بایگانی

رهایی آدم کشان پاسدار، از بند انقلابیون سوریه۱

بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست بشار اسد به درخواست رژیم ایران، و میانجیگری قطر و ترکیه، ۲۰۱۳ زندانی انقلابی و مبارزین سوریه را در برابر ۴۸ پاسدار و بسیجی در بند مخالفین رژیم سوریه آزاد کرد. این جانیان و آدم کشان پاسدار همانند قاتل دکتر بختیار در گذشته در میان استقبال با شکوه رژیم وارد تهران شدند.

افزایش جایزه کشتن سلمان رشدی، به دلیل توهین به مقدسات آخوند۴

به دنبال دستور غیر انسانی خمینی برای کشتن سلمان رشدی یک شهروند انگلیس در سال ۱۳۶۷، آخوندهای ریز و درشت دیگر نیز به نشخوار کردن بالا آورده های او پرداختند. روی منبر و در رسانه ها همه جا حکایت از این کشتار اسلامی بود. امت خردباخته نیز بی صبرانه می خواست تا انسانی دیگر را گوسفند وار به قربانگاه برند.

قمار خامنه ای روی بشار اسد، اسب لنگی که بازنده است۱

بنا به گزارش دیلی نیوز‪‬ ایران پا به پای روسها برای پشتیبانی اسد دو کشتی جنگی به بندر تارتوس فرستاده است. آیا این کار به معنای چیست؟. مگر ما به چه کشوری در جنگ هستیم؟. بی تردید، اقدام به چنین کار بی خردانه، می تواند آتش جنگ میان ایران، و ترکیه، عربستان، و کشورهای کناره خلیج پارس را شعله ور سازد‪.‬

زمین لرزه ای دیگر همانند وجود آخوند، هم میهنانمان را به خاک و خون کشاند۷

کشور ما از سه دهه بیش تا کنون گرفتار زلزله بنیاد برافکن آخوند شده، و گهگاه نیز زمین لرزه دیگری مانند آنچه در آذربایجان خاوری روی داد، قوز بالاقوز دیگر نا به سامانی ها می گردد و مردم بی دفاع را به کام خود فرو می برد. به هر روی، این پیش آمد ناگوار موجب نهایت اندوه و تأثر هر ایرانی پاک سرشت است.

زائران ایرانی، و یا پاسدارن مزدور و آدم کش، کدام درست تر است؟۴

آیا می توان در وجود آخوند یک جو شرافت، حقیقت، راستگویی، و یا انسانیت یافت؟. آیا این گروه تن پرور مفتخور و سربار جامعه یکبار در زندگی خود حرف راست زده اند؟!. اگر همکاری رژیم ایران با بشاراسد نبود، مردم سوریه می توانستند خیلی زودتر بدون چنین خون ریزی از شر دیکتاتورها رهایی یافته و به آزادی خود برسند.

با ادامه کارهای تروریستی رژیم، آتش جنگ زبانه می کشد و بمباران مصیبت بار نزدیک است۶

رژیم تروریستی اسلامی از آغاز چیرگی بر سرنوشت کشورمان تا کنون، بنا بر باورهای دینی خود هر زمان در بخشی از سراسر گیتی به بمب گذاری و آدم کشی پرداخته است. ادامه و تکرار اینگونه کارهای ضد بشری موجب گردیده که کشورهای غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل در پی راههای تلافی هرچه زودتر و کامل تر برآیند.

اشک تمساح روضه خوان مشهدی برای مسلمانان میانمار۴

به تازگی برخوردهای تند و خشم آلودی میان بودائیان و مسلمانان آن کشور پدید آمده که به کشتار شمار زیادی از مسلمانان پایان یافته است. این کشت و کشتار، و یا کشتن هر انسانی در هرکجا، هرمقام، و به هر دلیل یک جنایت، وحشیگری، و یک عمل حیوانی است. هیچ دلیلی نمی تواند کشتن یک فرد را توجیه کند.

از ایران بویِ جَنگ و قَحطی می آید؛ در این تنگنای تاریخی چه باید کَرد؟۷

سخنان خامنه ای که بر افزایش جمعیت پافشاری کرده و نسبت به کاهش نسل جوان و نیروی کار در آینده ای نزدیک هشدار می دهد! همه ماجرایِ کلافِ سر در گُم ایران زمین نیست.! محمود احمدی نژاد نیز دستور ویژه ای برای ذخیره "سه ماه مواد مورد نیاز و اساسی کشور" را صادر کرده که در دستور کارِ وزارت نیرو قرار گرفته است.