بایگانی دسته: مشکلات زنان

خانم نعیمه اشراقی، آیا خمینی پدر بزرگ شما بر طبق فتوای خودش،بدن شما را در کودکی لمس کرده بود؟۳۸

چندیست که اصلاح طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برای تبلیغ های انتخاباتی و زمینه و ظاهرسازی، دست به دامان زنان اهل بیت شده اند. نعیمه اشراقی یکی از این مبلغین سیاسی برای کاندیدا شدن سید حسن خمینی نوه دیگر خمینی است.

همزمان با محدودیت مسافرت زنان در ایران، مریم میرزاخانی برنده جهانی انجمن ریاضی آمریکا شد!۷

مریم میرزاخانی از بازماندگان سانحه مرگبار سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دره است که طی آن شش تن از دانشجویان نخبه ریاضی جان خود از دست دادند. مریم ازنخبگان برگزیده ریاضی امریکا و جهان است. او هم اکنون استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات و پیش از این استاد دانشگاه پرینستون بوده است.

آقای وحید یامین پور آیا بی حجاب بودن، تجاوز جنسی به شما باشیشه نوشابه و میله آهنی است؟۱۵

دو دانشجوی رشته پزشکی این چند سال مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند. یکی دختر جوانی که در هندوستان بوسیله اراذل و اوباش مورد تجاوز قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت، و دیگری دکتر زهرا بنی یعقوب که در ایران توسط اراذل و اوباش گشت ارشاد و نیروی انتظامی بدو تجاوز شد و پس از شکنجه در گذشت.

پوشاک شیما، پیامد سکوت مردان در برابر تجاوز به حقوق زنان۵

مارتین نیمولر» کشیش پروتستان ضد نازیسم بود او درشعر کوتاهی چنین گفته است؛ "در آغاز، نازی‌ها سراغ کمونیستها را گرفتند. من سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد، در نخ اتحادیه‌های کارگری رفتند. چون در شمار آنان نیز، نبودم بازهم سکوت کردم. تا اینکه سر وقت خودم آمدند. دیگر کسی نبود تا صدایی به اعتراض برآرد.

مروری بر اعتراضات آزادی خواهانه زنان عریان۱۲

علیا ماجده المهدی وبلاگ نویس مصری درخانواده مذهبی متولد شده و با تحجر و خشونت قوانین اسلامی آشناست.وبلاگ نویسان خردگرا آدم هایی متفکر و دور از هیاهو های ظاهری اند. اما آتش تعصب و جهل مذاهب چنان بر دامان جامعه زنان چنگ انداخته، که دریدن خرقه تعصبات و عریانی حقیقتی روشن در مورد حقوق زنان را می طلبد.

غیرت و شرافت انسانی هندی ها کجا، و ما ایرانیان کجا!۹

در اجتماع ایران زنان، بیشترانسان هایی کاردان، نکته پرداز، مدیر و برنامه سازند. ولی آنان در طلسم زن ستیزی اسلام، زنبارگی آخوند، مردسالاری شماری از مردان، و بالاتراز همه؛ زن ستیزی گروهی اززنان خردباخته گرفتار، پشتشان خمیده و نمی توانند از زیر بار ظلم و ستم بیکران کمر راست کنند.

کشتن مشاورآمریکایی به دستور طالبان و بوسیله یک ضعیفه ایرانی۱۳

افغانستان را باید سرزمین خون و کشتار، بربریت و وحشیگری، خودکامگی و آدمکشی طالبان، و سرانجام پیاده شدن قوانین شریعت و اسلام راستین دانست. تصور نمی رود در این کشور بی درو تخته آب خوش از گلوی کسی پایین رود، و بتواند با آرامش، بامداد خود را به شامگاهان رسانده و لحظه ای از تشویش و نگرانی در امان بماند.

بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟!۸

مغلطه بیماران جنسی روانی مجلس اسلامی؛ تجاوز به دختربچه ۹ ساله حلال ولی عقلش در ۴۰ سالگی تکمیل می شود!. بسیار ابلهانه است. زیرا این خردباختگان، پایین تنه زنان را برای هوسرانی و تجاوز در ۹ سالگی تکامل یافته دانسته، ولی درون کاسه سر یک زن را، تا ۴۰ سالگی انکار کرده و تکامل نایافته ارزیابی می کنند!.