بایگانی

ولی فقیه به اروپا می گوید کار ما شکنجه و کشتار مردم ایران است، به شما چه؟۵

گردهم آمدن اوباش ها جلو سفارت یونان روزنامه جوان اونلاین در شماره آدینه ۲۲ فروردین ۹۳ خود گزارشی دارد که اوباشان و مزدوران ولی فقیه به نام به اصطلاح دانشجو جلو سفارت یونان گرد هم آمده و مطابق معمول ۳۵ سال گذشته به عربده کشی و فریادهای ننگین مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرايیل پرداختند.

همزمان با محدودیت مسافرت زنان در ایران، مریم میرزاخانی برنده جهانی انجمن ریاضی آمریکا شد!۷

مریم میرزاخانی از بازماندگان سانحه مرگبار سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دره است که طی آن شش تن از دانشجویان نخبه ریاضی جان خود از دست دادند. مریم ازنخبگان برگزیده ریاضی امریکا و جهان است. او هم اکنون استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات و پیش از این استاد دانشگاه پرینستون بوده است.

حُقوقِ زَنان در قاموسِ اسلامِ عزیز، تَنها به آزادی بَرایِ مُردن خَتم می شَود!۵

شوم بختانه از زمانی که بیابان گردان حجاز قَدم های منحوس شان را به سرزمین مان گذاشته و دین سراسر نکبت و کثافت شان را به زورِ شمشیر به مردم بینوا و بی دفاعِ ایران زمین تحمیل نمودند، بخش های بسیار بزرگی از فرهنگ ما از میان رَفت و خرافات و انسان ستیزی تازیان، جایگزین بیشتر پندارهای نیکوی ایرانیان شد.

مروری بر اعتراضات آزادی خواهانه زنان عریان۱۲

علیا ماجده المهدی وبلاگ نویس مصری درخانواده مذهبی متولد شده و با تحجر و خشونت قوانین اسلامی آشناست.وبلاگ نویسان خردگرا آدم هایی متفکر و دور از هیاهو های ظاهری اند. اما آتش تعصب و جهل مذاهب چنان بر دامان جامعه زنان چنگ انداخته، که دریدن خرقه تعصبات و عریانی حقیقتی روشن در مورد حقوق زنان را می طلبد.

بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟!۸

مغلطه بیماران جنسی روانی مجلس اسلامی؛ تجاوز به دختربچه ۹ ساله حلال ولی عقلش در ۴۰ سالگی تکمیل می شود!. بسیار ابلهانه است. زیرا این خردباختگان، پایین تنه زنان را برای هوسرانی و تجاوز در ۹ سالگی تکامل یافته دانسته، ولی درون کاسه سر یک زن را، تا ۴۰ سالگی انکار کرده و تکامل نایافته ارزیابی می کنند!.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش چهارم۱۵

صف بودنِ ارثِ زنان به دلیلِ اینکه که مردان وظیفه خرجیِ آنها را دارند و از آنجا که ارتباطِ مرد و زن استوار بر دیدگاهِ "شراکتانه" نیست بلکه تنها به عنوانِ ابزاری برایِ لذتِ جنسی و چیره شدنِ بر شهوت درونی و تولیدِ مثل خلاصه شده است، نه تنها منطقی نیست بلکه شایسته جایگاهِ انسانی نیست و فاقدِ ارزش است.

لخت شدن دیگر بارعلیا ماجده المهدی در اعتراض به قوانین ارتجاعی اسلام۶۰

مردم مصر به پا خاستند تا رژیم دیکتاتور مبارک راکنار زده، آزادی و دموکراسی برای کشور خود به ارمغان آورند. ولی شوربختانه مصر درمانده و دیکتاتور زده از دهان گرگ به در آمد و طعمه کفتارهای اسلامی شد.و برمصر همان آمد که بر سر مردم ایران آمد.آنان نیز مانند ما، از چاله در آمده به درون چاه سرنگون شدند.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش دوم۴۷

علی ابن ابیطالب بر این باور است که به علتِ عادتِ ماهانگی که زنان نباید در آن روزها نماز بخوانند و روزه بگیرند از این روی از نگاهِ او ایمانِ زنان ناقص است. یک تعریف ايمان؛ عبارت است از تصديق قلبى به آورده هاي پيامبر اسلام. یعنی باید به رفتار کشتارگرانه و زنباری او باور داشت تا با ایمان به شمارآمد.