجام در فرهنگ، آداب و آیین ایران ذوب شدند و هرکدام به خدمتگذاری و ایران دوستی پرداختند.

همزمان با محدودیت مسافرت زنان در ایران، مریم میرزاخانی برنده جهانی انجمن ریاضی آمریکا شد!۷

مریم میرزاخانی از بازماندگان سانحه مرگبار سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دره است که طی آن شش تن از دانشجویان نخبه ریاضی جان خود از دست دادند. مریم ازنخبگان برگزیده ریاضی امریکا و جهان است. او هم اکنون استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات و پیش از این استاد دانشگاه پرینستون بوده است.

به زادروز فردوسی چه کار داریم، به زایش و گور تازیان پرداختن بهتر است۱۸

سوم دیماه زادروز خداوندگار فرهنگ، ادب، و تاریخ ایران زمین، فردوسی گرانمایه است. فردی که توانست زبان، آیین، تاریخ، و فرهنگ سرزمین ما را پس از نزدیک به چهار سده پوسیدگی و فراموشی در زیر زباله های تازیان بیرون کشد، بدان رنگ و جلا دهد، و به دهها نسل های پس از خود پیشکش و ارمغان بخشد.

لخت شدن دیگر بارعلیا ماجده المهدی در اعتراض به قوانین ارتجاعی اسلام۶۰

مردم مصر به پا خاستند تا رژیم دیکتاتور مبارک راکنار زده، آزادی و دموکراسی برای کشور خود به ارمغان آورند. ولی شوربختانه مصر درمانده و دیکتاتور زده از دهان گرگ به در آمد و طعمه کفتارهای اسلامی شد.و برمصر همان آمد که بر سر مردم ایران آمد.آنان نیز مانند ما، از چاله در آمده به درون چاه سرنگون شدند.

سرگذشت صدیقه دولت آبادی، سالار بانوی علم و آزادگی!۱

صدیقه دولت‌آبادی را باید به عنوان یکی از مشهورترین زنان فعال مدنی در زمینه حقوق زنان دانست. این بانوی بزرگوار در سخت ترین شرایط اجتماعی، عمر گرانمایه خود را در راه گسترش علم و دانش، حقوق بشر و آزادی خواهی وقف کرد، و همه تلاش خود را در راه بهرمند کردن زنان و دختران محروم از علم و دانش به کار گرفت!.

فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواهی که دهانش را دوختند!۹

فرخی حدود شانزده ساله بود، که اشعاری انتقادی در مورد مسئولین مدرسه سرود که موجب اخراج او از مدرسه شد. او در دوره ابتدایی بسیار مذهبی بود و در اشعارش تبلیغات ادیان مختلف در مدارس، و روش آموزشی معلمان را به انتقاد میگرفت. فرخی را باید شاعر و روزنامه‌ نگاری آزادی‌خواه و دموکرات دوران مشروطیت دانست.